VERTROUWEN komt te voet* gaat te paard

advertisement
VEERKRACHT
VERTROUWEN
VERANTWOORDELIJKHEID
DEREGULERING
EEN DRIE STAPPEN INITIATIEF AVDZ
INLEIDING THEMA VERTROUWEN
Inleiding
Lot gevallen van een neuropeptide
Vertrouwen en Adaptatie en Veerkracht
Maatschappelijk vertrouwen
“zo paranoïde als een aap” als wantrouwen het uitgangspunt wordt en controle het
devies
Herstellen van vertrouwen:
 Komt te voet – gaat te paard
Deregulerings agenda AvdZ
1. Richtlijnen - Protocollen en Indicatoren { zinvol registreren met feedback}
2. Bekostiging
3. Informatie - informatie opvraag
EEN KLEINE PEPTIDE MET VERRASSENDE
EIGENSCHAPPEN
OXYTOCINE
Doet de baarmoeder ineen krampen en activeert de melkproductie
Is verhoogd van enkele uren voor de bevalling tot ongeveer 16 weken na de bevalling
bij moeder… vader en kind
WAT BRENGT OXYTOCINE TEWEEG?
Bij ouders “dwangneurotische” voorzichtigheid zowel bij moeder als bij vader
Bij kind
 Hechtingsgedrag:
 actief zoeken - stimulerende interactie
 zich gedeisd houden – “reekalveren”
 Habituatie: het bevrijdende proces van gewenning
BASAAL VERTROUWEN
“JIJ MAG ER ZIJN”
HECHTINGSGEDRAG
Actieve adaptatie
•
Leren van ervaring
•
Leren van feedback
•
Leren van zelf doen met ruggesteun
Hechting als dynamisch proces in een spanningsveld van Veerkracht en Afhankelijkheid
Pathologie zit in éénzijdige hechtingsstijl
 “veilig”
 “onveilig”… geschonden vertrouwen
 gedesorganiseerd
HET LEVEN IS EEN GAUSS-CURVE
DE BELANGRIJKSTE STAP IN DE OPVOEDING
Leren fietsen
Aanleren van
competentie en…
LOS LATEN
DE GOK VAN NAPOLEON
REGELS ALS VRIJHEIDSELEMENT
VERTROUWEN VASTLEGGEN
Verbond
Verdrag
Contract
RICHTSNOEREN ALS BASIS VAN VERTROUWEN
ZORGEN OM WANTROUWEN IN ZORG
Vicieuze spiraal van
 Wantrouwen
 Steeds meer controle
 Steeds meer
wantrouwen
Groot brengen door
“klein houden”?
REGELDRUK
 Agenda voor de Zorg
 Analyse Meurs / vd Gaag methode Vésigondine
 Basis van de VVV gedachte
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
• Motiveren en Documenteren zijn voorwaarden voor
een gedeelde / verantwoorde zorg
• Mensen zijn gemotiveerd om iets te doen als zij er de
zin van inzien en er terugkoppeling op krijgen
DRIE STAPPEN OM MEE TE BEGINNEN
Richtlijnen – Protocollen – Indicatoren
Basis “wetenschappelijke benadering”
Uitzonderingen bevestigen de regel
Shared decision making betekend gedocumenteerde plannen
M&D – feedback als stimulans
Bekostiging
Paradoxe van de verrichtingen bekostiging
Vervreemding
Informatie verzameling
- Een maal registreren – hergebruik – standaardisering
Dank voor de aandacht
Graag ter discussie
Download