Werken aan ketenzorg - Kennisplein Chronische Zorg

advertisement
Werken aan
ketenzorg
Bij ketenzorg staan de patiënt en zijn omgeving centraal en werken
professionals, organisaties en informele zorgverleners samen aan de uitvoering
van zorg en ondersteuning. Met het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK)
kun je een keten evalueren, een ‘diagnose’ van de huidige situatie maken en
verbeteractiviteiten in gang zetten.
Het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg bevat negen bouwstenen. Samen vormen
zij een set van elementen voor het organiseren van ketenzorg. In totaal zijn er 89
elementen voor het verbeteren, innoveren en verduurzamen van ketenzorg. Het model
is ontwikkeld door Mirella Minkman van Vilans in samenwerking met de Universiteiten
van Rotterdam en Groningen.
www.kennispleinchronischezorg.nl 2015
Deze informatie mag vrij verspreid worden op voorwaarde dat een bronvermelding en link geplaatst wordt naar de website.
9 BOUWSTENEN
VOOR OPTIMALE
KETENZORG
1. Patiëntgerichtheid
Stem de zorg en informatie die je biedt af op de behoeften van de patiënt. Wat heeft
de patiënt nodig aan zorg? Welke informatie heeft hij nodig, wanneer en van wie? Is
er in de keten aandacht voor zelfmanagement? Stem dit af met alle collega’s van de
verschillende disciplines die bij de patiënt betrokken zijn.
2. Ketenregie en logistiek
Stroomlijn de zorg door de hele keten. Maak samen afspraken over hoe en wanneer
je iemand doorverwijst. Werken jullie al met een voor iedereen toegankelijk en
begrijpelijk dossier? En zijn er afspraken wanneer je de expertise van gespecialiseerde
verpleegkundigen inschakelt?
3. Resultaatmanagement
Benoem prestaties die je met elkaar wilt bereiken. Bijvoorbeeld de waardering door
patiënten of financiële prestaties. Dit geeft je een helder doel en helpt je om de
resultaten in de keten te evalueren. Analyseer (bijna-)fouten of maak gebruik van
verbeterteams.
4. Optimale zorg
Ontwikkel een multidisciplinair zorgpad op basis van de behoeften van de patiënten. Zijn
de behoeften van de patiënten inzichtelijk? Maken jullie gebruik van ‘evidence-based’
richtlijnen? En zijn patiënten of vertegenwoordigers van patiënten betrokken bij het
ontwikkelen en verbeteren van de zorg?
5. Resultaatgericht leren
Een open en motiverende sfeer in de werkomgeving stimuleert medewerkers om
resultaatgericht aan de slag te gaan en zichzelf te blijven verbeteren.
6. Interprofessionele samenwerking voor doelgroepen
Omschrijf de doelgroep waarop jullie keten of netwerk zich richt. Wie zijn het, welke zorg
is nodig, waar hebben ze behoefte aan? Zorg ervoor dat iedereen binnen de keten dit
helder voor ogen heeft. Werk je in een multidisciplinair team? Zorg dat het voor iedereen
duidelijk is wanneer collega’s beschikbaar en toegankelijk zijn.
7. Rol- en taakverdeling
Zorg voor inzicht in elkaars expertise. Spreek taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden onderling in de keten goed met elkaar af. Eén aanspreekpunt voor alle
collega’s in de keten zorgt voor helderheid.
8. Ketencommitment
Stel met alle collega’s uit de keten samen de doelen op. Doe dit vanuit een gezamenlijk
gedragen ambitie. Waar ga en sta je voor? Wat is belangrijk en waarom werk je met
elkaar samen? Staan de leidinggevenden erachter?
9. Transparant ondernemerschap
Spreek af dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Daarvoor dien
je open en transparant te zijn. Is er een gezamenlijke budgetafspraak gemaakt? Hanteren
jullie dezelfde taal en is het beoogde eindresultaat voor iedereen helder?
Vilans heeft het model bij meer dan tachtig verschillende ketens getoetst, zowel in de
chronische zorg als in de acute zorg.
www.kennispleinchronischezorg.nl 2015
Deze informatie mag vrij verspreid worden op voorwaarde dat een bronvermelding en link geplaatst wordt naar de website.
Vilans heeft het model bij meer dan tachtig verschillende ketens getoetst, zowel in de
chronische zorg als in de acute zorg.
Hulpmiddelen en bronnen
• Starterskit voor ketens en netwerken
• Boekje Tools voor ketens en netwerken
• Tools patiëntveiligheid
www.kennispleinchronischezorg.nl 2015
Deze informatie mag vrij verspreid worden op voorwaarde dat een bronvermelding en link geplaatst wordt naar de website.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards