HHH-ABCD-methodiek Oefening

advertisement
Praktijkgerichte workshop
Handelen bij een overdosis
[Ruimte om eigen naam, organisatie en
evt. datum in te vullen]
Programma
1. Welkom en kennismaking
2. Korte introductie: definitie en prevalentie
3. Herkennen
4. Helpen
5. Hulp roepen
6. Afronding en evaluatie
2. Korte introductie: definitie en
prevalentie
Definitie overdosis:
• Inname van een te grote hoeveelheid van een chemische
substantie
• Vergiftiging van het lichaam
• Ernstige ziekte of de dood als mogelijk gevolgen
Prevalentie fatale overdosis:
• 2011: 103
• 1/3 opiaatgebruik
3. Herkennen: wat zijn de signalen van
een overdosis?
Oefening met post-its
• Flap 1: Uppers
• Flap 2: Downers
• Flap 3: Trippers
4a. Basishulpverlening
Indien niet voldoende aanspreekbaar, controleer
achtereenvolgens:
A Airway
=
Luchtweg
B Breathing =
Ademhaling
C Circulation =
Hart en vaten
D Disabilities =
Bewustzijn
H H H = Herkennen | Helpen | Hulp inroepen
HHH-ABCD-methodiek
Oefening: HHH-ABCD
• In de omschrijving van de HHH-ABCD-methodiek ontbreken
sommige antwoorden, zoals: “De A-B-C-D-methodiek staat
voor [A………….], [B…………..], [C………….]” etc.
• In groepen van 3 personen vul je de juiste antwoorden in.
• Na afloop: vergelijk in de groep de ingevulde antwoorden met
de omschrijving van de HHH-ABCD-methodiek (bijlage 2).
4b. Eerste Hulp-handelingen
• Kinlift
• Reanimatie, inclusief mond-op-mondbeademing
• Stabiele zijligging
Oefening: rollenspel
• Drie rollen: slachtoffer, hulpverlener en beoordelaar
• Iedereen kan elke rol één keer spelen (drie casussen)
• Hulpverlener reageert op slachtoffer en beoordelaar kijkt of
alles goed verloopt
Enkele tips voor de hulpverlening
•
•
•
•
•
•
•
•
Veiligheid van slachtoffer en hulpverlener
Een correcte, neutrale houding en deskundigheid
Rust en ruimte in omgeving slachtoffer
Wakker houden en verslikking voorkomen hebben prioriteit
Soms zijn vocht- en eetadviezen nodig
Water, suiker en zout; niet te veel, niet te weinig
Afkoeling bij oververhitting of verwarming bij onderkoeling
Voorzichtig met verstrekken van pijnstillers
5. Hulp inroepen: ambulancemelding
Een ambulancemelding doe je altijd als het slachtoffer (een)
complicatie(s) heeft die in de ABCD-methodiek behandeld
worden.
https://www.youtube.com/watch?v=ra-S4CwUh0c
Vragen?
Opmerkingen?
Afsluiting – bedankt voor de aandacht!
Take-home messages:
• Overdosissen komen ook in de (sociale) verslavingszorg
voor
• Het herkennen van de signalen is essentieel
• Bij een overdosis: zet de HHH-ABCD-methodiek in
• Doe een adequate ambulancemelding
P.S. Graag evaluatieformulier invullen & inleveren.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards