Voorlichting MAVO examen Vrije School Zutphen

advertisement
2012-2013
Harrie Kuizenga
Coördinator Mavo en Mavo/Havo





Wat kun je met het diploma
Welke richtingen
Welke vakken horen daarbij
Het PPA
Vragen

MAVO diploma: toegang MBO/ROC cluster 4
(voorlichting bij decanen MAVO)
Leerlingen mogen door naar HAVO (mits
positief advies door school. Bij 6,8 gemiddeld
voor examenvakken Havo meteen door)

Gezakt?:

◦ 10e overdoen
◦ MBO/ROC cluster 1 of 2 (voorlichting decanen
MAVO)
◦ VAVO onderwijs

Bij MAVO zijn er 4 sectoren
◦
◦
◦
◦
Techniek (sluit aan bij Natuurprofiel)
Zorg en Welzijn
Economie (sluit aan bij Economieprofiel)
Landbouw (wordt niet door school gegeven)
Sector
Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Gemeenschappelijk
Nederlands
Engels
Maatschap.leer
Gymnastiek
Kunstvakken
Natuurkunde*
Wiskunde*
Nederlands
Engels
Maatschap.leer
Gymnastiek
Kunstvakken
Biologie*
Aardrijkskunde/
Wiskunde*/
Geschiedenis*
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde*
Geschiedenis*
Aardrijkskunde
Duits
Economie
Nederlands
Engels
Maatschap.leer
Gymnastiek
Kunstvakken
Economie*
Wiskunde*/
Duits
Sectorvakken
Minimaal 2
vakken kiezen
uit:
Biologie*
Scheikunde*
Aardrijkskunde
Economie
Duits
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde*
Geschiedenis*
Aardrijkskunde
Duits
Biologie
* = door school verplicht te volgen vak

Mavo leerling: zo breed mogelijk aanbod.
Grotere kans van slagen:
◦ Keuze uit veel vakken, aantal vakken verplicht te
volgen.
Wens voor HAVO?: keuzes van vakken HAVO profiel
gerelateerd. (Natuur of Maatschappij)

Alleen Nederlands en Engels hebben Centraal
Schriftelijk Examen (= CSE). 10e klas.
9e klasser: ook wiskunde CSE + rekentoets

Nederlands en Engels (en wiskunde):

◦ één 5 als eindcijfer mag
◦ Gemiddelde CSE vakken moet voldoende zijn*

Andere vakken sluiten in de vaklessen af.

PPA (Programma van Proeven en Afsluiting)
* = zie voorbeeld volgende sheet
Vak
School
Examen
Centraal
Examen
Nederlands
7,0
7,0
7
Engels
4,0
4,0
4
School
Examen
Centraal
Examen
Nederlands
6,0
6,0
6
Engels
8,0
4,0
6
School
Examen
Centraal
Examen
Nederlands
6,0
6,0
6
Engels
5,0
5,0
5
Vak
Vak
Gem.
Resultaat
Gem.
gezakt
Resultaat
Gem.
gezakt
Resultaat
geslaagd
Andere vakken voor diploma moeten minimaal
als een voldoende worden afgesloten.
Voorbeeld Economie:
Klas Beschrijving
Code
%
9
Gemiddelde van toetsen vakles
4T1
20 Ja
Jaar
Werkstuk economisch onderw.
4P1
10 Nee
April
Opdracht snuffelstage
4H1
V
Juni
Gemiddelde van toetsen vakles
5T1
30 *
Jaar
Werkstuk economisch onderw.
5P1
20 Nee
April
Opdracht communicatie stage
5P2
V
Stage
Toets ochtendperiode
5T2
20 ja
10
* = 1 toets is herkansbaar
Herk Maand
Nee
nee
OP
Over cijfers, toetsen, het PPA zelf:
Harrie Kuizenga: [email protected]
Tjerk de Vries (examen): [email protected]
Over voorlichting MBO/ROC
Marjoleine Ede v/d Pals: [email protected]
Diewertje Agaart: [email protected]


Vakkenpakket juist
Natuur
Gem 6,8
Maatschappij
Verplicht Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Biologie
Scheikunde
Wiskunde
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Duits
Geschiedenis
Wiskunde
Aardrijkskunde
Economie
Keuzes
Geen
Ak of Nat
1 vak uit:
Dui/Ak/Nat/Ec
Extra:
Muziek
Muziek of tekenen
Download