Presentatie Marc Bruijnzeels

advertisement
Populatie bekostiging in
internationaal perspectief
De goede richting?
Betere uitkomsten?
Triple Aim
Verschillende toepassingen
• Primary care organisatie
• Zorgverzekeraar (Health
Plan)
• Ziekenhuis
• Werkgever (Bellin Health)
• Health Maintenance
Organisatie
Triple Aim: effectief!
GEZ
Gedifferentieerd
abonnement
Populatie
bekostiging
Episode bekostiging
Verrichtingen
Determinanten van gezondheid
Kosten ketenzorg beperkt deel totale zorggebruik patient
Bron: Huisarts en Wetenschap 2010
Ketenzorg voor diabetes?
Mens en populatie gericht………
Nulde lijn
Eerste lijn
Tweede lijn
DM2
CVRM
?
Reikwijdte van populatiemanagement
Inzicht in de eigen praktijkpopulatie
Risicostratificatie volgens Kaiser Permanente
Financiering van de populatiegerichte zorg
Zorgverzekeringswet
AWBZ
WMO
WPG?
Patiënt/consument
Subsidies
Projecten
Effecten verschillende financieringssystemen volgens
de internationale literatuur
Effecten verschillende financieringssystemen
Ogenschijnlijke kostenverhoging van integrale
ketenzorg bekostiging
Shared Savings Principe
Triple Aim aanpak
Noodzaak R&D naar proces van meer implementatie
Aan de slag met de bouwstenen
VERDIEPINGSLEERGANG POPULATIEMANAGEMENT
VERDIEPINGSLEERGANG SUBSTITUTIE
WORKSHOP FINANCIERING VAN EEN EERSTELIJNSBEDRIJF
EFFECTIEF BESTUREN
VOOR GEÏNTEGREERDE EERSTELIJNSORGANISATIES
Etc……
Meer op:
ww.jvei.nl/scholing
Download