Kop van de Presentatie op 1 of 2 regels

advertisement
Gemeenschapsontwikkeling
door zelfsturing
12 oktober 2010
Wil van der Coelen
1
• Wanneer je een schip wilt bouwen breng dan geen
mensen bij elkaar om hout aan te slepen,
werktekeningen te maken, coördinatie te regelen en
planningen te maken.
• Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze
zee.
• Antoine de Saint Exupéry
2Ι
programma
• verandering in denken en kijken: het paradigma
• verandering in handelen
• wat gebeurt er in de kernen
Maasbree
Helden
Meijel
Kessel
11 Kernen
Paradoxale ontwikkelingen/verlangens:
Netwerksamenleving
Schaalvergroting
Efficiënte dienstverlening
Uniformiteit
5
-
gemeenschappen
menselijke maat
betekenisvolle symboliek
differentiatie
Reactie overheid:
• schaalvergroting
• efficiëntie
• uniformering
• Dit antwoord is eenzijdig
6
Resultaat
• geen betrokken burgers maar claimende
consumenten
• afkalving democratie
7Ι
Publiek domein
visie dorp
8
kaders gemeente
interactief
Openbaar domein
De missie
Terugbrengen en verstevigen van de sociale
cohesie in de samenleving teneinde de
verworven kwaliteit hiervan te verbeteren en op
termijn te behouden
9Ι
Gemeenschapsontwikkeling
• Gemeenschappen nemen
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
hun eigen leven en leefomgeving
• De lerende burgers zijn de centrale actoren
• Overheid en maatschappelijke partners laten
• ruimte
10
Verandering in handelen
11 Ι
Kernbegrippen:
Vertrouwen
Ruimte
Loslaten
Visie
Regie
Veranderende rollen
Synchroniciteit
Dialoog
Eigen verantwoordelijkheid burgers voor eigen
leefgemeenschap
Gemeente ondersteunt processen om tot
gemeenschapsontwikkeling te komen
Rol van Dorpsoverleggen
Dorp
Gouden
Driehoek
overheid
Maatschappelijk partners
De rollen van de spelers in de driehoek
A. Inwoners – lerend leidend
• 1. Dorpsoverleggen
• Katalysator van zelfsturing in de kernen
• Stimuleren, organiseren en ondersteunen
eigen initiatieven in de kernen
• Bewaken processen in de kernen
• Dragen zorg voor een goed communicatie
met en tussen de inwoners
• 2. Welzijnswerk
• Ondersteuning dorpsoverleggen - proces
• Ondersteuning initiatieven van inwonersproces
B. Maatschappelijke partijen – faciliterend
• Onderwijs
• Welzijn
• Zorg
• Politie
C. Gemeente - Inhoud
• Faciliterend en afwachtend – type I en II
• Sturend en ondernemend – type III en IV
Gemeente – proces
• Sturend en faciliterend
Kwaliteitsdiscussie
Gefaciliteerd door gemeente en
maatschappelijke organisaties
19 Ι
Dialoog in het Dorp
Het structurele proces waarin inwoners van dorpen, gemeenten en maatschappelijke partners vierjaarlijks de leefbaarheidbeleving
toetsen en aan de hand waarvan deze actoren beleid en uitvoeringsafspraken afstemmen en monitoren
Leefbaarheidtoets
Beleid en
uitvoeringsafspraken
uitvoering
evaluatie
Type 1:
Dorp Product
Type 2:
Dorp+gemeente Product
Type 3:
Gemeente+dorp Product
Type 4:
Gemeente Product
21
interactief
kaders gemeente
Publiek domein
voorbereiding
visie dorp
Openbaar domein
idee
het uitsorteren van de werktrajecten
– I. Vraag/initiatief gemeenschap – geen rol
gemeente verwacht
– II. Vraag/initiatief gemeenschap – wel rol
gemeente verwacht
– III. Ontwikkelingen binnen sectorale
beleidsvelden – gemeenschap kan wel
invloed uitoefenen
– IV. Ontwikkelingen binnen sectorale
beleidsvelden – gemeenschap kan geen
invloed uitoefenen
Werk- en procesafspraken!
23 Ι
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards