Datum, tijd, uur - De Kringwinkel Zuiderkempen

advertisement
Informatieve nota website
Project EFRO export
Project OD4-67 EFRO Doelstelling 2 Vlaanderen 2007-2013
Een deel van de herbruikbare goederen die we inzamelen kan niet worden verkocht in
onze eigen winkels wegens overaanbod.
Enerzijds zamelen we in sommige periodes veel meer goederen in dan wat we verkocht
krijgen, bvb in de zomermaanden. In juli 2008 bedroeg onze inzameling 190ton, in
augustus 2008 was dit zelfs 194ton.
Anderzijds zamelen we bepaalde goederen in waarvoor de vraag kleiner is dan het
aanbod, bvb zetels, huisraad, …
Alle goederen die we inzamelen en die herbruikbaar en herverkoopbaar zijn worden
verkoopsklaar gemaakt en gaan naar 1 van onze winkels waar we er een koper voor
zoeken. Goederen waarvoor we geen koper vinden moeten plaats maken voor andere
goederen die uit onze inzameling komen, vroeger braken we deze goederen af en
gooiden we ze met pijn in het hart in onze afvalcontainers.
Er zijn een aantal experimenten opgezet om herbruikbare goederen die we niet verkocht
krijgen in onze eigen winkels te exporteren naar een buitenlandse markt.
Met de steun van de Vlaamse Regering (Fonds Sociale Economie) en de Europese Unie
(EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) kan de komende 2 jaar op een
proefproject worden opgezet om te zoeken naar ‘goeie’ exportmarkten voor de goederen
die De Kringwinkel Zuiderkempen niet verkocht krijgt in de eigen winkels, en naar
mogelijkheden om de expertise die dit project zal opleveren de dissemineren naar de
andere Vlaamse erkende kringloopcentra.
Het project heeft volgende concrete objectieven :

Actief zoeken van ‘goeie’ exportpartners voor de verschillende fracties. Liefst
partners die zelf actief zijn in de sociale economie, maar zeker enkel partners die
garanties bieden mbt. ethiek, milieu, arbeidsvoorwaarden, …. We zoeken dus niet
naar mogelijkheden om afval te dumpen in de 3e wereld of opportuniteiten om
lokale markten in ontwikkelingslanden te ontwrichten met rommel uit het rijke
westen. Zelfs in tegendeel : enig opzet is herbruikbare goederen waarvoor we zelf
geen koper vinden op een duurzame wijze toch een 2e leven te geven,
ondergeschikt aan het in hergebruik brengen van die goederen op de eigen markt.

Er wordt een Stuurgroep opgericht waarin een aantal mensen wordt
samengebracht die samen kunnen nadenken en instructies formuleren over de
wenselijkheid en mogelijkheden van export van kringloopgoederen. Hoe ver
kan/mag een sociaal economie kringloopbedrijf gaan om kringloopgoederen te
exporteren, welke goederen kunnen wel of niet naar welke markten, naar welke
regio’s kunnen we wel of niet kringloopgoederen verschepen en welke goederen
naar waar, … ? Deze Stuurgroep zal zich expliciet buigen over iedere
geprospecteerde mogelijk klant. Daarnaast zal ook steeds worden nagegaan welke
de mogelijkheden zijn om het vervoer en verschepen van de exportgoederen te
laten verlopen met een minimaal impact milieu en verkeer.
317471817
Pagina 1 van 2
Informatieve nota website


Er wordt een Werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van een aantal
Vlaamse kringloopcentra die ervaring en/of interesse hebben in export van
kringloopgoederen. In eerste instantie zal de bestaande expertise en ervaring mbt.
export die reeds aanwezig is binnen de sector worden samengebracht : wie heeft
ervaring met welke goederen naar welke regio’s, good practices, bad practices,
samenbrengen van contacten, …
Contacten en opportuniteiten die door de
Werkgroep worden samengebracht zullen worden afgetoets op mogelijke
inzetbaarheid. In 2e instantie zullen alle geprospecteerde en ‘goed bevonden’
klanten en exportkanalen via deze Werkgroep ter beschikking komen van de
andere kringloopcentra : het is de uitdrukkelijke bedoeling de andere
kringloopcentra de mogelijkheden te bieden eveneens hun overschot te laten
exporteren en hiervoor de geprospecteerde export-kanalen voor te gebruiken.
Via de koepel van de Vlaamse Kringloopcentra (KOMOSIE – Koepel van
Milieuondernemers in de Sociale Economie – www.komosie.be ) en de Europese
koepel van sociale economie kringloopbedrijven RREUSE (Re-Use and Recycling
European Union Social Enterprises – www.rreuse.org ) zal worden gezocht naar
bijkomende contacten en ervaringen en zal met collega kringloopbedrijven uit de
Europese Unie worden gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking mbt. export
en uitwisseling van kringloopgoederen.
Het project is gestart op 15/10/2008 en heeft een looptijd van 24 maanden.
De Europese Unie ondersteunt dit project met en subsidie van €182.160, de Vlaamse
regering voorziet in een cofinanciering van €97.250.
Najaar 2009 zal een tussentijdse voorstelling van de projectresultaten plaatsvinden.
Najaar 2010 wordt het project afgesloten met een conferentie.
Bijkomende info :
Mail : [email protected]
Mobile : + 32 472 711 642
Met de steun van :
317471817
Pagina 2 van 2
Download