Pedagogisch werkplan

advertisement
Pedagogisch werkplan:
Naam, adres, postcode,
telefoonnummers, email
Annemieke Wissink
Ampsen 45, 7006 JJ Doetinchem
0314363836 of 0620272994
[email protected]
http://www.gastouderannemieke.com
Wie ben ik en hoe ziet mijn gezin er uit?
Mijn gezin ziet er als volgt uit ik ben getrouwd met Erik Wissink hij is werkzaam bij Te
Kloeze riooltechniek.
Samen hebben wij twee jongens Lars, hij is van Januari 2013 en Jurre, hij is van
December 2014.
Wij wonen op de Ampsen in Doetinchem. Dit is achter de Coop.
Als huisdier hebben wij een Jack Russel Kyara en een mini papagaai Bibi.
Praktische informatie:
Openingstijden
Eten en drinken –
Verzorging en hygiëne –
Wat moet u als
Communicatie met
ouders –
Achterwacht –
Wennen –
Vervoer –
Maandag: 07:00 tot 19:00
Dinsdag: 07:00 tot 19:00
Woensdag: Donderdag: 07:00 tot 19:00
Vrijdag:07:00 tot 19:00
Zaterdag: Zondag:Lunch krijgen de kinderen hier. Dit zit bij de uurprijs in.
Alleen voor de baby’s graag wel zelf voeding mee geven.
Ik verschoon de luiers na het fruit moment 9:30 en om
na de lunchen dan om 15 uur na het slaapje. En Kijk altijd
om 16:30
Wilt u zelf luiers meegeven. De mogelijkheid bestaat om
een heel pak mee te geven. Ik geef dan een seintje
wanneer het pak bijna leeg is. U kunt er ook voor kiezen
om elke week een aantal luiers mee te geven.
Het is wel de bedoeling dat ouders zelf hun spulletjes mee
nemen. Zoals speentjes knuffels flesjes en slaapzak. Bij
deze voorwerpen is het ook mogelijk om het hier te laten.
Wel is het mogelijk om deze hier te laten. Zodat ze niet
elke keer alles mee hoeven te nemen.
Ik werk qua communicatie met een schriftje. Maar er is
ook altijd even een korte overdacht ’s ochtends en ’s
avonds. Zodat ik weet wanneer een kind weer voeding
moet hebben of wanneer ze hier voor het laatst de
voeding hebben gehad.
Achterwacht heb ik nu nog niet omdat ik nog te weinig
kindjes maar mocht dit aan de orde komen dan kan ik
mijn schoonmoeder als achterwacht regelen. Zij woont
hier tien minuten vandaan.
Het wennen is bij mij mogelijk, dit is kosteloos. Ik spreek
1 dagdeel af om te komen wennen. Wel zeg ik altijd
mocht het om een babytje gaan zorg dat er een voeding
in zit zodat hij/zij ook aan mij went om de fles kan
krijgen.
Ik ga niet elke dag met de auto het kan een keer voor
komen dat ik mij oudste met de auto naar school ga
Ziekte kind –
Ziekte/ verhindering
gastouder
Heb je zelf nog een punt?
brengen vanwege het slechte weer. Dit gaat allemaal in
overleg met de ouders.
Zie ziekte protocol Avonturijn.
Zie reserve gastouder regeling Avonturijn.
Dagindeling: (zo ziet mijn dag er in grote lijnen uit)
Mijn dagindeling ziet er een beetje als volgt uit. (dit is wel een beetje verschillend naar wat voor
kindjes ik heb)
07:00 tot 09:00 brengen /vrij spelen
09:30 tot 10:00 fruit eten
10:00 tot 10:15 verschonen
10:15 tot 11:30 Activiteit dit kan knutselen zijn maar het kan ook lekker buiten spelen of gewoon
lekker vrij spelen zijn. Waarbij ik dan meestal wel gezellig bij de kindjes op de grond ga zitten en mee
spelen
11:30 tot 12:00 brood eten (dit kan per kind verschillen omdat sommige kinderen om 11 uur al brood
krijgen om dan om 11:30 naar bed te kunnen.
12:00 tot 12:30 Verschoning
12:30 tot 15:00 Rust moment. Kleintjes naar bed de grote even film kijken of boekje lezen. Soms ook
wel een spelletje spelen.
15:00 tot 15:15 Verschoning
15:15 tot 15:30 tafelmoment dit is meestal drinken met een koekje
15:30 tot 18:00 vrij spelen dit kan binnen of buiten zijn
17:00 nog even luier ronden.
