Onderzoek Muziekstromingen

advertisement
Onderzoek Muziekstromingen
Ik richt dit onderzoek speciaal op genres die in de richting van trance & techno
liggen. De muziek stroming word vooral ‘dance’ genoemd. Dance is in Nederland een
veel gebruikte verzamelnaam voor alle soorten elektronische dansmuziek.
Het belangrijkste kenmerk is dat de muziek dus grotendeels gemaakt is met
elektronische muziekinstrumenten en meestal niet 'live' gespeeld kan worden. De
meeste dance stijlen kenmerken zich doordat de melodie eenvoudig is en in een 4/4
maat gespeeld wordt. Ook worden melodieën vaak herhaald en bevatten de meeste
dance platen een een bassdrum.
Dance kent veel stijlen, die elkaar kunnen overlappen, variërend van heel soft
(Ambient en Lounge) tot keihard en snel (Hardcore en Schranz), van minimalistisch
en eentonig (minimal en techno) tot melodieus (trance) en bombastisch (industrial).
Veel subgenres zijn puur elektronisch en instrumentaal (electro), terwijl andere
genres juist veel vocalen en akoestische instrumenten bevatten (house). In de
Nederlandse en Vlaamse hitlijsten zijn vooral de stijlen eurodance, house en trance
dominant, hoewel er sinds ongeveer 2003 ook veel electro platen in de hitlijsten
staan.
De eerste dance stijlen zijn ontstaan begin jaren '80 in de Verenigde Staten en
vloeiden voort uit de toen populaire disco, new age en synthesizer muziek. House en
techno worden beschouwd als de oudste stromingen, uit welke de meeste andere
stromingen zijn ontstaan. Eind jaren '80 waaiden deze stromingen over naar Europa
en begin jaren '90 kwamen veel dance platen in de Europese hitlijsten. Uiteindelijk
werd de stroming in Europa vele malen populairder dan in de VS, waar dance altijd in
de underground bleef. Ook ontstonden er bij de opkomst van dance veel clubs die
zich uitsluitend richten op dance, zoals de Roxy (Amsterdam), Nighttown (Rotterdam)
en Cherry Moon (Lokeren). Eind jaren '90 ontstonden er zelfs enorme festivals
(houseparties) waar duizenden mensen op af kwamen, zoals de Love Parade
(Berlijn), Dance Valley (Spaarnwoude) en I Love Techno (Gent).
De genres die onder deze muziekstroming bestaat zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ambient
Acid Jazz
Breakbeat
Chill Out
Dance Metal
Disco
Drum and Bass
Electro
Electronic Body Music
Elektronische muziek
Eurodance
Funk
Goa
Groove
Hardstyle
Hardtrance
Hiphop
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HI-NRG
Industrial
Italo
Jump
Latin House
Lento Violento
Minimal
New Wave
Reggae
Rap
Triphop
UK Garage
US Garage
House
Trance
Tekno
Techno
Tech House
Rave
Progressive
Psychedelic Trance
Old School
Jungle
Hiphouse
Hardcore
Hardstyle
Jumpstyle
Elke genre heeft weer zijn eigen kenmerken. Vele hebben wel heel veel
overeenkomsten. Ik heb de belangrijkste eruit gepikt en een verder onderzoek naar
gedaan. Zodat ik die eventueel later in mijn concept terug kan laten komen.
Ambient
Ambient is een muziekstijl. Het is geëvolueerd vanuit de synthesizer-popmuziek van
artiesten als Brian Eno en Kraftwerk, en later ook vanuit de dance-wereld. Het is een
rustige, lang uitgesponnen muziekstijl met elektronische instrumenten, waarbij men
meer bezig is met het creëren van soundscapes dan met liedjes en composities.
De term 'Ambient' werd medio jaren '70 geïntroduceerd door Brian Eno (geboren in
1948 in Woodbridge) om zijn eigen soort van omgevingsmuziek (environmental
music) te beschrijven. Deze muziekstijl was reeds bij het begin van de twintigste
eeuw te vinden in de klassieke muziektraditie, onder andere bij Erik Satie, Charles
Ives, John Cage en Wendy Carlos. Eno vond het muziekgenre dus niet uit, maar
hielp het wel aan zijn naam. De term 'Ambient' stamt van het Latijnse werkwoord
'ambire', wat 'rondgaan' of 'omringen' betekent. Het ging Eno dan ook om het
scheppen van subtiele geluiden die de luisteraar zowel insluiten als veranderen.
Chillout
Chill Out is een muziekstijl die geënt is op rustige en melodische muziek, met name
dancemuziek.
Het genre ontstond begin jaren 1980, artiesten als Yello en The Art of Noise maakten
naast drukke muziek ook rustige muziek. Deze viel nooit echt te scharen onder hun
algemene muziekgenre, maar een echte genrenaam was er toen nog niet voor. Eind
jaren 1980 begon het aantal van die nummers toe te nemen, artiesten als Orbital
kwamen op en samen met het rustige clubgeluid uit Ibiza ontstond een echt genre.
Het genre kreeg de naam Chill Out met zich mee, het album Chill Out van The KLF
bevestigde de genrenaam als vaste waarde. Het genre is duidelijk verwant aan
Ambient en Acid Jazz, een sterk muziekaalverband is er met Triphop (ook wel
Downtempo genoemd), veel artiesten en groepen wandelen met hun muziek vaak
van het ene naar het andere genre.
