I m p a c t A c a d e m y

advertisement
I m p a c t A c a d e m y
Collegereeks
voor duurzaamheid
vertragen om te versnellen
Juist als ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zich steeds sneller voltrekken, is het van belang om
‘trage vragen’ te blijven stellen en kritisch te reflecteren op die ontwikkelingen. In deze context biedt de
filosofie een noodzakelijk en inspirerend ankerpunt voor duurzaamheidsprofessionals. Filosofie stelt je in staat
tot reflectie en bezinning te komen door veronderstellingen ter discussie te stellen, vraagtekens te zetten bij
alles wat doorgaans voor waar wordt aangenomen en nieuwe ideeën te ontwikkelen.
Op het snijvlak van filosofie en duurzaamheid ontstaan uitdagende en belangrijke vragen. Hoe kan een filosofie
van duurzaamheid gestalte krijgen? Hoe doe je recht aan de complexiteit van duurzaamheid? Zit er een
inherente moraliteit in markten? Op welke manieren kun je naar de relatie tussen mens en natuur kijken? Wat
zijn implicaties daarvan? En hoe kun je filosofie voor duurzaamheid in de praktijk brengen?
De filosofie biedt misschien niet altijd precieze antwoorden, maar kan wel inspirerende inzichten in dergelijke
vragen verschaffen, duurzaamheidsprofessionals helpen nieuwe vragen te blijven stellen en in staat stellen
systematisch en kritisch naar antwoorden te zoeken.
Door een onderzoekende houding aan te nemen, reflectie te stimuleren en fundamentele, soms
ongemakkelijke en provocerende vragen te stellen, kan de filosofie helpen duurzaamheid te ‘ont-wikkelen’ en
zo duurzame ontwikkeling helpen bevorderen. Anders gezegd: de filosofie kan duurzaamheidsprofessionals
helpen te vertragen om te versnellen.
duurzaam denken en doen uitgedaagd
ImpactAcademy nodigt je uit om deel te nemen aan de derde, geheel nieuwe en uitdagende collegereeks
‘Filosofie voor duurzaamheid’.
In deze collegereeks word je met originele gedachten, prikkelende ideeën en kritische beschouwingen
uitgedaagd tot een indringende reflectie op diverse duurzaamheidsthema’s. Vanuit verschillende filosofische
tradities en invalshoeken veroorzaken diverse bevlogen denkers en prominente filosofen nieuwe inspiratie,
maar ook twijfel. Inspiratie en twijfel die het denken uitdagen en nopen tot nadere beschouwing, maar ook
kunnen aanzetten tot actie.
Ieder van hen doet dat vanuit zijn of haar eigen specialisme en opvattingen, waardoor je in aanraking komt met
een rijkheid aan gedachten, theorieën, visies en ideeën die zorgt voor een leerervaring waar je ook na afloop
van de collegereeks nog een tijdlang op kunt teren.
I
m
p
a
c
t
A
c
a
d
e
m
y
Programma
Het programma van de collegereeks is opgebouwd uit vijf colleges van Nederlandse denkers op het snijvlak van
filosofie en duurzaamheid. Het derde college heeft deels het karakter van een workshop.
College 1
De ideale verhouding: een filosofie van de relatie tussen mens en natuur
Prof.dr. Matthijs Schouten (Wageningen Universiteit en University College Cork)
College 2
Verbinding met later: denken over identificatie met toekomstige generaties
Prof.dr. Marc Davidson (Universiteit van Amsterdam)
College 3
Duurzaamheid onder de oppervlakte: ruimte geven aan ambivalentie en paradox
Prof.dr. Cor van der Weele (Wageningen Universiteit)
College 4
De windmolens van duurzaamheid: een zoektocht naar de moraliteit van het kapitalisme
Dr. Johan Siebers (Middlesex University London)
College 5
Grenzen: filosoferen over duurzaamheid in de praktijk
Drs. Diana Blanken (FPDB)
Data, tijd en locatie
De colleges vinden plaats op donderdag 16 maart, 30 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni in het centrum van
Utrecht. De colleges starten om 15.00 uur en duren tot 17.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur).
I
m
p
a
c
t
A
c
a
d
e
m
y
Doelgroep
De collegereeks is toegankelijk voor iedereen die in het snijvlak van filosofie en duurzaamheid is
geïnteresseerd. De collegereeks is in het bijzonder interessant voor meer ervaren duurzaamheidsprofessionals
die hun veronderstellingen en ideeën over het domein en de praktijk willen toetsen, ter sprake stellen en
aanscherpen. Iedere andere geïnteresseerde is uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen.
Studiemateriaal
Deelnemers aan deze collegereeks ontvangen per college een rijke selectie aan studiemateriaal om zich
vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. Het studiemateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Deelnamekosten en inschrijven
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan deze uitdagende collegereeks. Deelname kost € 795,- (excl.
BTW), inclusief studiemateriaal en eindborrel.
Wil je meer informatie? Neem dan contact met Lars Moratis van ImpactAcademy via [email protected]
of 06-14.24.76.25.
Wil je je inschrijven voor deze collegereeks? Ga dan naar www.impact-academy.nl.
Let op: Bij ImpactAcademy is deelnamerecht aan collegereeksen overdraagbaar. Als je een of meerdere keren
bent verhinderd, kun je gewoon iemand anders in jouw plaats laten deelnemen.
w w w . I m p a c t - A c a d e m y . n l
ImpactAcademy organiseert bijzondere opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor
duurzaamheidsprofessionals – altijd vanuit originele, vernieuwende en actuele invalshoeken.
De ambitie van ImpactAcademy is om duurzaamheidsprofessionals nieuwe inspiratie te bieden en
een impuls te geven aan het duurzame denken en doen.
I
m
p
a
c
t
A
c
a
d
e
m
y
Download