Script – In Gesprek met

advertisement
Script – In Gesprek met
Let op, dit is een leidraad; je hoeft dit script niet letterlijk te volgen. En nooit dit script van papier
voorlezen, dan is de spontaniteit weg. Waar het om gaat, is op een positieve manier in gesprek raken
met mensen over de kansen in Nederland en hun buurt, en waar mogelijk een pakkende uitspraak/leuk
citaat ophalen voor sociale media (#ingesprekmet) en de website gesprekmetnederland.nl.
______________________________________________________________________________
1. Stel je voor
“Mijn naam is [jouw naam]. Ik ben vrijwilliger voor D66 in [jouw gemeente]. Ik heb vandaag al met veel
mensen gesproken. Ik hoop dat u ook even tijd voor mij heeft?”
• Nee: “Prima. Fijne dag verder.” Blijf altijd vriendelijk, ook bij een negatieve reactie.
• Ja: Ga door naar 2.
2. De actie
“Vandaag gaan wij in gesprek met mensen omdat we benieuwd zijn naar wat mensen goed vinden
gaan in Nederland, hun stad, dorp of wijk. Daarom zou ik graag van u willen weten:
“Waar ziet u kansen voor deze wijk/de stad/Nederland/duurzaamheid/studenten/zzp’ers etc ?”
2.1. Antwoorden
• Er komt direct een antwoord:
“Dat is een mooi voorbeeld…” Ga er even kort op in en ga door naar 2.2.
• Iemand weet niet direct iets te noemen/heeft geen idee:
“Wat maakt bijvoorbeeld dat u graag in Nederland/deze wijk/stad/dorp woont?” Doorvragen naar
plekken, mensen, werken, kansen, samenleven, enzovoort. Je kunt het ook persoonlijk maken:
“Zelf vind ik bijvoorbeeld [wat jij goed/leuk/mooi vindt aan Nederland/jouw wijk/dorp/stad]…”. Ga er
even kort op in en ga door naar 2.2.
• Iemand vindt vooral verbetering nodig:
“Welke kansen/verbeteringen ziet u voor Nederlan/deze wijk/stad/dorp? Wat zou er hier beter kunnen
volgens u?” Ga er even kort op in en ga door naar 2.2.
2.2. Samenvatten
Samenvatten: “Dus u … … . Dat begrijp ik wel/niet, want… [persoonlijke mening/ervaring].”
Antwoord/toelichting/gesprek.
• Indien je het eens bent met dit voorbeeld, het een herkenbaar D66-thema is en het bij je past:
“Aha, nou groen/onderwijs/openbare ruimte/veiligheid/bereikbaarheid/… is voor mij ook een van de
redenen dat ik me inzet voor D66, want [persoonlijke motivatie]. Veel mensen die ik spreek realiseren
zich vaak niet dat wat u noemt dus typisch iets is waar de lokale politiek over gaat.”
Ga door naar 3.
• Indien je het niet eens bent met dit voorbeeld of het niet bij je past, maar wel een herkenbaar D66thema is:
“Aha, dat kan ik me wel voorstellen ja. Veel mensen die ik spreek realiseren zich vaak niet dat wat u
noemt dus typisch iets is waar de lokale politiek over gaat.” Ga door naar 3.
3. Foto en citaat
“Ik vind wat u zegt heel aansprekend voor Nederland/ons dorp/onze stad/deze wijk. En ik denk dat
anderen het ook leuk zouden vinden om dit te horen. Daarom zou ik u willen vragen of we uw
bericht/citaat, eventueel/liefst met uw foto mogen gebruiken op voor onze website.”
“We laten op gesprekmetnederland.nl zien hoe mensen over Nederland/hun wijk/stad/dorp denken. U
kunt hier ook kijken wat anderen over uw of Nederland/hun wijk/stad/dorp vertellen. Het wordt dus
eigenlijk het verhaal over Nederland van alle mensen die meedoen.”
• Ok: Geef In gesprek met-kaart, schrijf zin op of laat mensen zelf zin noteren en neem foto, liefst van
gesprekspartner die zelf kaart vasthoudt, alleen de kaart fotograferen kan ook indien de
gesprekspartner liever niet op de foto wil.
• Nee: Ga door naar 4. Op verzoek kun je blanco kaart meegeven.
NB: geef een word-lid-kaart mee als het gesprek hier kans toe geeft of maak iemand direct lid via
d66.nl/wordlid of via de app!
4. Afsluiting
Heel erg bedankt voor uw tijd en dit gesprek. Fijne dag!
______________________________________________________________________________
Tips voor het gesprek
Tijdens de In gesprek met-actie is het belangrijker om door te vragen en anderen aan het woord te
laten, dan zelf veel te praten (LDS – luisteren, doorvragen, samenvatten). De vragen uit het script
kunnen je daarbij helpen. Maar het is een gesprek, dus mensen zullen ook dingen aan jou vragen.
We hebben wat tips opgeschreven over hoe je hiermee om kunt gaan.
• Praat niet te snel over D66-beleid of -oplossingen die in het verkiezingsprogramma staan. Praat
eerder over je eigen drijfveren, vertel waarom je zelf ooit lid geworden bent. Vertel over je eigen
optimisme, de dingen waar jij je persoonlijk voor inzet. Liefst met concrete voorbeelden.
• Weet je zelf concrete voorbeelden uit je eigen stad/dorp of eigen omgeving? Praat over mensen die je
belangrijk of invloedrijk vindt en over de dingen die ze doen/bereiken. Of vertel over een persoonlijke
situatie waarin je dit ook eens tegengekomen bent.
• Probeer niet in welles/nietes discussies te verzanden. Mensen die in discussie gaan kunnen wij
zelden overhalen. Ruzie maken levert geen stemmen op. Gelijk krijgen/de discussie winnen is hier niet
het doel.
• Spreek duidelijk af in je team hoe je op lokale politieke vragen wilt antwoorden. Zorg dat je als afdeling
een paar voorbeelden hebt wat je concreet in die buurt hebt gerealiseerd de afgelopen maanden.
Andere tips:
• Doe dit bij voorkeur niet alleen, ga in tweetallen het gesprek aan.
• Oefen op elkaar voor je de straat op gaat.
• Zorg dat je duidelijk zichtbaar van D66 bent, trek campagnekleding aan.
• Wees vriendelijk, beleefd en enthousiast.
• 90% van communicatie is non-verbaal.
• Zorg dat het gesprek niet te lang duurt – als mensen hun verhaal gedeeld hebben, maak je een foto
en rond je af – denk aan rond de 5 minuten.
• Stem je verhaal af op wie je voor je hebt. Luister naar wat mensen zelf zeggen. Probeer niet je eigen
verhaal erdoor te drukken. Maak dus echt contact en zoek interactie.
Download