DnB
Drum and Bass is een muziekstijl die in de jaren 90 opgekomen is en nu (begin 21ste
eeuw) nog steeds grote bekendheid geniet. Het genre staat ook bekend als Drum 'n'
Bass en DnB.
De stijl wordt vooral gekenmerkt door haar ritmisch slagwerk (drum) en het gebruik
van lage tonen (bass) als belangrijkste onderdeel van de melodie in de muziekstijl.
Typerend voor drum 'n' bass is de breakbeat, een gebroken vierkwartsmaat, op een
zeer hoge snelheid (meestal 170-180 bpm).
Drum and Bass is ontstaan uit de breakbeatmuziek in de rave-scene van begin
1990er jaren en de daaruit ontwikkelde jungle van midden 1990er jaren. Er wordt ook
wel eens gezegd dat het genre ontstaan is toen iemand een vrij onbekend nummer
van James Brown sneller afspeelde dan normaal, waardoor het typische ritme van
Drum and Bass ontstond.
Hardstyle
Hardstyle is een muziekgenre dat overeenkomsten vertoont met trance, hardcore en
hardtrance. Hardstyle, ook wel hard dance, hard trance of hardbass in het buitenland
genoemd, klinkt qua melodie en opbouw ongeveer als de moderne hardcore, maar is
vaak ongeveer 30 BPM langzamer. Het gemiddelde tempo ligt tussen de 140 en de
150 beats per minuut.
De sound is karakteristiek voor de stijl en kan omschreven worden als donderende
beats gecombineerd met overweldigend enthousiaste melodielijnen. Veel hardcoreartiesten produceren ook hardstyle tracks, die vergelijkbaar klinken maar
toegankelijker zijn. Hardstyle wordt in het Verenigd Koninkrijk vaak gecombineerd
met hardhouse. In de rest van de wereld echter vindt men vaker de combinatie met
hardtrance of hardcore.
Trance
Trance is een subgenre van dance dat zich in de jaren 90 sterk heeft ontwikkeld.
Trance kan worden beschreven als een melodie waarbij de beats per minuut vaak
tussen de 125 en 150 ligt en waarbij een bepaalde melodie vaak wordt herhaald. Het
wordt gekenmerkt door zijn melodische motiefjes en spacy klanken, waardoor de
luisteraar het gevoel krijgt alsof hij 'in trance' is.
De muziekstroming trance ontwikkelde zich begin jaren 90 nadat dj's steeds vaker
techno met rock-, disco- en New Agemuziek waren gaan combineren. Hierdoor
ontstonden verschillende muziekstromingen: hardtrance, Goa-trance, progressive
trance, eurodance en happy hardcore. De trance zoals we die nu kennen was toen
vooral een underground stroming die alleen door een klein groepje fanatici geliefd
was. Bekende producers van die tijd waren DJ Dag, Jam El Mar, Mark Spoon en
Cosmic Baby. Eén van de eerste trance-platen die bij het grote publiek doorbrak, was
Power of American Natives van Dance 2 Trance.
Techno
Techno ontstond als genre op diverse plaatsen in de wereld, maar voornamelijk in
Amerika en Duitsland en ontstond eind jaren '70. Het genre kwam voort uit electro in
combinatie met minimal, en industrial. In het begin van de jaren '80 is het genre nog
duidelijk in ontwikkeling en kent het in Duitsland vooral een industrial-geluid. Een
bekende dj uit die tijd, Talla2XLC, richtte in 1983 de allereerste club op die techno
(en Electronic Body Music) als uitgaanspunt had. Later zou de Duitse techno meer
melodie krijgen, mede door opkomst van house en New Wave.
De Amerikaanse techno evolueerde via een iets melodischere versie van het genre,
die meer uitnodigt tot dansen en waar men helemaal in kon opgaan, maar nog altijd
het industriële geluid had. Het is dan ook niet vreemd de Amerikaanse versie van het
genre in Detroit het levenslicht zag omdat daar, midden jaren 80, een grote crisis in
de auto-industrie was.
Het woord techno werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse futuroloog Alvin
Toffler in zijn boek "The Third Wave" en is afgeleid van "technology", omdat Detroit in
die tijd een sterk ontwikkelde stad was.
Jumpstyle
Jump is een breed muziekgenre dat zijn oorsprong vond in Amerika maar pas eind
jaren '90 in België een eigen, universele stijl kreeg.
In het begin werd jump beschouwd als een variant van het snellere en hardere
hardcore, maar al snel groeide deze tragere variant (toen zo'n 135-140 bpm) uit tot
een ware rage.
De peetvaders van het jumpgenre waren Da Boy Tommy en Da Rick, die samen de
top 10-hit "Ready to rumble" hebben gehad, met een sample van vechtgalapresentator Michael Buffer. Zij introduceerden jump bij het Belgische publiek. De
eerste jaren bleef jump slechts bekend in de Lage Landen, maar later sprong de
microbe over op andere landen waaronder Frankrijk en Duitsland. Door de opkomst
van hardstyle, werd jump in Nederland plots ook jumpstyle genoemd, waarna ook
België deze benaming hier en daar overnam.
Jumpstyle verwijst zowel naar de muziek als de dans die erbij is gekomen en veel
landen wordt het genre jump meestal jumpstyle genoemd. Beide benamingen
worden aanvaard. Op dit ogenblik is jump begonnen aan een heropleving. Door de
jaren heen is de snelheid toegenomen tot ongeveer 140-145 bpm.
Download