Programma Totale tijd is 45 minuten. Drie blokken

advertisement
Programma
Totale tijd is 45 minuten. Drie blokken:
Blok 1 – 15 min
Plenaire introductie van Dé Letselschadehulpdienst aan de hand
van onze presentatie. (Toine)
Blok 2 – 15 min
In gesprek met een slachtoffer, te weten mevrouw Tineke
Blokker. Onder leiding van Tom van ‘t Hek
Blok 3 – 15 min
In gesprek met de zaal / branche. Olv Tom van ‘t Hek
Panel: Martin de Haan, Lex Stegerhoek, Toine Raasveld en Tineke
Blokker (slachtoffer)
Baanbrekend!
• Wij zijn gestart met een ambitieus en baanbrekend concept:
Dé Letselschadehulpdienst
• Dé Letselschadehulpdienst levert direct na een ongeval de
noodzakelijke hulp en ondersteuning om zelfredzaamheid
van de hulpvrager te bevorderen
• Unieke samenwerking tussen Raasveld Expertise/MetZorg en
inTrust/Cunningham Lindsey
• Twee bedrijven, één gedachte! Gebruik makend van elkaars
kennis en ervaring
Een visie…
Het is tijd voor
een andere
aanpak…
NASLAG-DIA
(niet tonen)
•
Wij willen een visionaire overtuiging delen. Een verhaal dat zich probeert te
plaatsen boven de partijen, objectief.
•
Wij proberen anderen mee te nemen in onze opvattingen. Uitleggen waarom
het anders moet. En duidelijk maken wat ervoor nodig is om dat te bereiken.
•
Wij proberen ook te inspireren.
•
Wij willen iets tot stand brengen. Het is tijd voor een andere aanpak…
Een visie…
Financiële
focus
Immateriële
behoefte
Een visie…
De euro als valuta voor menselijk leed!
Gevolg 
De focus ligt op het proces en niet op de mens…
Akkermans: “rood op de emotionele bankrekening”
NASLAG-DIA
(niet tonen)
•
•
•
•
•
•
Afwikkeling personenschade is altijd gericht geweest op een financiële
compensatie.
Gedurende de eerste weken na een ongeval wordt er nu vaak geen hulp
verleend.
Dit leidt in de praktijk vaak tot discussies en frustraties, waardoor betrokkene als
het ware voor de tweede keer slachtoffer wordt.
Het proces wordt daardoor als vanzelf onpersoonlijk, kwantitatief. We vertalen
persoonlijke schade in geld. De Euro als valuta voor menselijk leed.
Welk bedrag doet recht aan onrecht? Welk bedrag verhelpt het gebrek aan
erkenning dat een slachtoffer ervaart? Teleurstelling, frustratie, boosheid en
wrok liggen op de loer.
Negatieve emoties werken contraproductief. Zij houden het slachtoffer
gevangen in slachtofferschap en voorkomen dat hij of zij de blik richt op de
toekomst, op herstel.
Het kan ook anders…
Schadebeperkingsplicht
Helderheid
na de
mist
Sneller en
minder
discussie
Het kan ook anders…
Ook praktisch
bijstaan
‘rehab’benadering
en de
redelijkheid
Wat nu?
ipv
Wat anders?
Wat doen we anders?
• Dé Letselschadehulpdienst richt zich op de eerste periode
direct na het ongeval
• Dé Letselschadehulpdienst organiseert de benodigde hulp
voor de betrokkene
Gevolg 
• Een andere toon vanaf dag één, beter herstel
• Een optimale uitgangspositie voor het verdere verloop
NASLAG-DIA
(niet tonen)
• Omdat wij slachtoffers van letselschade een optimale uitgangssituatie
willen bieden voor fysiek en mentaal herstel. Door het accent te
verleggen van financiële genoegdoening naar persoonlijke aandacht en
praktische hulp veranderen we de mindset van alle betrokkenen. We
helpen slachtoffers om niet te blijven hangen in het letselschadeproces
maar zich te richten op de toekomst, op herstel en doorgaan met leven.
• Wij bieden hulp in natura. Praktische hulp, zodat in de thuissituatie van
het slachtoffer alles gewoon door kan gaan. Daarnaast nemen wij het
voortouw in de toonzetting van het letselschadeproces. Vanaf dag één
communiceren wij op niet-polariserende wijze met alle betrokken
partijen. Daardoor verleggen wij de aandacht van het
letselschadeproces naar het slachtoffer.
