Regionaal Welzijnsoverleg

advertisement
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
WELZIJN
WELZIJNSBEHOEFTEN
WELZIJNSINFRASTRUCTUUR
WELZIJNSBELEID
Koen Berwouts – 5 maart 2007
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Regionaal Welzijnsoverleg
• Besluit Vlaamse Regering 19-12-1997
• overleg tussen organisaties en voorzieningen
in de welzijnssector, om de werkzaamheden
en het hulp- en dienstverleningsaanbod op
elkaar af te stemmen of te komen tot
samenwerking in een territorium met een
schaal kleiner dan de provincie en groter dan
een gemeente.
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Regioafbakening
• gebaseerd op de arrondissementen
• Verschuiving tussen regio Gent en
Meetjesland
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Doelstellingen
• Stimuleren, ondersteunen of organiseren van
OVERLEG binnen een sector, tussen
sectoren of tussen private en publieke
sectoren
• Verstrekken van INFORMATIE
• Welzijnsoverleg Regio Gent richt zich tot
georganiseerde gebruikers, hulpverleners,
voorzieningen, lokale besturen en de
provinciale overheid
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Welzijn
• Verschil welzijn – welzijnssector
• Subjectief:
– Zich goed in zijn vel voelen
– Financiële en materiële welvaart
– Goede fysieke en psychische gezondheid.
• Beleidsmatig: sociale grondrechten (wonen,
werken, sociale zekerheid en bijstand, leren
en onderwijs, gezondheid, cultuur, sport en
vrije tijd)
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Welzijnsbehoeften
• Zeer divers om te kunnen inspelen op
verschillende vragen
• Gaande van globale dienst- en
hulpverlening tot gespecialiseerde
• Gaande van vlot toegankelijk tot
hulpverlening achter “toegangspoorten”
• Tendens: streven naar zo laag
mogelijke ingreep
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Welzijnsinfrastructuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Centra Algemeen Welzijnswerk
Bijzondere jeugdbijstand
OCMW
Opbouwwerk
Senioren
Personen met een handicap
Gezinnen
Kinderen
Minderheden
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
• Centra voor leerlingenbegeleiding
• Centra Geestelijke Gezondheidszorg
• Centra voor kinderondersteuning en
gezinsbegeleiding
• Ziekenhuizen
• Psychiatrische ziekenhuizen
• Wijkgezondheidscentra
• …
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
De juiste weg?
• Sociale kaart
– Gent
– Provincie (internet)
• Grote rol voor het “sociaal huis”
• Andere vormen van toeleiding
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Welzijnsbeleid
• Federale overheid (voornamelijk
gezondheid)
• Vlaamse Gemeenschap (regelgeving)
• Provinciebesturen (overleg, impulsen
geven via projecten)
• Gemeenten en OCMW’s (lokaal sociaal
beleidsplan)
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Zelfzorg
• Belang van participatie
• Op individueel en beleidsmatig vlak
• Groeiproces om wederzijdse
vooroordelen weg te werken
Download