Spelen/ speelgoed/ buiten spelen: (wat voor mogelijkheden heb je? Welke regels hanteer
je? Hoe vaak ben je buiten?)
Hier is er voldoende mogelijkheid om lekker naar buiten te kunnen maar ook het speelgoed voor
binnen is er genoeg. Met droog weer probeer ik toch wel 2x per dag naar buiten te gaan.
Eten: (regels rondom het eten en drinken, gebruiken - aan tafel zitten, moeten kinderen
bord leeg eten, hartig-zoet, vaste tijden?)
Zoals u in de dagindeling kunt zien heb ik wel vaste tijden om aan tafel te gaan en ik vind het wel
belangrijk dat dan ook iedereen aan tafel zit. In overleg met ouder s zullen er dan ook afspraken
gemaakt worden wat betref het bord leeg eten. En wat een kind wel of niet op brood mag. Wel vind ik
het respectvol dat iedereen aan tafel blijft tot iedereen hun bord leeg heeft.
Emotionele veiligheid: Hoe laat je een kind merken dat het emotioneel veilig bij u is en zich
vertrouwd bij je voelt? (Wat doe je om het kind te laten merken dat je het waardeert? Hoe
bevorder je positieve relaties tussen kinderen onderling? Denk bijvoorbeeld aan het haal
breng moment)
Ik benader de kinderen rustig laat ze eerst rustig binnen komen. Meestal even een korte overdacht
van de ouders. Als de ouder weg gaat even in de keuken voor het raam zwaaien.
Wat betref het positieve relaties tussen de kinderen dat ik ze wel leer dat ze even “hallo” zeggen als er
iemand binnen komt en als iemand weg gaat ook even zwaaien. ‘wanneer kinderen zich heel veilig
voelen merk ik dat er soms spontaan een kus wordt gegeven door de kinderen.
Wel vind ik dat ouders hier ook een mening in moeten hebben. Mochten ouders dit liever niet hebben
dan spreek ik met de kinderen af om bijvoorbeeld te zwaaien.
Persoonlijke competentie: Wat heb je een kind te bieden als het gaat om persoonlijke
ontwikkeling? Hoe bevorder je het zelfvertrouwen van een kind. Hoe leren ze dat er regels
zijn ( denk bijvoorbeeld aan spelletjes) Hoe daag je een kind uit om zelf te laten ontdekken
wat hij/zij kan ( bij de kleintjes stimuleren bij de dagelijkse bezigheden, bij de ouderen
door meer verantwoordelijkheid te geven)
Wat het belangrijkste is dat een kind zich veilig bij mij voelt. Als dit goed klikt dan kun je ook aan het
zelfvertrouwen van een kind gaan werken. Het is wel belangrijk dat kinderen regels leren. Bijvoorbeeld
elkaar uit laten praten, vragen als het hij of zij iets wil. Ik laat het kind vooral dingen zelf proberen. Of
door elkaar te helpen. Zodat ze ook weten dat als ze iets samen doen het ook leuk kan zijn. En als je
elkaar helpt je toch niet gelijk het beeld krijg dat je het niet kunt. Ik werk met thema’s zodat ik daarin
verschillende werkjes uit kan kiezen. Dit kan zijn met verf maar ook met brooddeeg of lijm. Maar soms
is het ook gewoon een kleur werkje. Wel probeer ik ook met de hele kleintjes iets te maken binnen dat
thema.
Sociale competentie: beschrijf een paar voorbeelden om te laten zien hoe je kinderen met
elkaar om leert gaan tijdens alledaagse situaties zoals opruimen , eten en drinken en elkaar
helpen? Wat doe je (verbaal en non- verbaal) als het moeilijk gaat in die situaties? Hoe laat
je kinderen zelf met oplossingen komen op problemen en conflicten met elkaar en met jou?
Welke activiteiten doe je om samenwerken te bevorderen? (binnen en buiten).
Ik wil de kinderen graag leren om elkaar te helpen dit doe ik als volgt de oudere kinderen de kleinere
kinderen laten helpen. Bijvoorbeeld met jas aan doen maar ook met het eten een stukje in de mond te
doen. Het opruimen gebeurd hier altijd samen. Als ze ergens mee bezig zijn probeer ik mij er zo
weinig mogelijke te bemoeien zodat het ook echt het werk van het kind wordt.
Wat betref conflicten met elkaar laat ik ze eerst even proberen of ze het zelf onderling kunnen
oplossen voordat ik gelijk in grijp.
Waarden en normen: beschrijf wat je doet om waarden en normen van ouders en kinderen
te respecteren? Wanneer werk je aan normen en waarden? Noem voorbeelden. Welke
normen en waarden vind je zelf erg belangrijk?
Ik vind het belangrijk dat de waarden en normen voor elk kind gelijk zijn. Zowel mijn eigen kinderen
als voor de kinderen die hier komen spelen.
Wat ik belangrijk vind is dat als ik met ouders aan het praten ben de kinderen er niet door heen
praten. Maar andersom net zo. Als ik met een kind aan het praten ben moet de ouder ook heel even
wachten.
Wat ik vooral belangrijk vind is dat iedereen geaccepteerd wordt hoe hij of zij is. Dus met respect naar
elkaar.
Rust, Regelmaat en Reinheid. Vast dagritme van eten, spelen, slapen enz. Weten wat er gaat
gebeuren, waar gaan we heen, van te voren vertellen en uitleggen. Handjes wassen na het plassen,
voor het eten, enz.
Wat maakt mijn gastouderopvang uniek? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat vind ik leuk om met
de kinderen te doen? Wat zijn sterke punten in mijn opvang?
Wat mijn opvang zo uniek maakt is dat omdat qua opvoeding dat het kind vooral zich zelf kan blijven
maar wel leert wat de normen en waarden van hier. Omdat je maar een paar kindjes hebt kun je meer
aandacht aan de kinderen besteden. Mocht er dan qua opvoeding wat opvallen kun je het ook met
ouders bespreekbaar maken.
Wat mijn opvang uniek maakt is dat ik een professionele gastouder ben die ervaring heb met het werk
met kinderen. En ik weet van de meeste ding.
Dus mochten ouders vragen hebben probeer ik hier gelijk nog antwoord op te geven en anders er nog
even achter aan te gaan. Mochten ouders vragen hebben over de opvoeding dan kan ik hier in mee
denken. Ik merk dat de ouders dit erg fijn vinden ook van iemand anders te horen hoe het ook zou
kunnen.
Wat ik vaak hoor is dat ik heel rustig van mijn zelf ben en dat kinderen zich hier door vaak veilig
voelen bij mij. De kinderen komen vaak hier binnen en dan beginnen ze al te zwaaien naar hun ouders.
En als ouders ’s middags komen om ze op te halen willen sommige kinderen ook niet nee.
Werken met kinderen vind ik het leukste omdat elk kind uniek is. Wat ik erg leuk vind om te doen is
knutselen maar ook gewoon even lekker knuffelen liedjes zingen. Buiten spelen probeer ik eindelijk
ook elke dag wel even. Maar het moet natuurlijk wel droog zijn. En de individuele aandacht voor het
kind vind ik ook erg belangrijk.
Qua sterke punten zijn voor mij denk ik wel mijn ervaring in het werk met kinderen. Ik weet waar ik
over praat. Maar ook het bijscholen hou ik bij.
Ik maak ook gebruik van een (schrift). Van elke dag dat uw kindje komt, maak ik een kort verhaaltje
wat het kindje heeft gedaan, slaaptijden, voedingstijden.
Maar ook door u als ouder. Bijvoorbeeld wanneer ik ergens op moet letten, voelt het kind zich niet
helemaal fit, allergieën, iets leuks gedaan in het weekend, waar hij/zij helemaal vol van is.
Zo blijven we goed op de hoogte van hoe uw kindje het doet bij mij in de opvang en bij u thuis.
Waar moet ik als gastouder aan voldoen?
1: jaarlijkse Risico inventarisatie
2: EHBO certificaat
3: minimaal helpende zorg en welzijn niveau 2 (welk diploma heb jij?)
Ik heb de opleiding
Helpende welzijn niveau 2
Spw 3
Spw 4
4: VOG (verklaring omtrent gedrag) voor mijzelf en alle inwoners boven de 18 jaar.
Wat u verder nog over mij moet weten:
-
Ik werk bij voorkeur met een vast dagritme
Ik werk met thema’s
Persoonlijke aandacht voor uw kind
Veel buitenspelen. Max. 2x per dag naar buiten.(ligt aan de weersituatie)
Flexibel (in overleg is er alles mogelijk)
Warm en huiselijk ingericht
Kleinschaligheid (max. 5 kinderen)
Elke dag het vertrouwde gezicht van mij als gastouder
Wij wonen in een mooie tussenwoning in Doetinchem, we hebben een tuin met een
speeltoestel.
Er is hier in de buurt ook veel te doen. O.a. de kinderboerderij, Monky Town
Opvangdagen en -tijden: maandag dinsdag donderdag en vrijdag van 7:00 tot 18:00 uur. Maar
ook hier kan in overleg veel
Download