• Wij helpen slachtoffers in de acute fase direct na een ongeval.
Wat leveren wij?
Onze werkwijze
• Wij gaan niet zelf stofzuigen of de hond uitlaten
• Dat doen onze partners uit de ‘providerboog’
• Wij voeren regie op de hulpverlening aan de betrokkene
• Wij zijn 24/7 bereikbaar en binnen een dag ter plaatse
met hulpcoördinators binnen en buiten
• Wij beheren en monitoren de providerboog
Casus Xander
Xander is een scholier van HAVO 4. In de herfstvakantie overkomt hem een ongeval waarbij hij
ernstig enkelletsel oploopt. Hij wordt geopereerd en verblijft enkele dagen in het ziekenhuis. Na
thuiskomst is hij onvoldoende mobiel om na de vakantie naar school te gaan. Zijn ouders kunnen
niet in deze vervoersbehoefte voorzien. Zij zijn zelfstandig ondernemer. Studievertraging dreigt.
De LSHD voorzag per direct in de vervoersbehoefte, zodat Xander na de herfstvakantie zijn
school kon vervolgen. In dit vervoer is voorzien tot de kerstvakantie zodat er geen
schoolverzuim is opgetreden. Inmiddels kan hij weer zelfstandig naar school.
De kosten bedroegen ongeveer € 2500,-. Eén jaar studievertraging werd begroot op € 16.000,-.
De kans op studievertraging is hierdoor aanzienlijk verminderd.
Casus Irene
Irene is een hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Als gevolg van een ongeval liep zij een
tibiaplateau fractuur op. Daardoor kon zij zich niet zelfstandig verplaatsen. Voor haar werd per
direct vervoer geregeld middels een taxikaart met een tegoed. Zij kon hiermee zelfstandig naar
haar werk, naar de fysiotherapeut en naar het ziekenhuis. Dit werd voor een beperkte periode
georganiseerd, tot het moment zij zichzelf weer kon verplaatsen.
Deze acties leidden tot een forse beperking van arbeidsverzuim en derhalve ook tot een forse
beperking van de vordering (6:107a BW) van de werkgever.
Casus Els
Als gevolg van een verkeersongeval liep Els meervoudige ernstige orthopedische letsels op. Zij
verbleef in het UMCU te Utrecht. Zij was woonachtig in Spanje en had geen zorgverzekering. Het
UMCU wilde haar zo snel mogelijk huiswaarts zenden, maar dat kon niet. Revalidatie- en
zorginstellingen wilden haar niet opnemen voor verdere revalidatie omdat er geen
zorgverzekering was. De verzekeraar verzocht ons om de mogelijkheden te onderzoeken haar
elders verantwoord onder te brengen voor verdere revalidatie.
Els bleek een moeder te hebben in Noord Groningen. Haar moeder is niet helemaal gezond,
maar was wel bereid haar dochter tijdelijk op te vangen. Daarvoor was nodig dat er
hulpmiddelen en hulp door derden werd georganiseerd. Binnen drie dagen kon Els worden
verplaatst naar haar moeder en heeft daar ongeveer zes weken verbleven. Zij is inmiddels weer
naar Spanje en herstelt daar verder. De kosten waren lager dan € 5000,- waarmee een forse
besparing werd gerealiseerd ten opzichte van langer onverzekerd verblijf in een ziekenhuis of
revalidatie instelling.
Samengevat…
Vanaf dag één reiken wij slachtoffers de hand
Eveneens vanaf dag één stellen we de menselijke maat
centraal
Wij richten ons appèl op alle betrokken partijen in de
branche. Niet omdat wij vinden dat anderen het verkeerd
doen, maar om het inzicht te delen
Dé Letselschadehulpdienst
Aangenaam kennis te maken
Stellingen
1. Direct helpen = schadevergoeden?
2. Helpen betekent ook beperking van de schade? Schaadt dat
het belang van een slachtoffer?
3. Belangenbehartigers zijn warm voorstander van direct
helpen?
Dé Letselschadehulpdienst
Dank voor uw aandacht
Download