The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan Volume II

advertisement
The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan
Volume II - The Mysticism of Sound and Music,
21. The Healing Power of Music
De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan
Deel II – De Mystiek van Geluid en Muziek,
21. De Geneeskracht van Muziek
De geneeskracht van muziek
Genezen via muziek is in werkelijkheid de beginfase van ontwikkeling via de kunst van muziek, waarvan het einde
het bereiken is van dat wat in de woorden van de Vedanta samadhi wordt genoemd.
Op de eerste plaats, als we zien wat er achter alle medicijnen staat die worden gebruikt voor genezingsdoeleinden en
als we ons afvragen wat het in de medicijnen is dat geneest, dan zullen we ontdekken dat het de verschillende
elementen zijn die ons fysiek bestaan samenstellen. Dezelfde elementen zijn aanwezig in deze medicijnen en dat wat
er in ons ontbreekt wordt uit hen gehaald, of het effect dat er in ons lichaam zou moeten worden geproduceerd wordt
door hen geproduceerd. De vibratie die er voor onze gezondheid moet worden gecreëerd wordt door hun kracht
gecreëerd en het ritme dat er voor ons herstel nodig is wordt teweeggebracht door de bloedcirculatie in een bepaald
ritme en in een bepaalde snelheid te brengen. De intensiteit van vibratie die er nodig kan zijn voor onze gezondheid
wordt door de medicijnen bewerkstelligd.
Hieruit leren wij dat gezondheid een volmaakte toestand van ritme en toon is. En wat is muziek? Muziek is ritme en
toon. Wanneer gezondheid in de war is betekent dat dat de muziek in de war is, dat de muziek in ons niet juist is.
Daarom is de hulp van harmonie en ritme zeer noodzakelijk om ons in een toestand van harmonie en ritme te
brengen. Deze manier van genezen kan bestudeerd en begrepen worden door de muziek van ons eigen leven te
bestuderen, door het ritme van de pols te bestuderen, het ritme van de hartslag en van de slapen. Artsen die gevoelig
zijn voor ritme bepalen de gesteldheid van de patiënt door het ritme van de pols, het slaan van het hart, het ritme van
de bloedcirculatie te onderzoeken. Om de ware klacht te vinden dient een arts, met al zijn materiële kennis, te
vertrouwen op zijn intuïtie en op het gebruik van zijn muzikale kwaliteiten.
In vroegere tijden en zelfs nu in het Oosten vinden we twee belangrijke medische scholen: de ene die via Perzië
voortkomt uit de klassieke Griekse school, de andere die voortkomt uit de Vedische geneeskunde en op mystiek
wordt gebaseerd. Wat is mystiek? Dat is de wet van vibratie: het is het begrijpen van de aard van de klacht door het
ritme en de toon die in het menselijk lichaam waargenomen kunnen worden en het reguleren via ritme en toon in
overeenstemming met iemands begrip van de verhoudingen van ritme en toon dat voor een goede gezondheid zorgt.
Daarnaast is er een andere manier om naar deze kwestie te kijken. Iedere ziekte heeft schijnbaar haar eigen reden,
maar in werkelijkheid komen alle ziekten voort uit een reden; uit een reden, of oorzaak, of conditie en dat is de
afwezigheid van leven, het gebrek aan leven. Leven is gezondheid; de afwezigheid ervan is ziekte, die culmineert in
wat we de dood noemen.
Het leven in zijn fysieke vorm, zoals helemaal door de fysieke sferen heen waargenomen, wordt in het Sanskriet
prana genoemd. Dit leven wordt gegeven door voedsel of medicijnen - of het lichaam wordt er door een bepaald
voedsel of medicijn op voorbereid om dit leven zelf in te kunnen ademen, opdat het zich in een betere gezondheid
bevindt, opdat hij volmaakte gezondheid kan ervaren. Maar deze prana, die adem betekent - de centrale adem - trekt
vanuit de ruimte alle verschillende elementen aan die zich daar bevinden, zoals de kruiden, planten, bloemen en
vruchten allemaal uit die ruimte hetzelfde element aantrekken dat zij vertegenwoordigen. Al deze elementen worden
door de adem aangetrokken. Daarom hadden de mystici, of ze nu uit Griekenland, Perzië of India kwamen, altijd de
ontwikkeling van de adem, de wetenschap van de adem als basis voor spirituele evolutie en de bron van alle
genezing was de wetenschap van de adem. Zelfs nu zul je in het Oosten genezers zien die water of voedsel of de
atmosfeer magnetiseren. Waar ligt het geheim van dit magnetisme? Dat bevindt zich in hun adem. Het is de invloed
van hun adem die zich in het water of het voedsel bevindt.
De religieuze mensen van India hebben een ceremonie waarin zoiets als een sacrament door een heilig persoon wordt
gegeven aan iemand die lijdt en dat helpt hem. Het is de kracht van de adem van de heilige persoon die zo
evenwichtig, gezuiverd en ontwikkeld is dat die alle elementen aantrekt, alles wat men uit een kruid, bloem of vrucht
kan halen - en zelfs nog meer. Daarom kan zijn adem duizend keer zo veel meer doen dan een medicijn. Er zijn
genezers in het Oosten die enkele spirituele woorden fluisteren. Wat is fluisteren? Het is weer de adem - adem met
woorden die er doorheen worden gestuurd.
