PGO-chitosan celox

advertisement
PGO-LEIDRAAD ALGEME NATUURWETENSCHAPPEN
MODULE
: Materie
GROEPSLEDEN: Luuk hartjes, Gillian Larik, overig: Dion Engelen en Daan Gehlen.
ARIKEL ( TITEL): ‘’ celox/ stollingsmiddel ”
1.Verhelder onduidelijke termen en begrippen
Hemostaticum= stof die bloed stolt
Toxisch= giftig
Fysiologisch zout=mix van water met zout
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
Celox is een revolutionair stolmiddel, dat de bloeding stopt binnen enkele seconden, omdet het een
snel een binding aangaat met de rode bloedlichaampjes..
3. Analyseer het artikel / de rode draad
celox is uitgebreid onderzocht in wondmodellen waarin de capaciteit om ernstig arteriële bloedingen
te stelpen herhaaldelijk is aangetoond. Celox granules gaan een kruisreactie aan met rode
bloedcellen en vormen zo een stevig stolsel onafhankelijk van het natuurlijke stollingsmechanisme
van het lichaam. Als Celox in contact komt met fatale femorale arteriële bloedingen ontstaat binnen
enkele minuten een gel-achtige klont die een plug vormt op de plaats van de bloeding waardoor deze
stopt.
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
- celox kan worden gebruikt als bloedstopmiddel door soldaten in extreme gebieden
- het is een heel veilig om te gebruiken middel
-celox werkt veilig effectief en snel, maar waarom kent en gebruikt niet iedereen het dan tot nu toe?
5. Formuleer leerdoelen
1. Waar is deze stof van gemaakt?
2. Wat zorgt ervoor dat deze stof zo goed bloeden stopt?
3. Is het een goedkoop makkelijk verkrijgbare stof om te produceren?
6. Beantwoord je leerdoelen
1. granules gemaakt van de stof celox die recent is ondekt door wetenschappers.
2. het celox bind met bloedlichamen waardoor er stolling optreed.
3. Waarschijnlijk niet want de prijzen zijn heel duur om te kopen, namelijk voor 6 gr 33 euro.
7. Schrijf een korte samenvatting van de ‘oplossing’ van dit probleem
Celox is een nieuw revolutionair hemostaticum met buitengewone stollingseigenschappen Celox is
leverbaar in zakjes met korrels, in een applicator voor penetrerende wonden en als gaasverband.
Gemaakt door ANW squad
Celox moet wereldwijd gebruikt worden door o.a. militairen, politie, eerste hulpverleners,
ambulancepersoneel en wordt ook gebruikt op de spoedeisende hulp en operatiekamers van
ziekenhuizen, omdat het zo goed werkt en het is goed en meerdere keren bewezen dat het werkt
want er zijn veel vergelijkende onderzoeken en publicaties gedaan naar deze stof in gerenommeerde
vakbladen
http://www.safe-products.nl/contents/nl/d375_Celox.html
Gemaakt door ANW squad
Download