Vitalavie

advertisement
OVER VITALAVIE
Vitalavie is een professionele partner die organisaties helpt bij de invulling en uitvoering van het
vitaliteitsbeleid. Wij zien vitaliteit als dé onderscheidende factor.
Wij geloven dat de medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen in een organisatie en dat
investeren in vitaliteit een hogere productiviteit en dus meer rendement oplevert. Wij werken
daarbij doel- en resultaatgericht, zowel op organisatieniveau als op medewerker niveau.
Positieve psychologie
Alle activiteiten van Vitalavie zijn gebaseerd op de positieve psychologie en Waarderend
Organiseren. Wij richten ons in onze aanpak op dát wat organisaties en medewerkers (samen) willen
bereiken en hoe dit kan plaatsvinden, en minder op de huidige problematiek. Dit draagt bij aan de
veiligheid en het vertrouwen van medewerkers, de betrokkenheid bij de groeipunten en ambities en
brengt een positieve sfeer rondom alle activiteiten. We bieden een compleet vitaliteitprogramma dat
hierop gebaseerd is.
Eigen verantwoordelijkheid
Onze kracht is dat wij uitgaan van individuele behoeften van medewerkers en daar passende
oplossingen voor bieden, de reeds ondernomen stappen in de organisatie nemen we hierbij mee.
Hierbij valt te denken aan meetinstrumenten, scans, workshops en begeleiding van individuen of
teams. We zorgen dat onze aanpak intern draagvlak krijgt en zetten daar de juiste communicatie
middelen voor in. Wij prikkelen en stimuleren medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen
en in beweging te komen.
Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid van TNO
Wij werken met professionele partners op diverse terreinen
en zetten gevalideerde instrumenten in. Zo zijn wij partner
van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid van
TNO om vanuit expertise de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers, leidinggevenden en de organisatie te verbeteren.
Online stress programma “MINDER STRESS, MEER ENERGIE!”
Stress-gerelateerde klachten zijn de grootste oorzaak van verzuim. Stress ontstaat als je draaglast
groter is dan je draagkracht: je doet meer dan je aankan. Af en toe een beetje stress is helemaal niet
erg. Het is zelfs nodig om optimaal te kunnen functioneren. Te veel en/of langdurige stress is niet
goed. Het zorgt ervoor dat je minder energie krijgt en kan op termijn schadelijke gevolgen voor de
geestelijke en fysieke gezondheid. Het is dus belangrijk om stress tijdig aan te pakken.
Dit programma helpt je om stress signalen tijdig te herkennen en effectief aan te pakken. Daarnaast
leer je hoe je stress kunt gebruiken om meer energie en vitaliteit te ervaren.
Inhoud van het programma
Week 1: Kennismaking, intake en stressmeting
Week 2: Stress en leefstijl
Week 3: Stress signalen en bronnen van stress
Week 4: Stress signalen en bronnen van energie
Week 5: De kracht van positief denken en ontspanning
Week 6: Veerkracht en energie ontwikkelen
Week 7: Persoonlijk plan voor de toekomst
Week 8: Afsluiting en evaluatie
Resultaten van de training
Het programma heeft als resultaat dat je inzicht hebt in je energiegevers en -nemers en in staat bent
om te zorgen voor herstel van je lichaam en geest. Je hebt handvaten gekregen om tijdig in te grijpen
als je merkt dat er sprake is van ongezonde spanning en stress. Bovendien leer je om beter met je
energie om te gaan en voel je je vitaler. Je hebt weer de regie over je eigen vitaliteit.
Voordelen van het programma






Stress signalen herkennen
Meer energie
Persoonlijke begeleiding
Fysieke en mentale rust
Deskundige begeleiding
Op elk moment en in eigen tijd te volgen
STRESSCOACH
Inhoud
De stresscoach is een unieke digitale applicatie voor het signaleren van stress, bijvoorbeeld in relatie
tot professionele werkdruk. Met een slim algoritme kunnen subtiele fysieke signalen worden
gebruikt om stresssignalen in een vroeg stadium te herkennen en interpreteren. Er wordt hiervoor
gebruik gemaakt van een korte vragenlijst over persoonlijkheid/ mentale stemming en een fysieke
meting op basis van hartritme-variabiliteit (HRV).
