Wat te doen bij een slachtoffer?

advertisement
Wat te doen bij een slachtoffer?
Toelichting: Hieronder staat een voorbeeldprocedure voor eigen gebruik om te beslissen hoe
je moet handelen wanneer er een slachtoffer gevallen is. Deze is vooral nuttig als er geen
BHV’er aanwezig is.
Op basis van vier eenvoudige vragen kun je vaststellen of er sprake is van een ernstige
situatie waarvoor spoedeisende eerste hulp is vereist. In andere gevallen kun je ervoor
kiezen om te wachten op een BHV’er of een bezoek te brengen aan de huisarts.
1.
Reageert het slachtoffer als je hem aanspreekt of aanraakt?
2.
Zie je het slachtoffer ademen?
3.
Heeft het slachtoffer de ogen open?
4.
Heeft het slachtoffer een normale kleur?
Heb je één van bovenstaande vragen met NEE beantwoord?
 levensbedreigende situatie
 bel 1-1-2
Heb je alle bovenstaande vragen met JA beantwoord
 alarmeer dan de BHV’er volgens de interne procedure
Arbocatalogus voor vaste medewerkers in de uitzendbranche - 2014
Ja
Nee








Download