handleiding kennismakingsgesprek ouder en gastouder

advertisement
Kennismakingsgesprek
ouder en gastouder
voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Hierbij vindt u een handleiding voor het kennismakingsgesprek tussen ouder en gastouder. We
vinden het belangrijk dat u samen alles goed doorspreekt. Ben open en eerlijk, dat bevordert een
goede relatie en voorkomt misverstanden. Veel succes met het gesprek!
Voorstellen
 Vertel iets over uzelf als gastouder, uw thuissituatie en de redenen waarom u gastouder bent.
 Vertel iets over uzelf als ouder en de redenen waarom u een gastouder zoekt.
 Vertel iets over uw kind(eren), uw wijze van opvoeding, wat vind u belangrijk voor uw kind, hoe
omschrijft u uw kind? Zijn er aspecten van het gedrag waar de gastouder rekening mee moet
houden als dat kan? Is uw kind gewend met andere kinderen te spelen? Hoe reageert uw kind
op andere kinderen? Hoe reageert uw kind op verandering/onverwachte gebeurtenissen? Hoe
kunt u er samen voor zorgen dat het kind zich snel thuis voelt bij de gastouder.
 Wordt er thuis Nederlands gesproken of ook andere talen?
Ophalen en brengen
 Komt de ouder het kind brengen en halen?
 Gaat het kind naar een peuterspeelzaal en moet het daar gehaald en/of gebracht worden?
Voeding en maaltijden
 Hoe ziet het voedingsschema van het kind eruit? (tijdstip van voeden, soort voeding, enz.)
 Heeft het kind vaste eetgewoontes? Wat eet het en hoeveel?
 Is er sprake van een dieet of voedingsallergie?
 Mag het kind bepaalde voeding niet nuttigen i.v.m. een geloofsovertuiging?
 Welke tussendoortjes krijgt het kind thuis? Hoe gaat de ouder om met snoep?
 Waaruit drinkt het kind?
 Neemt de ouder het eten en drinken mee of wordt hiervoor een vergoeding gegeven?
Gezondheid en medische gegevens
 Hoe is de ontwikkeling van uw kind tot nu toe verlopen?
 Zijn er medische bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden?
 Is er sprake van een allergie en/of gebruikt het kind medicijnen?
Slaapgewoontes
 Slaapt het kind op geregelde tijden? Zo ja, welke tijden zijn dat en hoe lang?
 Zijn er vaste gewoontes voordat het kind gaat slapen?
 Heeft het kind een eigen knuffel en/of maakt het gebruik van een speentje? Zo ja, wanneer?
 In welke houding slaapt het kind (buik, rug zij)? Indien het kind niet op de rug slaapt (zoals de
GGD adviseert), geeft de ouder toestemming aan de gastouder voor het slapen op buik of zij?
 Wanneer het kind in bed huilt, hoe gaat de ouder hier dan zelf mee om?
 Heeft de ouder bezwaar dat een bedje door meerdere kinderen gebruikt wordt?
Verschonen en toiletgebruik.
 Gaat het kind op bepaalde tijden naar het toilet?
 Hoeveel keer per dag wordt het kind verschoond en zijn er vaste momenten?
 Neemt de ouder zelf de luiers mee of wordt hiervoor een vergoeding gegeven?
zie ommezijde
Handleiding kennismakingsgesprek ouder en gastouder
Overig
 Waar speelt het kind graag mee? Wat is het op dit moment aan het ‘leren’/nadoen?
 Speelt het graag binnen of buiten?
 Hoe is het huilgedrag van het kind en hoe troost de ouder het zelf?
 Mag het kind mee op uitstapjes? Wat voor soort uitstapjes denkt u dan samen aan?
 Mag het kind vervoerd worden in de auto van de gastouder?
 Vindt het kind huisdieren leuk?
