afsprakenlijst gastouderopvang

advertisement
AFSPRAKENLIJST GASTOUDEROPVANG BABY (tot ca 16 maanden)
Datum gesprek:
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Gegevens gastouder:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres
Gegevens ouders:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Moeder/vader
Werk
Telnr werk
Mobiel
Vader/moeder
Werk
Telnr werk
mobiel
Gegevens kind
Naam:
Huisarts:
Tandarts:
Bij ziekte
waaschuwen:
Geboortedatum:
Telnr:
Telnr:
Telnr:
Tijden van de opvang:
Komt het kind op vaste dagen of volgens rooster. Komt ouder altijd op een bepaalde tijd halen en
brengen of is er een uitloop.
Vakantie:
Is de vakantie van ouder en gastouder bekend?
Vervoer:
Kind mag wel/niet mee in de auto van de gastouder op school/visite/boodschappen/uitjes.
Vervoer per fiets / auto
Gastouder gebruikt zitjes die aan de eisen van de wet voldoen.
Medicijngebruik:
Kind gebruikt medicijnen ja/nee
Zo ja: dan dient het formulier medicatie(protocol omgaan met zieke kinderen) ingevuld en
ondertekend te worden.
Voeding
Maaltijdvergoeding ja/nee
Zo ja, hoogte van de maaltijdvergoeding: €
Borstvoeding/ flesvoeding:
Voedingstijden:
Fruithapje, welke soorten fruit:
Is er sprake van een allergie:
Verzorging
Luiers, verzorgende producten en extra setje kleding worden door de ouder meegegeven.
Informatiemap gastouderopvang
Afsprakenlijst gastouderopvang, versie 5, februari 2012
Wat nemen ouders verder nog mee(bijv. slaapzak, maxicosi, campingbedje, ed.)
Slaapgewoonten
Maximale tijd van slapen:
Slaaphouding:- buikslaper ?
nee / ja
zijslaper?
nee / ja
Inbakeren(maximaal tot een kind 6 maanden is): ja/nee
Slaapzak:
Speen:
Knuffeldier/lap:
Pyjama/slaapshirt:
Algemeen:
Cultuur/geloof:
Gezinssamenstelling:
Opvoeding:
Zijn de ideeën m.b.t. de opvoeding van het kind besproken.
Zijn er bijzonderheden m.b.t. geboorte, gezondheid, bewegen, zindelijkheid, eten/drinken, spelen,
praten:
Eerste opvang datum:
Gewenning:
Communicatie:
Gebruik van een schrift ja/nee
Waar wil ouder over geïnformeerd worden:
Ophalen
Uw kind kan door de volgende personen worden opgehaald:
Toestemming
Ouder geeft wel/geen toestemming voor het publiceren van foto’s van het kind.
Specifieke afspraken:
Vraagouder is op de hoogte van de gegevens die vermeld staan in de methode risico en
veiligheid gastouderopvang(de RIE) en pedagogisch beleidsplan en werkplan(indien van
toepassing).
Voor akkoord:
Handtekening gastouder
Voor akkoord:
Handtekening ouder(s)
Datum:
Datum:
Informatiemap gastouderopvang
Afsprakenlijst gastouderopvang, versie 5, februari 2012
AFSPRAKENLIJST GASTOUDEROPVANG DREUMES/PEUTER (vanaf ca 16 maanden)
Datum gesprek:
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Gegevens gastouder:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Gegevens ouders:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Moeder/vader
Werk
Telnr werk
Mobiel
Vader/moeder
Werk
Telnr werk
Mobiel
Gegevens kind
Naam:
Huisarts:
Tandarts:
Bij ziekte
waaschuwen:
Geboortedatum:
Telnr:
Telnr:
Telnr:
Tijden van de opvang:
Komt het kind op vaste dagen of volgens rooster. Komt ouder altijd op een bepaalde tijd halen en
brengen of is er een uitloop.
Vakantie:
Is de vakantie van ouder en gastouder bekend?
Vervoer:
Kind mag wel/niet mee in de auto van de gastouder op school/visite/boodschappen/uitjes.
Vervoer per fiets / auto
Gastouder gebruikt zitjes die aan de eisen van de wet voldoen.
Medicijngebruik:
Kind gebruikt medicijnen ja/nee
Zo ja: dan dient het formulier medicatie ingevuld en ondertekend te worden
Voeding
Maaltijdvergoeding ja/nee
Zo ja, hoogte van de maaltijdvergoeding: €
Wat lust uw kind graag op brood?
Drinkt uit flesje/tuitbeker/beker
Is er sprake van een allergie:
Verzorging
Luiers, verzorgende producten en extra setje kleding worden door de ouder meegegeven.
Informatiemap gastouderopvang
Afsprakenlijst gastouderopvang, versie 5, februari 2012
Wat nemen ouders verder nog mee(bijv. slaapzak, campingbedje, ed.)
Slaapgewoonten
Maximale tijd van slapen:
Slaaphouding:
Slaapzak:
Speen:
Knuffeldier/lap:
Pyjama/slaapshirt:
Opvoeding:
Zijn de ideeën m.b.t. de opvoeding van het kind besproken.
