Mavo 2 ouderavond - jan 2013

advertisement
OUDERAVOND KEUZEBEGELEIDING
2 MAVO
WELKOM







Ontvangst
Algemene inleiding
Vooruitblik
Keuze traject tijdpad
Techniekweek
3 mavo
Vakken keuze maken
3 MAVO: start PTA:
• Programma van Toetsing en Afsluiting
• 3 PTA-periodes
• 2 herkansingen
4 MAVO:
• alle toetsen in 4 MAVO zijn PTA –toetsen
• 2 PTA-periodes
• 3 herkansingen
* Centraal Schriftelijk Eindexamen in mei


Verzwaarde slaag-/zakregeling
Verplicht rekenexamen (cijfer op cijferlijst,
telt m.i.v. 2015-2016 mee bij bepalen
uitslag)

Huiswerk en boeken

Werkweek 3 MAVO

Excursie Tropenmuseum 15 februari

Keuze traject







Dinsdagmiddag 22 januari
Tweede klas mavo
“Technisch Talent werkt”
Locatie: Lomans Totaalinstallateurs in
Amersfoort
4 activiteiten van 20 minuten
Bv. Optiekbranche, werktuigbouw, design of
installatietechniek
Volgend jaar: OSB DOSSIER
jan., feb.,
mrt.
Keuzelessen KEUZEDOSSIER
door mentor
4 feb.
INFORMATIEVE OUDERAVOND
* KEUZEVAKKEN:
BI – NA – EC – AK – GS – FA –HV
Do
14 feb.
VOORLOPIGE KEUZE inleveren
Februari
Docenten geven ADVIEZEN over
7 KEUZEVAKKEN
(begin
april)
Leerlingen krijgen RAPPORT
met adviezen over gekozen
vakken
DOCENTENSPREEKUUR
(10 minuten-gesprekken)
Wo. 10 &
do. 11
april
Ma 15
april
bij DECAAN
DEFINITIEVE KEUZE inleveren





N > nee, het wordt sterk afgeraden het vak te
kiezen
J > ja, het vak kan gekozen worden
T1 > twijfel aan het inzicht voor het vak
T2 > twijfel aan de inzet voor het vak
T1-T2 > twijfel aan zowel inzicht als inzet
voor het vak

VERPLICHTE VAKKEN:
NEDERLANDS
ENGELS
DUITS
WISKUNDE
SCHEIKUNDE ( NSK-2 )

VERPLICHTE
SCHOOLEXAMENVAKKEN:
GODSDIENST
MAATSCHAPPIJLEER
C.K.V. ( Culturele en Kunstzinnige Vorming)
L.O. (Lichamelijke opvoeding)
MUZIEK
Er zijn 7 keuzevakken:
Natuurkunde ( nsk-1)
Economie
Biologie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Frans
Handvaardigheid
Hiervan moeten er 4 gekozen worden
STAP 1:
2 van de 3 vakken NAT / ECO / BIO
STAP 2:
2 van de 5 overgebleven keuzevakken
KIES 2 VAN DEZE 3 VAKKEN:



NATUURKUNDE
ECONOMIE
BIOLOGIE
KIES 2 VAN DEZE 5 VAKKEN:





FRANS
AARDRIJKSKUNDE
GESCHIEDENIS
HANDVAARDIGHEID
NAT/ECO/BIO (een ervan is overgebleven
na stap 1)



6 ALGEMENE EXAMENVAKKEN
in klas 4 MAVO
Leidt op tot niveau 4 opleiding MBO (evt.
doorstroom HBO)
Doorstroming naar HAVO mogelijk
(In derde leerjaar wordt de sector gekozen)
* TECHNIEK ( WI en NA)
* ECONOMIE (EC en WI of DU of FA)
* ZORG en WELZIJN
( BI en AK of GS of WI)
• LANDBOUW ( WI en NA of BI )




Alle niveau 4 opleidingen VAN 3 NAAR 4 JAAR
Strengere toelatingseisen tot niveau 4
opleidingen
Op de havo > wiskunde C VERPLICHT voor
iedereen
Slechts een cijfer 5 voor NEDERLANDS,
ENGELS of WISKUNDE







Ouderavond september -Examenvakken
-HAVO
Diverse OSB activiteiten, voor punten
Oriëntatie Studie & Beroep
Beroepenmarkt
Opleidingenmarkt ( alle 3e klassers )
Middag / ochtend naar ROC ( doe-middag)
Ouderavond keuze examenvakken
Een afspraak kan altijd (op donderdag), via
mail ( [email protected] ) of
telefonisch
Veel succes bij het maken van een goede
keuze!
Liliana Stevens
(decaan MAVO)
Download