Regels van Best en West en verplichtingen van onze medewerkers

advertisement
Regels en voorwaarden voor oproep medewerkers van Best & West In- en Ompakkers BV
1. Het is verplicht om een over een eigen Nederlandse - of Poolse (valuta) bankrekening te beschikken en dit aan te kunnen tonen.
2. Voorschotten worden alleen bij hoge uitzondering en na goedkeuring uitbetaald.
3. Geplande vrije dagen (korte periode) dienen minstens drie werkdagen van tevoren telefonisch bij de coördinator gemeld te worden.
4. Geplande vakanties (lange periode) dienen minstens drie weken van tevoren gemeld te worden bij de coördinator. Dit in verband met het regelen van
vervanging voor deze periode.
Voor medewerkers die op vakantie willen gaan: Wij verwachten dat u weer aanwezig zult zijn op het werk op de dag die afgesproken is door beide partijen,
indien u de afspraak niet nakomt, dan zal het loon voor de laatst gewerkte week niet uitbetaald worden. Wij vragen om uw begrip, dit in verband met
onderbezetting op een bepaalde dag.
5. Als de medewerker zonder het voorafgaand te melden niet naar het werk komt, wordt een boete van€ 60,00 opgelegd. Dit in verband met
personeelstekort op deze dag en de schade die Best & West en de klant hierdoor lijden.
6. De einddatum van de oproepovereenkomst wordt gehanteerd. Dit betekent dat het verplicht is om u aan de contractperiode te houden. Voortijdig vertrek
zonder aankondiging betekent een sanctie van € 250,7. Voor elke gewerkte dag wordt er door Best & West € 2,00 aan Service/Vervoers- kosten ingehouden. Dit bedrag is bestemd voor vervoer van
accommodatie/woning naar de klant en overige kosten.
8. De medewerkers die in een woning van Best & West wonen, dienen wekelijks een bedrag van € 71,00 (ouder dan 23 jaar) en €57,00 (onder 23 jaar) aan
huur te betalen. Dit bedrag wordt ingehouden op het salaris van de medewerker.
9. Indien een werknemer in een woning van Best & West verblijft en voor een korte periode weggaat, dan zal tijdens deze periode van afwezigheid het
bedrag voor de accommodatie op gelijke wijze worden ingehouden als voorheen. Zo weet u zeker dat u bij terugkomst recht heeft op accommodatie
10. Iedere bewoner dient het appartement netjes te houden en de spullen die zich daarin bevinden in goede staat te laten. Voor kleine huishoudelijke
voorwerpen en persoonlijke bezittingen(zoals beddengoed), moet zelf gezorgd worden. In de woningen van Best en West mag niet worden gerookt, gebruik
gemaakt worden van drugs of het bezitten van wapens/munitie. Bij verdenking van gebruiken, in het bezit zijn van of bij het aantreffen van drugs, munitie of
wapens zullen sancties worden opgelegd (art.15 opium wet). Tevens verzoeken wij u om u bewust te zijn van de aanwezigheid van buren en u netjes en
rustig te gedragen om hun rust en privacy niet te verstoren.
11.Voor alle medewerkers van Best & West geldt dat ze de werkzaamheden en huis en / of veiligheids regels zoals deze worden opgesteld bij de klant
dienen te respecteren en na te leven . Indien dit niet gebeurd dan zal Best & West direct actie ondernemen.
12. Alle werknemers zijn verplicht om veiligheidsschoenen op de werkplek te dragen. Indien de werknemer zelf geen werkschoenen heeft, kunnen deze voor
€ 30,00 worden gefaciliteerd door Best & West. Dit bedrag zal op het salaris van de werknemer in mindering worden gebracht.
13. De medewerker dient op het werk passende kleding te dragen. Er moet kleding gedragen worden die het ontstaan van lichamelijk schade voorkomt
( lange mouwen en lange broek). Het dragen van slippers of andere open schoenen is verboden ( zie punt 12). De jassen en/of bodywarmers kunnen door
Best & West verstrekt worden. Wanneer een medewerker een jas of bodywarmer van Best & West ontvangt, dan zal hiervoor een borg ingehouden worden.
Indien het verplicht is bij een bepaalde klant een jas of bodywarmer van Best & West te dragen, dan zal Best & West deze faciliteren en hiervoor een borg
berekenen.
14. Indien er bij de klant gebruik wordt gemaakt van een tijdsregistratiesysteem dan zal er op het loon van de medewerker borg worden ingehouden voor de
badge. De medewerker dient dagelijks voor en na het werk te klokken. Indien u niet heeft geklokt dan worden de uren niet uitbetaald.
15. Als Borg voor jassen zal Best & West enkele velofuren van de medewerker reserveren.
16. In het geval dat een fiets van Best & West beschikbaar wordt gesteld aan een medewerker, dan zal hiervoor een borg worden ingehouden van € 50,00.
Op het moment dat de fiets in goede staat terug wordt ingeleverd dan zal dit bedrag geretourneerd worden.
17. Elke medewerker van Best & West die te werk wordt gesteld dient voor ziektekosten verzekerd te zijn. Wanneer u al verzekerd bent, ontvangen wij graag
een kopie van uw zorgpas .Wanneer u niet verzekerd bent, dan zullen wij u automatisch aanmelden bij onze collectieve Zorgverzekering. De kosten voor
deze zorgverzekering bedragen € 2.80 per dag, dus € 19.66 per week. U bent dan verzekerd bij Zorg en Zekerheid onder de voorwaarden zoals bij Best &
West bekend.
18. Indien de werknemer ziek wordt dan dient hij/zij dit direct dezelfde dag telefonisch te melden op het kantoor van Best& West, nummer 070-4279400.
Indien er geen ziekmelding is doorgegeven dan kan achteraf geen aanspraak op ziekengeld worden gemaakt. Ook een ziekmelding met terugwerkende
kracht zal niet geaccepteerd worden, de ziekmelding zal dan pas ingaan op de dag van persoonlijke melding door de medewerker. Wij verzoeken u dringend
om in geval van ziekte u niet uit uzelf aan te melden bij het UWV, dit heeft consequenties zoals het afwijzen van ziekengeld. Neem te allen tijde contact op
met kantoor B&W.
Indien u binnen de periode van 28 dagen, ( na het afloop van werkzaamheden) arbeidsongeschikt bent dient u verplicht ons direct op de hoogte te stellen
over uw ziekmelding. Als u dit niet doet bent u in verzuim.
19. De medewerker is verplicht een geldige ID bij zich te hebben. Indien u geen geldig ID kunt overleggen (laten zien),dan wordt er een boete van
€ 50,00 opgelegd.
20. Indien de medewerker schade toebrengt tijdens gebruik van faciliteiten en/of eigendommen van de opdrachtgever, dan zal Best&West de schade terstond
in mindering brengen op het salaris van de medewerker.
administratieve zaken dienen telefonisch op kantoor gemeld te worden op nummer 070 427 94 00 , dagelijks van maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot
17:00 uur of per e-mail: [email protected]
Voor gelezen en ontvangst:
Rijswijk:
Naam:
Handtekening medewerker:
Download