Missie - Kinderopvang.org

advertisement
Kinderopvang Van Harte Welkom
Allereerst is het belangrijk te vermelden dat ‘Van Harte Welkom’ een Christelijk identiteit draagt.
Deze normen en waarden lopen als een rode draad door tijdens de opvang.
Gastouder heeft haar laten inspireren door het pedagogisch beleid van de Hongaarse-Oostenrijkse
kinderarts Emmi Pikler. Dit samen verweven met de 4 pedagogische basisdoelen waaraan
gastouderopvang volgens de wet moet voldoen.
De 4 pedagogische basisdoelen




Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
Het bevorderen van persoonlijke competentie van de kinderen
Het bevorderen van de sociale competentie van de kinderen
Socialisatie door overdracht van waarden en normen
Emmi Pikler
Gaat ervan uit dat kinderen zich het best ontwikkelen als de ontwikkeling een natuurlijk verloop
krijgt. Zij stelt dat wanneer kinderen ontdekken en leren in hun eigen tempo ze beter leren zitten,
staan, praten en denken.
Respectvolle verzorging
 Veiligheid
 Tijd
 Aandacht
 Geborgenheid
Een belangrijk punt bij het verzorgen is: dat de gastouder spreekt met haar gastkind(eren) en uitlegt
wat er gaat gebeuren. Ook wanneer het kind verbaal nog niet ontwikkeld is.
Observeren/signaleren
Deze twee zijn belangrijk om in te schatten wat het kind nodig heeft in de persoonlijke ontwikkeling
of welke uitdaging het nodig heeft om te groeien.
De Emotie en ontwikkeling
Bij ‘Van Harte Welkom’ is er ruimte om blij, boos, bang en verdrietig te zijn. Dit mag en moet er zijn,
alleen zo leert het kind emoties kennen en benoemen.
Zelfredzaamheid
Niet minder belangrijk is de zelfredzaamheid. Gastouder biedt tijd, aandacht en gelegenheid om de
zelfredzaamheid te vergroten. Dit ondersteund en laat zelfvertrouwen groeien wat onmisbaar is bij
de ontwikkeling van een kind. Goed voorbeeld is het zelf aan of uit doen van schoenen etc.…… Dit zal
de gastouder ondersteunen en de inzet/doorzettingsvermogen van het kind prijzen.
Slapen
Slaapritme in de opvang is afgestemd op de tijden van de basisschool. Dit houd in dat er een
slaapmoment in de ochtend en in de middag is. Ieder kind heeft een eigen bedje.
Zo zijn de kleintjes ook aanwezig bij de eet en drinkmomenten in de opvang. Ook kunnen de kleinste
kinderen dan mee tijdens de breng en haal momenten van school en zijn hierdoor nooit alleen.
Spelen
Het spelmateriaal wat ‘Van Harte Welkom’ biedt is actief en passief speelgoed. Passief speelgoed is
speelgoed waar kinderen zelf mee kunnen leren ontdekken. Mooi voorbeeld is: spelen met kunststof
bekertjes. Deze kan je stapelen, rollen, rechtop zetten en passen in elkaar……zelf ontdekken wat je
allemaal met een bekertje kan! Speelgoed wordt aangeboden wat past bij de ontwikkeling van het
kind. Spelen is groeien en ontwikkelen.
Wanneer er meerdere kinderen in de opvang zijn biedt gastouder tijd en ruimte om samen met
elkaar te kunnen spelen. Dit ondersteunend door de gastouder want samen spelen is best moeilijk.
Gastouder geeft de kinderen eerst zelf de gelegenheid om samen een oplossing te zoeken. Blijkt dit
moeilijk dan zal gastouder al vragend de kinderen begeleiden naar een oplossing.
Computer
Naast het spelmateriaal kunnen de kinderen ook gebruik maken van de computer. Hier worden o.a.
educatieve spelletjes aangeboden en op gezette tijd kunnen de kinderen een gepast kinderfilmpje
kijken. Educatieve spelletjes op de computer die de kinderen kunnen doen zijn: kleuren, tekenen,
vormen leren herkennen, geheugen spelletjes, slepen en verplaatsen. Naast de spelletjes leren de
kinderen op een leuke manier omgaan met de computer en de muis.
Zingen
Tijdens de opvang word ook aandacht besteed om samen liedjes te zingen met de bijbehorende
bewegingen. Dit is een gezellige, actieve interactie tussen gastouder en gastkind/eren. De
taalontwikkeling word hierbij gestimuleerd.
Lezen
In de opvang hebben wij een boekenkast. Boekjes om zelf te lezen, boekjes voor de kleinsten en
natuurlijk de Donald Duck. Met regelmaat bezoeken wij de bibliotheek en ook het gastkind krijgt dan
de gelegenheid om een boekje te lenen.
Uitstapje
Hierbij kunt u denken aan het Wilhelminapark, wandelen over strand/haven, bibliotheek, fietsen of
een afspraak met collega gastouder en haar gastkinderen.
Ziek
Gastkinderen blijven thuis wanneer ze buikgriep hebben of bij een temperatuur van 38,5°c.
Communicatieschrift
Naast de overdracht kan er ook gewerkt worden met een communicatieschrift.
Communicatie
Deze zal altijd open zijn. Indien nodig, is de vraagouder voor eventueel advies en coaching altijd
welkom.
Gastouder
De gastouder hanteert de ondergetekende overeenkomst en houd haar aan de eventuele afspraken
die onderling zijn gemaakt. En mag aangesproken worden bij voornaam.
Verder zijn er een aantal woorden die goed passen bij kinderopvang ‘Van Harte Welkom’
 Rust
 Reinheid
 Regelmaat
Download