Muziek - Informatiekunde

advertisement
Muziek
Muziek is een kunstvorm die gebruik maakt van klanken, geschikt in een bepaalde
tijdsduur. Om muziek te maken wordt gebruikgemaakt van de elementen
toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale dynamiek), klankkleur en textuur
(monofonie, polyfonie e.d.), maar ook stilte. Het woord is afgeleid van het Griekse
μουσική (mousikè), 'kunst van de Muzen'.
Elementen
Ritme
Het primaire element, dat in alle muziek voorkomt, is het element van verandering in
de tijd, de opeenvolging van klanken. Er is sprake van ritme, wanneer deze
opeenvolging zodanig gebeurt, dat er een hoorbare structuur ontstaat, die soms
bijna fysiek beleefd kan worden. Er ontstaat een beleving van een tel, een dansbaar
gegeven. De primaire sociale context van muziek is dan ook de dansbare muziek, in
tegenstelling tot de luistermuziek, die een meer abstracte vorm vertegenwoordigt.
Afhankelijk van de snelheid van de tel, kan men spreken over snelle, dan wel
langzame muziek. Toch zal in het algemeen de snelheid van de tel zich in het gebied
van de snelheid van de hartslag bevinden (variërend van circa 40 tot 200 slagen per
minuut), hetgeen de lichamelijke werking van ritme ook enigszins verklaart.
Toonhoogte
Het tweede element in de muziek is de toonhoogte van de klank. In verschillende
culturen en verschillende tijden, zijn verschillende systemen ontstaan, om met
toonhoogte om te gaan, meestal resulterend in een bepaalde toonladder of
stemming. Daarmee wordt de sfeer van een muziekstuk bepaald.
Melodie
Een melodie is een opeenvolging van toonhoogtes, die door de combinatie met het
ritme een bepaalde muzikale gestalte vormt, meestal met de lengte van een
ademhaling, of van een gesproken zin in de taal. In tegenstelling tot het meestal
doorlopende, ritme, is de melodie een soort muzikale gedachte, met een specifiek
karakter, en met een duidelijk begin en eind.
Harmonie
Onder harmonie wordt in de breedste zin des woords verstaan: de samenklank van
verschillende klanken of tonen. In de Europese klassieke muziek is de harmonieleer
ontstaan, die de zinvolle opeenvolging van akkoorden beschrijft. Ook jazz en
popmuziek maken gebruik van akkoorden.
Klankkleur
Elke muziek maakt gebruik van specifieke klankkleuren ofwel timbres, meestal door
middel van het gebruik van specifieke muziekinstrumenten, of door de balans tussen
verschillende klanken op hetzelfde instrument. De zogenaamde instrumentatie
vertegenwoordigt dan meestal ook het esthetische ideaal van een bepaalde stijl.
Stijl
Een mogelijke hoofdindeling ziet u hier:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Volksmuziek (streek)
Klassiek (componist, tijd)
Pop (genre)
R&B (genre)
Rap (genre)
Jazz (genre)
Funk (genre)
Rock (genre)
Soul (genre)
Blues (genre)
Country (genre)
Er is echter een aantal stijlen die in iedere hoofdgroep kunnen voorkomen; denk aan
Dansmuziek - Filmmuziek - Brass. In wezen is deze indeling een combinatie van
inhoudelijke en maatschappelijke kenmerken.
Muziekinstrumenten
Een andere grove indeling is die naar het gebruikte muziekinstrument.
Instrumentale, vocale muziek (zang) en de combinatie van beide, meestal onder
leiding van een dirigent of koorleider.
Scholing
Veel amateurmusici volgen muziekles aan een centrum voor kunstzinnige vorming.
Zo wordt daar aan jonge kinderen Algemene Muzikale Vorming gegeven dat hen met
diverse muziekinstrumenten leert kennismaken. Een leerwijze om kinderen al vanaf
jonge leeftijd muziek te leren is de Suzukimethode.
Op hbo-niveau zijn er in Nederland popscholen zoals in Rotterdam de Rotterdam Pop
Academy (opleiding van Codarts), in Leeuwarden de Academie voor Popcultuur
(opleiding van de Hanzehogeschool Groningen) en in Tilburg de Fontys
Rockacademie. Op mbo-niveau zijn er vele Regionale Opleidingscentra (ROC's) die
een popgerelateerde opleiding aanbieden zoals in Leeuwarden Pop en Media
(opleiding van de Friesland College) en in Utrecht Pop en Sounddesign (opleiding van
de ROC Midden Nederland).
Muziekvakopleidingen vinden plaats aan een muziekacademie en aan een
conservatorium. Naast klassieke muziek wordt daar tegenwoordig ook vaak jazz,
popmuziek of rock, en wereldmuziek gedoceerd.
Musicologie is de academische studie van muziek; etnomusicologie is de universitaire
studie van muziek in etnische context.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek (16 augustus 2010)
Download