Zakelijk
 Dagen en tijden van de opvang
 Uurprijs en andere eventuele vergoedingen
 Ziekteregeling/afmelden
Noteer hier belangrijke telefoonnummers
Telefoonnummer ouder(s) werk/mobiel
Adres en telefoonnummer voor noodgevallen (familielid, buren)
Naam en telefoonnummer huisarts
1-1-2 alarmnummer
Handleiding kennismakingsgesprek ouder en gastouder
Kennismakingsgesprek
ouder en gastouder
voor kinderen van 4 tot 13 jaar
Hierbij vindt u een handleiding voor het kennismakingsgesprek tussen ouder en gastouder. We
vinden het belangrijk dat u samen alles goed doorspreekt. Ben open en eerlijk, dat bevordert een
goede relatie en voorkomt misverstanden. Veel succes met het gesprek!
Voorstellen
 Vertel iets over uzelf als gastouder, uw thuissituatie en de redenen waarom u gastouder bent.
 Vertel iets over uzelf als ouder en de redenen waarom u een gastouder zoekt.
 Vertel iets over uw kind(eren), uw wijze van opvoeding, wat vind u belangrijk voor uw kind, hoe
omschrijft u uw kind? Zijn er aspecten van het gedrag waar de gastouder rekening mee moet
houden als dat kan? Speelt uw kind graag met andere kinderen? Hoe reageert uw kind op
verandering/onverwachte gebeurtenissen? Hoe kunt u er samen voor zorgen dat het kind zich
snel thuis voelt bij de gastouder.
 Wordt er thuis Nederlands gesproken of ook andere talen?
Ophalen en brengen
 Is het de bedoeling dat de gastouder het kind ophaalt van school?
 Blijft het kind over op school?
 Komt de ouder het kind ophalen bij de gastouder?
Spelen
 Met wat voor speelgoed speelt het kind graag? Zijn er speciale interesses of hobby’s?
 Speelt het kind graag binnen of buiten? Mag het kind alleen buiten spelen?
 Heeft het kind veel vriendjes of speelt het graag alleen? Heeft het kind een beste vriend(in)?
 Voordat het kind gaat spelen, zijn er afspraken m.b.t. huiswerk?
 Hoe vind het kind het op school?
 Mag een schoolvriendje/-vriendinnetje na schooltijd ook komen spelen?
 Zijn er afspraken m.b.t. buiten de deur spelen?
 Heeft het kind hobby’s/clubs na school en hoe wordt dat geregeld?
 Zijn er regels in huis om bijv. televisie te kijken en/of te computeren?
 Mag het kind mee op uitstapjes? Wat voor soort uitstapjes denkt u dan samen aan?
 Mag het kind vervoerd worden in de auto van de gastouder?
 Vindt het kind huisdieren leuk?
Voeding en maaltijden
 Wat eet het kind en hoeveel?
 Eet het kind ’s middags iets na school?
 Is er sprake van een dieet of voedingsallergie?
 Mag het kind bepaalde voeding niet nuttigen i.v.m. een geloofsovertuiging?
 Welke tussendoortjes krijgt het kind thuis? Hoe gaat de ouder om met snoep?
 Wordt er een vergoeding gegeven voor eten en drinken?
Gezondheid en medische gegevens
 Hoe is de ontwikkeling van uw kind tot nu toe verlopen?
 Zijn er medische bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden?
 Is er sprake van een allergie en/of gebruikt het kind medicijnen?
 Is uw kind zindelijk? Zijn er aandachtspunten voor toiletgebruik?
zie ommezijde
Handleiding kennismakingsgesprek ouder en gastouder
Zakelijk
 Dagen en tijden van de opvang
 Uurprijs en andere eventuele vergoedingen
 Ziekteregeling/afmelden
Noteer hier belangrijke telefoonnummers
Telefoonnummer ouder(s) werk/mobiel
Adres en telefoonnummer voor noodgevallen (familielid, buren)
Naam en telefoonnummer huisarts
1-1-2 alarmnummer
Naam, adres en telefoonnummer school
In welke groep zit het kind en de naam van de leerkracht
Handleiding kennismakingsgesprek ouder en gastouder
Download