Powerpoint

advertisement
Wees geen slachtoffer van een
schijn- of gedwongen relatie!
Overzicht
•
•
•
•
•
Schijn- of gedwongen relatie.
Aanwijzingen schijnrelaties.
Strafbaar?
Slachtoffers.
Een uitweg!
Schijn- of gedwongen relatie
A. Schijnhuwelijk en wettelijke schijnsamenwoning
= misbruik van het huwelijk of het wettelijk
samenwonen om verblijfsrecht te verkrijgen
• Vakantieliefde
Pseudorelatie op vakantie met als doel het verkrijgen van
verblijfsdocumenten in België.
• Buitenlands huwelijk
Buitenlands huwelijk met het oog op gezinshereniging
in België?
Schijn- of gedwongen relatie
B. Gedwongen relatie
= verplichting (hoofdzakelijk jonge meisjes)
tot huwen of samenwonen met een buitenlandse
partner
ERNSTIGE MISDRIJVEN
Aanwijzingen schijnrelatie
 Is het gedrag van uw partner veranderd sinds het
huwelijk of de samenwoning?
 Was uw partner voor het huwelijk of
de samenwoning illegaal in België?
 Is uw partner niet meer geïnteresseerd in de relatie na
het verkrijgen van verblijfsdocumenten?
 Verplicht iemand u een schijnhuwelijk met een
buitenlandse partner aan te gaan?
 Controleert uw familie of uw omgeving uw doen en
laten?
Strafbaar?
Ja: bestraffing voor wie misleidt en bedriegt &
voor wie dwingt tot relatie
-
Nietigverklaring
Geldboete en gevangenisstraf
Intrekken van verblijfsdocumenten
Inreisverbod
Nee: geen straf voor het slachtoffer
Slachtoffers
Kwetsbare groepen
•
•
•
•
Jonge vrouwen tussen 16 en 25 jaar oud
Vrouwen op rijpere leeftijd
Mannen van alle leeftijden
Homoseksuele mannen
Slachtoffers
• Slachtoffer voelt zich beschaamd,
vernederd, mislukt, woedend, angstig
• Slachtoffer kampt mogelijk met financiële
problemen
• Slachtoffer staat psychisch
en fysiek onder druk
SLACHTOFFER moet HULP krijgen
Een uitweg! Hoe?
Kent u of bent u een slachtoffer?
Laat u helpen door
•
•
•
•
•
Sociale organisatie of vertrouwenspersoon
Gemeentebestuur - OCMW
Politie
Parket
Cel Schijnrelaties, helpdesk van de Dienst
Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken)
www.schijnrelatie.be
Wees geen slachtoffer van een schijn- of
gedwongen relatie!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards