Mogelijke rol van het Regionaal Welzijnsoverleg

advertisement
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Rol van het Regionaal
Welzijnsoverleg
Koen Berwouts
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Lokaal sociaal beleid
• LSB is DRIE partners
–
–
–
–
Omdat het decretaal omschreven is
Omdat het noodzakelijk is voor de burgers
Omdat het wenselijk is de lokale besturen
Omdat het wenselijk is voor de derden
• Samenwerking met derden vereist
–
–
–
–
Juiste informatie
Objectieve ondersteuning
Constructieve, open dialoog
Evenwichtig overleg in wederzijds respect
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Een kwestie van schaal?
• Uitgangspunt: noden van de inwoners van de
gemeente (effectiviteit kleinere gemeente)
• Relatie gemeentebestuur - OCMW bestuur=
gemeentelijk niveau
• Taken die niet door individuele OCMW’s of
gemeenten kunnen opgenomen worden=
intergemeentelijk niveau
• Relatie lokale openbare besturen - derden=
regionaal niveau
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Gemeentelijk niveau
• Relatie gemeentebestuur - OCMW
bestuur
• Gemeentelijke adviesraden (participatie
van de inwoners)
• Derden met een expliciete gemeentelijk
werkgebied
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Intergemeentelijke samenwerking:
voorbeelden OCMW’s
• Uitgangspunt: noden van de inwoner
van de gemeente
• Schuldbemiddeling (bv. De Pinte, Gavere,
St-Martens-Latem, Nazareth)
• Sociaal verhuurkantoor ( bv. Destelbergen,
Melle)
• Noodwoningen??
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Intergemeentelijke samenwerking:
voorbeelden gemeenten
• Uitgangspunt: noden van de inwoners
van de gemeente
• Lokale drugpreventie en vroeginterventie
– Deinze, Zulte, Sint-Martens-Latem,
De Pinte en Nazareth
– Evergem, Lochristi, Zelzate en Assenede
– Aalter en Knesselaere
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Relaties lokale openbare
besturen - derden
• Uitgangspunt: noden van de inwoners
van de gemeente
• 2 praktijkvoorbeelden:
- psychische ambulante begeleiding
- crisisopvang minderjarigen
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Psychische ambulante begeleiding
Klik hier voor een
kaart met voorbeeld
• Centra geestelijke
gezondheidszorg (CGG)
• 5 in Oost-Vlaanderen
• 21 vestigingsplaatsen
(voornamelijk in
centrumsteden)
• Geen nood aan CGG in
alle gemeentes
• Wel aan
samenwerkingsmodaliteiten met alle
gemeentes
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Crisisopvang minderjarigen
Klik hier voor een
kaart met voorbeeld
• Centra voor Kinderzorg
en Gezinsondersteuning (CKG)
• 6 in Oost-Vlaanderen
(Ronse, Zottegem,
Lierde, Eke-Nazareth,
Evergem en SintNiklaas)
• Crisisopvang voor -12
jarigen binnen integrale
jeugdhulp
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Regionaal Welzijnsoverleg
FACILITATOR
- intergemeentelijke samenwerking
- samenwerkingsmodaliteiten derden
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Besluit Vlaamse Regering
19 december 1997
• Creëren en stimuleren van regionaal
welzijnsoverleg tussen de volgende
sectoren:
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
1. Bijstand aan gezinnen
2. Bijstand aan kinderen
3. Openbare centra voor maatschappelijk
welzijn
4. Algemeen welzijnswerk
5. Onthaal en integratie van minderheden
6. Zorg voor personen met een handicap
7. Ouderenzorg
8. Bijzondere jeugdbijstand
9. Maatschappelijk opbouwwerk
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Actoren
• voorzieningen uit de 9 sectoren van het
besluit en belendende/aanverwante
sectoren
• openbare besturen
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Beleidsplan Provincie Oost-Vlaanderen
• Gebiedsgericht (regionale territoriale schaal )
• Kan worden aangestuurd vanuit het Vlaams
(bv. Integrale jeugdhulp) en/of Provinciaal
beleid (bv. Lokale drugpreventie) of vanuit de
regionale behoeften (bv. Ouderenbeleidsplan Meetjesland)
• Meerwaarde van het RWO ligt vervat in de
aanpak van gemeenschappelijke projecten in
meerdere regio's
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
Initiatieven
tel. 09/225.91.33
deskundigheidsbevordering
• Vorming (bv. internet
voor hulpverleners)
• Diverse studiedagen
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
Initiatieven
tel. 09/225.91.33
informatieverstrekking
• Provinciale Sociale
Kaart
• Interprovinciale
Sociale Kaart
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Initiatieven
informatieverstrekking
•
Regionale sociale
kaarten
–
•
Gemeentelijke info
brochures
–
•
bv. Sociale Kaart Gent
bv. Gentse Stadsgids
Intersectorale infouitwisseling
–
tijdschrift, website,…
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
Initiatieven
tel. 09/225.91.33
Overleg
Op een continuüm van
• ontmoeting
(bv. boterhammen in de
kring)
• over planning
(bv. regionaal overleg
gehandicapten)
• tot afstemming
(diverse sectorale en
intersectorale
werkgroepen)
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
Initiatieven
tel. 09/225.91.33
Netwerking
• Integrale Jeugdhulp
– Piloot Gent-Eeklo
– Uitbreiding naar OostVlaanderen
• Personen met handicap
– Gebruikers, voorzieningen en verwijzers
• Intersectoraal
• Lokaal sociaal beleid
• …
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
Initiatieven
tel. 09/225.91.33
Aanspreekbaarheid
• Voor veldwerkers
• Voor beleid
– Voorzieningen
– Overheden
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
Initiatieven
tel. 09/225.91.33
Signaalfunctie
• Tussen regio en lokale
overheid
• Tussen regio en provincie
of Vlaams niveau
• Tussen partners
onderling)
• met als doelstelling het
beleid te wijzigen,
samenwerking te
stimuleren of
communicatie te
bevorderen
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]wrg.be
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Regio
• bestuurlijk arrondissement maar
soepele hantering afbakening
• herkenbaarheid (profilering)
• Nabijheid
Klik hier voor een
kaart met een overzicht
van de regio’s
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Rol RWO in lokaal sociaal beleid
•Stimuleren van intergemeentelijke
ervaringsuitwisseling
•Betrekken lokale actoren
- in kaart brengen
- informeren
- visieontwikkeling stimuleren
- thematische overlegtafels
- signaleren
Welzijnsoverleg Regio Gent
[email protected]
Martelaarslaan 204 B, 9000 Gent
www.wrg.be
tel. 09/225.91.33
Samenvattend
•Finaliteit LSB is gemeentelijk
•Procesmatig kunnen diverse thema’s
intergemeentelijk of regionaal benaderd
worden (kosten - baten analyse)
•Regionaal Welzijnsoverleg is
neutrale draaischijf die
alle actoren ondersteunt
Download