PowerPoint-presentatie

advertisement
Hoe ga jij om met kansarmoede
op jouw school?
Inhoud
-
Kennismaking
Blik op armoede
Wat de Sociale Dienst voor uw school kan doen
Het belang van netwerken
Uitwisseling van goede praktijken
Vragen
Definitie Armoede
“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen. Het strekt
zich uit over meerdere gebieden van het individuele en
collectieve bestaan, dermate dat de armen gescheiden worden
van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving.
Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen”
(Vranken J.)
Verwevenheid van armoede
Onderwijs
Cultuur
gezin
Huisvesting
Gezondheid
Arbeid en tewerkstelling
Sociale contacten
Inkomen en schulden
Justitie
Welzijn
Leven in armoede
• Sociale en fysieke pijn volgen dezelfde fysiologische mechanismen
• Meer activiteit in amygdala (angstcentra), minder activiteit in prefrontale
cortex (emotie-controle)
• Schaarste zorgt voor focus op directe gebrek, langetermijnperspectief
verdwijnt, kleine ‘bandbreedte’
Leven in armoede
• Enorm gekwetste binnenkant: innerlijke pijn, gevoel van vernedering, schuld,
schaamte, gevoel niemand te zijn, wantrouwen, terugtrekken uit de
maatschappij
• Sterke drang om erbij te horen
 maatschappelijke reactie: schuldtoewijzing
• STRESS!
Leven in armoede
• Verschillende informatiekanalen bereiken mensen in armoede niet
• Geen toegang tot een breed sociaal netwerk waar kennis gedeeld wordt
• Oplossingen ingevuld en aangereikt vanuit niet-arme bril
• Greep ontnomen over eigen leven
Leven in armoede - krachten
• Fundamenteel project: “Mijn kinderen moeten het beter hebben.”
• Grote strijdbaarheid en solidariteit
• Erin slagen om te overleven in onmogelijke omstandigheden
• Directe communicatie / Confrontatiekracht
Leven in armoede
Structurele uitsluitingsmechanismen en effecten van leven in armoede zorgen
voor een enorme kloof tussen mensen in armoede en de rest van de
samenleving: een missing link
Nood aan DIALOOG
Nood aan KRACHTEN-benadering
Dialoog
• Wees je bewust van je eigen kijk: hoe kijk IK naar armoede?
• Zet de eerste stap
• Geloof oprecht in mensen in armoede en zie hun krachten
• Luister = neem je tijd voor een gesprek en geef de ander de tijd om zijn/haar
verhaal te doen.
Dialoog
• Vertrouw op je eigen positieve invloed op lange termijn, ook al is het effect
niet direct zichtbaar
• Houd in je achterhoofd dat alle ouders het beter willen voor hun kinderen,
ook al lijken ze onbereikbaar
• Blijf je inzicht in armoede vergroten
“Wat je doet voor mij,
zonder mij, doe je tegen mij.”
(Ghandi)
Signalen
• Spijbelen bij jonge kinderen is geen keuze
• Niet deelnemen aan weekverblijf om allerlei redenen
• Wanneer leerlingen steevast zaken niet bijhebben, ze nooit
doktersbriefjes hebben
• Heen-en-weerschriftje nooit ingevuld
Signalen
• Nooit fruit bij
• Onaangepaste kledij
• Inhoud brooddoos
• Hoe komt leerling naar school?
• Wie komt leerling halen?
Docu “Arm Vlaanderen”
Phara De Aguirre
https://youtu.be/h2GSQd9bC0Q?t=96
Oefening : Wat kan de sociale
dienst voor je doen?
-
Zoek de ontbrekende woorden
Vervolledig de tekst in groep
Oefening : Belang van
netwerken
-
Noteer organisaties op het blad waarmee jouw school nu al samenwerkt
Bespreek de voorgelegde case
Noteer organisaties waarmee je zou kunnen samenwerken rond deze case
op een post-it (1 organisatie per post-it)
Koppel nadien terug in groep, kleef de post its rond de school
“Kinderen eerst”
Er zit veel expertise en
engagement bij de
scholen en partners.
Persoonlijke
contacten
werken beter!
Voor veel problemen
bestaat een oplossing
binnen een bepaalde
organisatie.
Het leren kennen van
alle partners en hun
werking zorgt voor een
doorzichtiger netwerk.
Als verschillende
instanties de handen
in elkaar slaan, vergroot
dit het draagvlak en de
efficiëntie.
Er zijn heel wat
externe organisaties
die al heel veel
nuttige dingen doen…
zaken die je als juf
eigenlijk niet weet.
Veel organisaties
zijn bezig met
kinderarmoede;
afstemming is
belangrijk.
Overzicht netwerken
Kinderen Eerst
Deurne
Noord
Antwerpen
Noord
Luchtbal
Kriebel (stedelijk)
De Gummi’s/De Toverboom (stedelijk)
De Pijl (gemeenschapsonderwijs)
Sint-Aloysius (vrij katholiek)
Sint-Henricus (vrij katholiek)
Optimist (stedelijk)
Sportomundo (stedelijk)
Maria Boodschap (vrij katholiek)
Sint-Jozefinstituut (vrij katholiek +
buitengewoon onderwijs)
OCMW SC Coevelt
X-Stra!
De Schoolbrug
Huis van het Kind
Buurtregisseur
Recht-Op
Buurthuis Dinamo
Buurtsport
één school
OCMW SC Dam
OCMW SC Seefhoek
X-Stra!
De Schoolbrug
inloopteam SAMIK
CAW wijkteam Noord
meerdere scholen
netoverschrijdend
OCMW SC Luchtbal
X-Stra!
inloopteam Pothoek
CKG Koraal
CC Luchtbal
opvoedingswinkel
meerdere scholen
netoverschrijdend
ook buitengewoon
Overzicht netwerken
Kinderen Eerst
Kiel
Piramide, Creatopia, De tandem, Kameleon
(stedelijke)
PiusX
De Kleine Wereld (stedelijk)
St Norbertus
St Lutgardis
2018
Meer info
Caroline Van Ryckeghem
OCMW Antwerpen – Algemeen Onderwijs Beleid Project: ‘Kinderen Eerst!’
03 338 64 58 - 0490 64 68 46
[email protected]
OCMW SC Coevelt
X-Stra
AOB
De voorzorg
Koraal
VCLB
De Kleine Vos
De Schakel
Kras
Vormingplus
OCMW
X-Stra
AOB
Centrum Kauw
CAW
VCLB
K&G
IVCA
meerdere scholen
netoverschrijdend
meerdere scholen
netoverschrijdend
Oefening : Goede praktijken
sociaal beleid
-
Kies een voorwerp met bijhorende omslag
Lees de vraag
Discussieer in groepje
Formuleer een antwoord op de vraag
Koppel terug in de groep
Rondvraag
Contact :
Sociale Dienst
Hilde Nijs & Leen Van Den Eede
03/206 13 42 (43)
[email protected]
[email protected]
Download