waterworld - Sjouke Boschma

advertisement
WATERWORLD
met m uziek van ELBOW
Waterworld vertelt het wonderbaarlijke verhaal
van het Friese dorp Aaibokkelje en haar bewoners.
De wereld is veranderd en ook hier is dit kleine
dorpje niet aan ontsnapt. Nieuwe machthebbers zijn
op het wereldtoneel gekomen en waar al decennia
lang voor werd gevreesd is dan toch gebeurd, de knop
is ingedrukt. De regering is gevlucht, de beroemde
Nederlanse dijken zijn doorgebroken, chaos overheerst.
De kleine gemeenschap van Aibokkelje heeft met alles wat drijven wil een nieuw dorp gemaakt en
wacht op hun bevrijding, maar van wie eigenlijk ?
Al snel wordt duidelijk dat op hun nieuwe plek
andere en nieuwe regels gelden dan in de droge tijd.
De eerste levensbehoeftes zijn veilig gesteld en de
kleurrijke dorpelingen van Aaibokkelje proberen er het
beste van te maken.
Douwe Agema is de lokale regelneef die van alles
regelt en ritselt. Hij voorziet de gemeenschap van de
benodigde jodiumpillen, tegen betaling natuurlijk, in
welke vorm dan ook. Zonder deze pillen is niemand bestand tegen de gevaarlijke straling die er heerst.
Veel mensen hebben niet veel te bieden aan Douwe
en gaan erg ver om hun benodigde pillen te bemachtigen.
Het nieuwe drijvende dorp wordt ook niet ontzien
door duistere personen die het dorp af en toe bezoeken.
Sommigen proberen met geweld aan water, voedsel
en de jodiumpillen van Douwe te komen.
Amarins Teakema is een forse vrouw met het hart op de
tong. Zij zal een leidende rol krijgen in het reilen en zeilen van het nieuwe dorp. Dokter Haye Aakma is ook in de nieuwe situatie gewoon de dokter. Zijn
diagnoses zijn niet altijd correct en dat zal hij ook
pijnlijk gaan ondervinden in de nieuwe situatie.
Gerben Douwstra is knutselaar en probeert met zijn
technische kennis van oude wasmachines en andere electronische apparaten een zender te maken om
contact te zoeken met het vaste land.
Republikein burgemeester Auke Schouwsma denkt en dicussieert met mede dorpelingen over de toekomst. Hij is overtuigd dat de wereld weer terug moet naar
het communisme wat volgens hem de oplossing is voor
alle problemen in de wereld.
Nog veel meer personen passeren de revue en de uiteindelijk uitkomst zal velen de ogen gaan openen.
Deze Nederlands gesproken productie wordt uitgevoerd
als bijdrage voor Culturele Hoofdstad 2018
Download