Notitie leegstand Dehlia Timman, Ondernemerscafé West, 3-2

advertisement
Notitie leegstand
Dehlia Timman, Ondernemerscafé West, 3-2-2014
De winkelstraten van Amsterdam West zoals de Jan Evertsenstraat, de Bos en Lommerweg en de
Kinkerstraat kampen met terugvallende bezoekersaantallen. Als gevolg daarvan zijn er steeds meer
winkels die er mee stoppen, wat leegstaande winkelruimtes tot gevolg heeft.
De leegstand in West blijft als je focust op winkelpanden nét binnen de marges voor frictieleegstand:
5,9%, volgens het stadsdeel zelf. Voor alle bedrijfspanden en voor enkele specifieke winkelstraten is
de situatie echter schrijnender.
Voor de lokale economie en werkgelegenheid in Amsterdam West is het belangrijk dat West weer een
paar ‘sterke en gelukkige’ winkelstraten terug krijgt. Een gelukkige straat is een straat waarbij er een
gevarieerd aanbod is van winkels, waarbij er genoeg cafés en broodjeszaken zijn voor een kop koffie
en een lunch, waar mensen elkaar kennen en ontmoeten, waar iedereen zich veilig voelt, ook s’
avonds. Waar marktstalletjes zijn voor betaalbare levensmiddelen.
De motor achter zo’n positieve ontwikkeling is natuurlijk in de eerste plaats de ondernemers zelf. Zij
zullen met hun durf en creativiteit die variatie en kwaliteit weer moeten terugbregen in zo’n straat.
Wanneer ondernemers elkaar kapotconcurreren met bodemprijzen, staat de overheid machteloos. De
gemeente kan daar niks aan doen.
Wat de gemeente wel kan doen, en wat D66 wil voor Amsterdam West is dit:
-Schone, goed verlichte straten en een aangename openbare ruimte. Wij geven de prioriteit aan het
investeren in goede verlichting, voldoende bankjes en fietsparkeervoorzieningen, speelplekken en
groen. Met een straatgerichte aanpak zorgen we ervoor dat de belangrijkste winkelstraten van West
weer ‘gelukkige’straten worden.
-Toevoegen van economische kansenzones. Op dit moment zijn de Mercatorbuurt en Landlust
aangewezen als economische kansenzones. Wij willen daar de Borgerbuurt (Kinkerstraat) en de
Gulden Winckelbuurt (Bos en Lommerweg) aan toevoegen. Binnen een economische kansenzone
kunnen startende en zittende ondernemers een subsidie van maximaal €40.000,- aanvragen om hun
winkel op te knappen.
-Vergunningvrij ondernemen. Detailhandel is al vergunningvrij, D66 wil dat ook horecaondernemers
die geen alcohol verkopen vergunningvrij aan de slag kunnen.
Download