Zijn er bijzonderheden m.b.t. geboorte, gezondheid, bewegen, zindelijkheid, eten/drinken, spelen,
praten:
Zindelijkheid
Zijn ouders/verzorgers al bezig met de zindelijkheid van hun kind?
Algemeen:
Cultuur/geloof:
Gezinssamenstelling:
Eerste opvang datum:
Gewenning:
Communicatie:
Gebruik van een schrift ja/nee
Waar wil ouder over geïnformeerd worden?
Ophalen
Uw kind kan door de volgende personen worden opgehaald:
Toestemming
Ouder geeft wel/geen toestemming voor het publiceren van foto’s van het kind.
Specifieke afspraken:
Vraagouder is op de hoogte van de gegevens die vermeld staan in de methode risico en
veiligheid gastouderopvang(de RIE) en pedagogisch beleidsplan en werkplan(indien van
toepassing).
Voor akkoord:
Handtekening gastouder
Voor akkoord:
Handtekening ouder(s)
Datum:
Datum:
Informatiemap gastouderopvang
Afsprakenlijst gastouderopvang, versie 5, februari 2012
AFSPRAKENLIJST GASTOUDEROPVANG KIND (Kinderen vanaf 4 jaar/schoolkind)
Datum gesprek:
Wie zijn aanwezig bij het gesprek:
Gegevens gastouder:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres
Gegevens ouders:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Moeder/vader
Werk
Telnr werk
mobiel
Gegevens kind
Naam:
Huisarts:
Tandarts:
School:
Bij ziekte
waaschuwen:
Vader/moeder
Werk
Telnr werk
Mobiel
Geboortedatum:
Telnr:
Telnr:
Telnr:
Tijden van de opvang:
Komt het kind op vaste dagen of volgens rooster. Komt ouder altijd op een bepaalde tijd halen en
brengen of is er een uitloop.
Vakantie:
Is de vakantie van ouder en gastouder bekend?
Vervoer:
Kind mag wel/niet mee in de auto van de gastouder op school/visite/boodschappen/uitjes.
Vervoer per fiets / auto
Gastouder gebruikt zitjes die aan de eisen van de wet voldoen.
(Buiten) spelen(* bijlagen voor kinderen van 8 jaar en ouder)
Mag uw kind zonder toezicht naar buiten?
Ja/nee
Zo ja: waar?
Mag uw kind bij een vriendje/vriendinnetje spelen?
ja/nee
Zo ja: A Dit regelt u zelf en u stelt de gastouder hiervan op de hoogte
B Dit regelt de gastouder als volgt…
Medicijngebruik:
Kind gebruikt medicijnen ja/nee
Zo ja: dan dient het formulier medicatie ingevuld en ondertekend te worden
Voeding
Maaltijdvergoeding ja/nee
Informatiemap gastouderopvang
Afsprakenlijst gastouderopvang, versie 5, februari 2012
Zo ja, hoogte van de maaltijdvergoeding: €
Wat lust uw kind graag op brood?
Is er sprake van een allergie:
Verzorging
Een extra setje kleding wordt door de ouder meegegeven.
Algemeen:
Cultuur/geloof:
Gezinssamenstelling:
Opvoeding:
Zijn de ideeën m.b.t. de opvoeding van het kind besproken.
Zijn er bijzonderheden m.b.t. geboorte, gezondheid, bewegen, zindelijkheid, eten/drinken, spelen,
praten:
Eerste opvang datum:
Gewenning:
Communicatie:
Gebruik van een schrift ja/nee
Waar wil ouder over geïnformeerd worden?
Ophalen
Uw kind kan door de volgende personen worden opgehaald:
Toestemming
Ouder geeft wel/geen toestemming voor het publiceren van foto’s van het kind.
Specifieke afspraken:
Vraagouder is op de hoogte van de gegevens die vermeld staan in de methode risico en
veiligheid gastouderopvang(de RIE) en pedagogisch beleidsplan en werkplan(indien van
toepassing).
Voor akkoord:
Handtekening gastouder
Voor akkoord:
Handtekening ouder(s)
Datum:
Datum:
Informatiemap gastouderopvang
Afsprakenlijst gastouderopvang, versie 5, februari 2012
Vanaf 8 jaar in te vullen:*

Voorwaarde bij het invullen van de volgende vragen is dat de ouder/verzorger en de
gastouder er vertrouwen in hebben, dat het kind de extra vrijheid en zelfstandigheid ook
aankan.
Zelfstandigheid
Komt zelfstandig van school naar de gastouder ja / nee
Zo ja:
a.
lopend
b.
op de fiets
Gaat zelfstandig van de gastouder naar huis
ja / nee
Zo ja:
a.
op een vaste tijd nl.:
b.
het kind mag de tijd zelf bepalen
c.
na telefonisch contact met de ouder/verzorger
Mag zonder toezicht buiten spelen
ja / nee
Zo ja, waar?
Mag in overleg met de gastouder zelfstandig een boodschap doen
Te weten naar:
Mag zelfstandig naar de volgende activiteiten gaan
activiteit
dag
van
ja / nee
ja / nee
tot
Voor akkoord:
Voor akkoord:
Handtekening gastouder
Handtekening ouder(s)
Datum:
Datum:
Informatiemap gastouderopvang
Afsprakenlijst gastouderopvang, versie 5, februari 2012
Download