Even alles op een rijtje A/ De instrumenten uit het symfonisch orkest

advertisement
Even alles op een rijtje
A/ De instrumenten uit het symfonisch orkest

De strijkers (groen):

De koperblazers(rood):

De houtblazers (blauw):

Het slagwerk (geel):

De harpen behoren tot de ………………………………………………………… Kan je nog
andere instrumenten geven die tot deze groep behoren maar niet in het symfonisch
orkest terug te vinden zijn:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
B/ Andere instrumenten
Benoem de volgende instrumenten. En zeg tot welke groep ze behoren.
C/ De stemsoorten
Vrouwen
Hoog
Laag
Mannen
Hoog
Laag
Als verschillende mensen samen zingen dan noemt men dit een …………………………….
De muziek die ze maken is geen instrumentale muziek maar wel ……………………………
Als ze musiceren zonder instrumenten erbij dan noemt men dit ……………………………..
Is men met twee muzikanten dan noemt men dit een ……………………………………………
Zijn we met drie dan is het een ……………………… en met vier een …………………………
D/ Verschillende muzikale attributen
Geef de naam van de verschillende voorwerpen en vertel waarvoor het dient.
E/ De muzikale parameters
1. Ritme
Ritme brengt leven, beweging en karakter in
de muziek. Naargelang van wat de
componist wil weergeven, kiest hij een
passend ritme. Dit geeft dadelijk een heel
ander karakter.
2. Melodie (Grieks = melos; stijgen en dalen van klanken)
Ritme kan op zichzelf voorkomen een melodie kan dit niet. Een melodie is een afgeronde
reeks na elkaar klinkende, zinvol samenhangende tonen.
3. Tempo
a) temponiveau
Het tempo geeft de snelheid aan waarmee een muziekstuk moet worden uitgevoerd. Het is
een soort polsslag voor de muziek. Meestal bepaalt de componist/songwriter het tempo door
Italiaanse termen, maar ook de dirigent kan beslissen hoe snel hij het tempo wil.
Italiaanse benaming
Presto
Allegro
Moderato
Lento
b) tempo-overgangen
Accelerando
Ritenuto
Nederlandse vertaling
4. Dynamiek
Met dynamiek bedoelt men de geluidssterkte waarin de muziek wordt gespeeld.
Italiaans woord
Piano
Nederlandse vertaling
Symbool
Mezzopiano
Mezzoforte
Forte
Crescendo
Diminuendo (of decrescendo)
In een muziekwerk kan je spreken van verschillende soorten dynamiek:
1. stabiele dynamiek = de geluidsterkte blijft ongeveer gelijk
2. overgangsdynamiek = geleidelijke overgangen van zacht naar sterk en omgekeerd
3. contrastdynamiek = plotse verschillen in klanksterkte, zonder geleidelijke overgangen
4. accentdynamiek = duidelijke versterking van een enkele toon of een kleine groep tonen.
5. Instrumentatie of klankkleur
Iedereen heeft een unieke stem, dus ook een uniek timbre. Je kunt iemand herkennen aan
de telefoon aan een specifieke lach of spreektoon. Bij instrumenten is dit nog duidelijker.
Eenzelfde toon op een fagot, een piano of cello is totaal verschillend van timbre. Deze
verschillen in klankkleuren ontstaan doordat bij elke toon die we waarnemen andere tonen,
de zogenaamde boventonen meeklinken. Het aantal boventonen geven een speciale
klankkwaliteit aan de toon.
6. Vorm
De kroon op het werk is de vorm. Vormgeving speelt overal een grote rol:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
De vorm in de muziek is het totaalbeeld dat ontstaat door verbinding en samenwerking van
ritme, melodie en harmonie, verlevendigd door dynamiek, tempo en timbre.
Download