Extra vraagstukken als voorbereiding op de toets en

advertisement
Extra vraagstukken als voorbereiding op de toets en het examen
1. De leerlingen van 3IW hebben een optreden georganiseerd ten voordele van
Wiskunde zonder Grenzen. Een inkomkaartje kostte in voorverkoop 3EUR
maar 4EUR aan de kassa. Ze kregen 120 liefhebbers over de vloer. Hoeveel
tickets zijn er verkocht in voorverkoop en hoeveel aan de kassa als je weet dat
ze in totaal 393 EUR aan inkomgeld hebben ontvangen?
2. Een juwelier heeft twee staven goudlegering, de ene van 12 karaat en de
andere van 18 karaat (24 karaat is puur, 12 karaat is 12/24 puur goud, 18
karaat is 18/24 puur goud).
Hoeveel gram van elke staaf moet hij mengen om 10 g van 14 karaat te
bekomen?
3. Bepaal twee getallen waarvan de som 2 is en het verschil van hun kwadraten
gelijk is aan 80.
4. Bepaal a in het volgende stelsel, zodat het stelsel een oplossing heeft.
 x  ay  7

2 x  y  4
 4 x  5 y  6

5. Bepaal het zwaartepunt van de driehoek ingesloten door de rechten
a  4 x  3 y  11  0
b  x  3 y  16  0
c  x  2y 1  0
6. Het verschil van twee scherpe hoeken van een rechthoekige driehoek is 14°.
Hoe groot zijn deze hoeken?
7. In een rechthoekige driehoek is de ene rechthoekszijde 1,3 cm langer dan de
andere. Verlengt men de grootste rechthoekszijde met 2 cm en verkort men de
kleinste met 0,6 cm, dan groeit de oppervlakte aan met 1,74 cm².
Bereken de drie zijden van deze driehoek.
Download