PowerPoint-presentatie

advertisement
Onderzoeksvraag
Op welke wijze beïnvloedt cultuur informatieoverdracht en hoe
kunnen wij deze overdracht beïnvloeden?
‒
‒
‒
‒
Wat zijn culturele struikelblokken?
Waar komen wij het probleem tegen? (binnen Amsterdam)
Welke opdrachtgever?
Wat is een specifieke/doelgerichte interventie op dit gebied?
Introductie
Hoe komen we gezond(er) de crisis door?
Hoe kunnen we (extra) gereedschap ontwerpen voor mensen die nu
buiten de boot vallen?
Aanbod van kennis/ervaring komt niet aan bij de juiste doelgroep.
Health Illiteracy
Proces
‒ Pleinavond
‒ Onderzoek
‒ Uitkomsten/conclusies
Centrale thema’s
‒ Aanbod van informatie
‒ Problemen/verstoringen in de informatieoverdracht
‒ Ontvangst van informatie
Pleinavond 1
Mindmap
‒ Doelgroepen
‒ Interventies
‒ Veranderingsprocessen
Om te zorgen dat mensen kennis opnemen, moeten we weten hoe ze leren.
Pleinavond 2
Leerstijlen
‒ Hoe brengt men informatie over?
‒ Hoe ontvangt men informatie?
Wat zijn leerstijlen?
Wat wordt aangeboden?
Wat werkt en wat werkt niet?
(Hoe) beïnvloedt een leerstijl Health Literacy?
Wordt een leerstijl (mede) bepaald door de omgeving?
Veldonderzoek (1)
Voorlichting door huisartsen aan de gemeenschap
Huisartsen
‒ Traditioneel en oude patronen
‒ Vervolgstappen bij overdrachtsproblemen
Patiënten
‒ Wat doen ze met gebrekkig ontvangst
Veldonderzoek (2)
Welke leerstijlen zetten docenten in tijdens hun lessen?
‒ Iedereen bezit elke leerstijl; verschil zit in ontwikkeling ervan
‒ Favoriete docent is degene die aansluit bij favoriete leerstijl
Wat wordt op de afdeling Fysiotherapie aangeboden?
praatje
plaatje
daadje
Welke manier van informatieoverdracht is wel/niet effectief?
Deskresearch
Leerstijlen:
‒ Kolb (4)
‒ Gardner (8)
‒ Vermunt (4)
Ieder mens heeft zijn favoriete leerstijl of combinatie van leerstijlen.
Leerstijlen van Gardner
• Verbaal-linguïstisch
Taal, poëzie, spelling, lezen,
verhalen
• Logisch-mathematisch
logisch denken, cijfers,
experimenteren
• Visueel- ruimtelijk
tekenen, schilderen, architectuur,
vormgeven
• Muzikaal- ritmisch
muziek luisteren, maken,
componeren, herkennen
• Lichamelijk- kinesthetisch
lichamelijke inspanning, knutselen,
toneel, dans
• Naturalistisch
dieren, planten, verzamelen,
ordenen, natuurverschijnselen
• Interpersoonlijk
zorgen voor mensen, vrienden,
leiding geven
• Intrapersoonlijk
eigen gevoelens, dromen, alleen
zijn, fantasieën
Pleinavond 3
Zoek een 'bril‘ en neem een standpunt in; het moet specifieker.
Welke informatieoverdrachtproblemen komen wij tegen?
Definitie cultuur:
Systeem van normen/waarden/symbolen/gebruiken
Onderzoek
Amsterdamse huisartsenpraktijk met 75 nationaliteiten
Rapport: onderzoek naar interculturalisatie van huisartsenzorg, 2008
Taalbarrière
‒ Arts/patiëntrelatie
Diversiteit in gezondheidsbeleving
‒ Gebrek kennis etnische verschillen ziektebeeld
Beleefdheid voorkomt doorvragen
‒ Tekort ondersteunend personeel (tolk)
Nature - nurture
Duo Penotti, twee…
http://www.youtube.com/watch?v=SAfTqSnq58k
Carglass repareert…
http://www.youtube.com/watch?v=v02iYv-WQrM
Aanbod van leerstijlen in gezondheidszorg beperkt.
Pleinavond 4
Leerstijl niet scharen onder problemen of barrières met betrekking tot
informatieoverdracht, maar zien als een eigenschap inherent aan de ontvanger.
‒ Aanbod van informatie
‒ Problemen/verstoringen in de informatieoverdracht
‒ Ontvangst van informatie
Focus op barrière  Cultuur  frame Health Literacy
Feedback
‒ Behouden we deze bril of zetten we een andere op?
‒
‒
‒
‒
Wat zijn culturele struikelblokken?
Waar komen wij het probleem tegen? (binnen Amsterdam)
Welke opdrachtgever?
Wat is een specifieke/doelgerichte interventie op dit gebied?
Download
Random flashcards
Create flashcards