Lesbeschrijvingsformulier

advertisement
Lesbeschrijvingsformulier
Naam cursist
Datum
Harald van Brederode
6 – 4 - 2011
Aantal kinderen
Klas
28
Lesnummer
4/5
BO
10
Lesindeling
Organisatievorm
Muziekinstallatie
 Klassikaal in
Tijdsindicaties
Ritmestokken of Cajon
Leerdoelen m.b.t. het leerkrachtgedrag
-
Ik zorg voor plezier in de les. Bewegen op
muziek is motivatie en ontdekken van dat
het leuk is om te bewegen op muziek.
-
Ik zorg dat de hele groep mee doet en dat
het ook voor de niet dansers leuk is om
mee te doen.
-
Ik doe mee en voor
Introductie 10 minuten
Voordansen 10
minuten
Muziek met beats tussen In groepjes 10 minuten
100 en 130 BPM
(Hitzone 56)
Stopdans 10 minuten
Ca 7 matten
Naam activiteit +
beschrijving
Regels
Doelstellingen
-Vaardig
-Minder vaardig
-Middengroep (meeste kinderen)
Bewegen op muziek
4 onderdelen:
1. Bewegen op ritme van
bijvoorbeeld ritmestokken of
in mijn geval de Cajon.
Stappen, huppelen achter
elkaar of door elkaar heen.
2. Voordansen klassikaal.
Meester of kind doet iets
voor. De hele klas doet
mee.
3. Voordansen in kleine groep
van 4 a 5 kinderen. Elke
keer een nieuwe
voordanser
4. Stopdans. Als de muziek
stopt sta je stil anders ben
je af. Kinderen die af zijn
helpen me kijken. Ze lopen
rond en zijn de bewakers.
Je beweegt mee op muziek
Vaardig:
Rennen is niet dansen.
Rennen mag bij 1 snel ritme.
Kind heeft veel variaties op ritme en kan
deze voordansen. Het dansen gebeurt
goed in de maat.
Kinderen benoemen regels:
-
elkaar niet raken
-
Als de muziek stopt of
ritme stopt sta je stil op
de plek waar je bent en
luister je naar de verdere
uitleg.
Minder vaardig:
Leerhulp
Reguleren

Hulpverlenen

Aanwijzing

neerzetten

Voorbeeld

aanpassen

Arrangement

aantal
deelnemers

groepsamenste
lling
Arrangement
Regelingen
Reflecteren
Leerhulp

Voordansen

Hulpverlenen , aanwijzingen: Stapjes
langzaam uitleggen.

Groepssamenstelling aanpassen zodat
in elke groep een redelijke voordanser
zit. Verschil moet niet te groot zijn. Ook
in elke groep voor motivatie zorgen.

Kinderen kunnen ook voordoen
Doen andere kinderen na. Kunnen stappen
en eenvoudige dansstappen op de maat
uitvoeren. Eventueel huppelen op de maat.
Reguleren

Kinderen kiezen zelf hun voordanser en
bepalen hun dansje. Beurtwissel wordt
gereguleerd.
Evaluatie van het leerkrachtgedrag
Evaluatie op de doelstellingen, reguleren en leerhulp + Foto’s van de activiteiten
In mijn enthousiasme bij muziek moet ik de kinderen niet te snel druk
laten beginnen. Ze waren erg rustig in de kring maar bij de eerste
oefening al weer druk. Ik verwacht nu dat ze tijdens mijn uitleg echt
rustig zijn dus dat kost nu meer tijd dan nodig. Liever de stap en huppel
op de ritmes wat meer gereguleerd. Bijvoorbeeld in groepjes of in een
grote rij achter elkaar aan. Dit voorkomt ook rennen (met name bij
groep 3 waar ik de les ook gedaan heb). Kinderen kunnen dan ook
beter bij elkaar kijken en het ritme komt duidelijker over.
Het stappen en huppelen op maat is voor sommige al lastig. In een drukke gymzaal waar ze door elkaar
mochten bewegen nodigt dit uit tot rennen en daardoor geen beweging op ritme. Dit heb ik wel
aangepakt: “kom een shier, kijk eens naar dat kind hoe het beweegt op de muziek kan jij dat ook?” dan
ging het meestal wel weer goed.
Het werken met de Cajon ging super. Het geluid is duidelijk en er zijn
veel verschillende ritmes te spelen.
Het voordansen geeft mij veel plezier en dat komt bij de leerlingen.
Ik merk dat ik duidelijker en consequenter wordt in mijn verwachtingen
en dat ga ik merken bij met name groep 4/5.
De “sportboys” die vaak moeite hebben met het bewegen op muziek konden skidansen, cowboydansen,
boxdansen, voetbaldansen etc. Er zijn veel sportbewegingen na te doen op muziek. Dit is wel stoer. Ze
hebben dan een duidelijke beat nodig en voordoen en aanwijzingen hoe de beweging te maken.
Enkele kinderen kunnen goede moves en freezes. Dit mochten ze wel even laten zien maar op de muziek
bewegen verwacht ik ook bewegen in de maat. Groepjes die goed samenwerkten konden hun stapjes
laten zien. Dit was weer input voor de andere groepjes.
Doordat er plezier was en kinderen in hun eigen groepje mochten bewegen deed uiteindelijk iedereen wel
mee op 1 of 2 na.
Het reguleren van de beurt bij he voordansen ging na een eerste aarzeling uiteindelijk erg goed.
Goeden dansers willen graag een heel dansje doen bij het voordansen. Ze moesten leren eerst stapjes
aan te leren. Aan de groep.
Aandachtspunten voor de volgende les
Aandachtspunten voor de volgende les
Rustiger beginnen bij de rimtes. Dit was wel een goede warming up en
leuk om te doen met de Cajon.
Nog duidelijker laten zien wat de verwachtingen zijn t.a.v. inzet, meedoen en resultaat.
Voor de volgende les zou ik in groep 4/5 wel enkele stapjes willen
aanleren die aan het eind van de les een dansje vormen. Daarbij moet
ik wl opletten of het voor iedereen aantrekkelijk is. Dus ook de
sportmoves er in verwerken.
De foto’s was ik vergeten. De camera had ik wel mee maar in het plezier van de les heb ik hem laten liggen. Ik zal deze volgende keer
bijvoegen of nog beter een filmpje.
Download