Opdrachten bij 8 Geluid horen en maken

advertisement
Opdrachten ‘Geluid Horen en Maken’
1. De tekst
In de tekst wordt onderscheid gemaakt tussen vier leerstijlen.
leerstijl
Ontdekker
Denker
Beslisser
Doener
aanpak
werkvorm
Voorbeeld eigen lespraktijk
a. Zoek in de tekst de bijbehorende aanpak, een bijpassende werkvorm,
b. Bedenk voor iedere aanpak een voorbeeld ontleend aan je eigen lespraktijk.
2. De lessenserie
a.
Een zeer handzame manier om de kern van een les weer te geven is het formuleren van een
richtvraag en het verzamelen van kernwoorden. Een richtvraag wordt aan het begin van een
les gesteld en wordt in de les beantwoord.
Bestudeer de lessen uit de lessenserie en formuleer voor ieder van de vier lessen over Geluid
horen en maken de richtvraag en de kernwoorden.
Richtvraag
Kernwoorden
1 Geluiden horen
2 Het beschadigde gehoor
3 Lawaai isoleren
4 Geluidsoverlast
b.
De ontwerper van de lessenserie heeft voor iedere les ontwerpen, passend bij een leerstijl.
Geef aan in de tabel welke leerstijl met name in deze les wordt aangesproken en in welk
onderdeel van de les.
Lesonderdeel
1. Geluiden
horen
2. Het
beschadigde oor
3 Lawaai
isoleren
4. Geluidsoverlast
Inleiding
Instructie
Werken
Afronden
Huiswerk
3
Volgens Kolb is voor leren van belang dat de leercyclus wordt rondgemaakt en dat de
startactiviteit of de kernactiviteit van een les gevarieerd zijn. Licht toe waarom dit belangrijk
is bij het opzetten van een lessenserie.
Download