Een medewerker krijgt allereerst een toelichting op wat de verschillende uitkomsten op individueel
niveau betekenen. We gaan in op het huidige stemmingsniveau en de berekende stressscore. Is deze
laag, gemiddeld of hoog, en in hoeverre het nodig is dat de gebruiker actie onderneemt om deze
stressscore omlaag te brengen?
Resultaten
Uw medewerker is na het gebruik van de Stresscoach bewust van zijn/haar stressniveau, de oorzaken
en heeft handvatten ontwikkeld om voortaan stress te voorkomen. Zo ervaart uw medewerker meer
balans, ontspanning en werkplezier. Dit komt de resultaten van uw organisatie ten goede. Op
organisatieniveau krijgt u geanonimiseerd inzicht in de managementinformatie over het
‘stressniveau’ van de medewerkers met een minimum van 15 respondenten. Daarmee heeft de
organisatie aangrijpingspunten om eraan te werken.
Tijdsduur
Duur van de meting inclusief een toelichtend gesprek door een coach is 30 minuten.
WORKSHOP ‘VAN WERKSTRESS NAAR WERKPLEZIER!’
1 op de 8 van de werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Bijna 1 miljoen mensen lopen
jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische problemen. Signalen zoals
slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar
het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Bewustwording kan ertoe bijdragen dat
iedereen gezond en met plezier kan blijven werken.
Deze workshop geeft inzicht in wat stress is, de oorzaken van stress zijn, de manier waarop stress
wordt beleefd en wat men er op de werkplek, maar ook daarbuiten aan kan doen om het te
vermijden. Er wordt veel aandacht besteed aan het effect van ontspanning en herstel. Simpele
methoden en technieken worden aangeleerd om snel te reageren op stressvolle situaties en beter te
ontspannen.
Door het maken van bewuste keuzes reken je af met jouw ‘energy drains’ en ervaar je meer plezier.
Aan het einde van de workshop ben je beter in staat stressvolle situaties te herkennen en er
adequaat op te reageren. Kenmerk van de workshop is dat er naast een theoretisch kader ook en
vooral wordt gewerkt met praktische voorbeelden en oefeningen.
HET STRESSREDUCTIE PROGRAMMA
Om meer zicht te krijgen op de oorzaken van stress en medewerkers gericht en individueel te
begeleiden hun stress inzichtelijk en beheersbaar te maken hebben wij een stressreductie
programma ontwikkeld.
Start
en
Inzicht
Metingen
Gesprek
Aan
de
slag
Online
programma
BrainLight
systeem
Effecte
n
Eind meting
Gesprek
Rapportage
Het programma duurt een half jaar en bestaat uit twee meetmomenten, waarbij middels
HartRitmeVariatie de weerbaarheid tegen stress wordt gemeten, bloeddruk, lichaamssamenstelling,
age reader en een vragenlijst. Vervolgens gaat de medewerker aan de slag met verbeteringen,
ondersteund door een online stressprogramma, en een ontspanningssysteem genaamd BrainLight.
Aan het eind worden de effecten bekeken en in kaart gebracht. Zowel de duur van het programma
als ook de onderdelen zijn altijd aan te passen op uw specifieke wensen. De effecten worden
momenteel wetenschappelijk getoetst door dr. Viktor Kallen van TNO bij een van onze klanten waar
het programma op dit moment loopt.
De eerste reacties zijn zeer positief; deelnemers ervaren minder klachten, kunnen meer loslaten en
voelen zich meer ontspannen. We zien dat bij de meerderheid de rusthartslag gedaald is hetgeen
betekent minder energieverlies en zien we positieve effecten op de bloeddruk.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards