Uw kind verslikt zich in een stuk appel

advertisement
Uw kind verslikt zich in een stuk appel. Wat doet U ??
-Als U het stukje appel kunt zien, probeer dit dan met uw vingers
lepelend te verwijderen.
-Lukt dit niet, stoot het slachtoffer dan tussen zijn schouderbladen.
-Lukt dit niet, pas dan de handgreep van Heimlich toe.
Alle drie bovenstaande technieken leert U beheersen op een EHBOcursus.
Uw collega zakt in elkaar en reageert niet meer. Wat doet U ??
In dat geval zal door een EHBO-er via een vast patroon een aantal
kontroles op het slachtoffer worden gedaan. Dit kunnen zijn:
-Beoordelen van het bewustzijn.
-Kontrole van de ademhaling.
-Kontrole van de ‘puls’ (bloedsomloop)
Afhankelijk van de resultaten van de kontroles, zal er eventueel
beademing en hartmassage moeten worden toegepast. Dit noemt men
hart-reanimatie
Hartreanimatie is tegenwoordig een vast onderdeel van een EHBOopleiding. Wanneer U dit beheerst bent U in staat iemands leven te
redden.
Uw man krijgt een bijtende stof in het oog. Wat doet U ??
-Laat het slachtoffer liggen.
-Houdt het oog open of laat dit door iemand anders doen.
-Spoel minimaal 30 minuten met zacht stromend lauw water.
(Zorg ervoor dat het spoelwater niet in het andere oog terecht komt)
-Raadpleeg een arts.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards