Hand-out verschil van inzicht

advertisement
Hand-out voor teammanagers
In gesprek over competenties: wat te doen bij verschil van inzicht?
Nadat de medewerker 4 competenties heeft geselecteerd en twee STAR voorbeelden heeft
uitgewerkt (in overleg met de coach), gaan leidinggevende en medewerker in gesprek over
competenties. In de meeste gevallen zullen medewerker en leidinggevende het eens worden over de
scores. Het kan ook zijn dat er een verschil van inzicht ontstaat. Hiervoor is een hulpmiddel (schema)
ontwikkeld, dit lees je als volgt:
Leidinggevende en medewerker zijn het eens: competentie is op niveau ontwikkeld (+)
Op het moment dat leidinggevende en medewerker het erover eens zijn dat competentie X op
niveau is ontwikkeld (in het schema aangeduid als +), behoeft dit geen verdere uitleg. Dit punt is
afgerond; er zit geen ontwikkelbehoefte.
Leidinggevende en medewerker zijn het eens: competentie is onder niveau (-) en dient ontwikkeld te
worden
Op het moment dat leidinggevende en medewerker het erover eens zijn dat competentie X onder
niveau is (in het schema aangeduid als -) , behoeft dit geen verdere uitleg. De medewerker gaat in
het systeem Vakmanschap op zoek naar een passende leervorm en legt deze voor aan de
leidinggevende. Op het moment dat de leidinggevende akkoord is, gaat de medewerker aan de slag
met zijn ontwikkeling.
Leidinggevende en medewerker zijn het oneens
Er kan een situatie ontstaat waarbij leidinggevende en medewerker het oneens zijn. Een voorbeeld:
leidinggevende vindt dat competentie X onder niveau (-) is. Medewerker vindt dat competentie X
uitstekend ontwikkeld is (+). In dat geval bekijkt leidinggevende het schema. Hierin wordt een aantal
mogelijkheden geboden om tot een gezamenlijk beeld te komen. Voorbeelden zijn:
 Teammanager legt casus voor aan medewerker
 Medewerker maakt aantoonbaar dat de kennis aanwezig is (vorm is vrij), bijvoorbeeld door:
o Interview collega's afdeling / interview klant
o Interview collega's in keten
 Teammanager loopt mee met een gesprek
 Etcetera.
Waardering kennis en vaardigheden binnen Vakmanschap
+ = op niveau, - = onder niveau
Kennis
Oordeel
teammanager
Oordeel
medewerker
+
+
+
-
Opties
Collega's inwerken/begeleiden
Teammanager loopt mee
Te ontwikkelen onderdelen benoemen (specificeren)
Handleiding lezen
Inschakelen coach
Inschakelen trainer
-
+
Teammanager legt casus voor
Medewerker maakt aantoonbaar dat de kennis aanwezig is
(vorm is vrij), bijvoorbeeld door:
Interview collega's afdeling / interview klant
Interview collega's in keten
360 graden feedback
Reflectieverslag
Inschakelen coach/trainer
Teammanager verzamelt STARs
Vaardigheden
-
-
Ontwikkelpunt - opleidingsvorm kiezen mbv systeem
+
+
-
+
+
Collega's inwerken/begeleiden
Teammanager loopt/luistert mee
Teammanager legt casus voor
Medewerker maakt aantoonbaar dat de kennis aanwezig is
(vorm is vrij), bijvoorbeeld door:
Interview collega's afdeling / interview klant
Interview collega's in keten
360 graden feedback
Reflectieverslag
Teammanager loopt/luistert mee
Teammanager verzamelt STARs
-
-
Ontwikkelpunt - opleidingsvorm kiezen mbv systeem
Inschakelen coach
Download
Random flashcards
Create flashcards