Er was een arts in Delhi die meestal zijn geneeskracht gebruikte bij zijn patiënten. Op een dag kwam een sceptische
vriend hem op consult. De arts fluisterde een paar heilige woorden voor de patiënt en zei: ´Nu kun je gaan´. Deze
sceptische man zei dat hij niet kon begrijpen hoe een dergelijke methode enig effect op zijn gezondheid zou kunnen
hebben. De arts deed toen iets wat zeer ongebruikelijk voor hem was: hij beledigde de man door op een zeer ruwe
wijze tot hem te spreken. De man werd heel boos en vroeg: ´Hoe kun jij, een doktor, zulke woorden tegen me
zeggen?´ De arts antwoordde: ´Ik doe niet normaal gesproken nooit en ik heb het alleen gedaan om jou iets te
bewijzen. Als mijn woorden je boos en ziek kunnen maken dan kunnen ze je ook genezen’. Als woorden iemand ziek
en verward kunnen maken dan hebben ze ook de kracht achter zich om de patiënt in harmonie te brengen en om hem
in een goede conditie te brengen.
Nu, wat is muziek? Volgens de Sanskriet denkers uit de oudheid zitten er drie aspecten aan muziek: zingen, spelen
en dansen. Deze drie vertegenwoordigen allemaal ritme en ze vertegenwoordigen allemaal in de een of andere vorm
toon. En wat is het effect van muziek? Het effect van muziek is het ritme te reguleren en iemand af te stemmen op de
muziek die wordt uitgevoerd.
Welk geheim ligt er in muziek die iedereen die er naar luistert aantrekt? Dat is het ritme dat wordt gecreëerd. Het is
de toon van die muziek die een ziel afstemt en haar verheft boven de depressie en wanhoop van het dagelijkse leven
in deze wereld. Als je zou weten welk ritme er nodig is voor een bepaald individu in zijn zorg en wanhoop, welke
toon er nodig is, en tot welke toon de ziel van die persoon zou moeten worden verheven dan zou je in staat zijn
iemand met muziek te genezen.
Er was een tijd in India waarin muziek veel gebruikt werd voor genezing. Ze was genezend voor de mind, voor het
karakter en genezend voor de ziel. Want het is gezondheid van de ziel die gezondheid brengt aan het fysieke lichaam,
maar genezing van het fysieke lichaam helpt niet altijd de ziel. Dat is de reden waarom de materialistische
wetenschap van de geneeskunde voor een tijdje goed kan doen, maar niet helemaal voldoet aan de behoefte van de
patiënt. Ik bedoel hiermee niet dat uiterlijke behandeling absoluut zinloos is. Op deze wereld is niets zinloos, mits we
weten hoe we er gebruik van moeten maken. Alle dingen in deze wereld zijn nodig, alle dingen hebben hun profijt en
nut, mits we weten hoe we ze op gepaste wijze moeten gebruiken.
Om genezing via muziek te geven dien je te bestuderen wat er nodig is, wat er gewenst is. Op de eerste plaats dien je
te bestuderen wat de klacht is: welke elementen ontbreken er, wat is de symbolische betekenis, welke mentale
houding bevindt er zich achter de ziekte. Vervolgens kun je door een nauwgezette studie met behulp van muziek veel
goeds doen voor de patiënt.
Zelfs als muziek niet als een voorschrift werd gebruikt, in het bijzonder bedoeld voor een bepaalde ziekte, dan kan de
macht van ziekte die haar verblijfplaats in het hart van de mens heeft toch gereduceerd worden door zijn hart te
verheffen, door zijn denken te veranderen. Wat ziekte brengt is eerder de gedachte aan ziekte dan de ziekte zelf. Het
bestaan van ziekte in het lichaam kan zonder twijfel een afschaduwing genoemd worden van de ware ziekte die door
de mens in zijn mind wordt vastgehouden. Door de macht van muziek kan de mind zo geëxalteerd raken dat hij
boven de gedachte aan de ziekte kan stijgen; dan wordt de ziekte vergeten.
Je kunt vragen: ´Welke soort muziek kan de mens genezen? Is dat zingen of spelen of iets in de manier van dansen?´
Zingen is het meest krachtige, want zingen is levend. Het is prana, het is het leven zelf, het is de stem. Het is zeker
ook leven wat er via een instrument werkzaam is door de aanraking, maar in zingen is het het directe leven, de adem
die het hart van de luisteraar raakt. Maar wat moet er zich achter deze stem bevinden? Er dient zich een hart te
bevinden dat is voorbereid met behulp van de batterij die het nodig heeft. En wat is die batterij? Die batterij is wat
we liefde en sympathie noemen - de grootste kracht die er is.
Iemand die materialistisch is, die van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat voor zichzelf aan het strijden is, die uit is
op eigen voordeel, die zich in de problemen bevindt of verbitterd is, die zich middenin een conflict bevindt en met
zichzelf overhoop ligt, kan niet genezen. De genezer dient vrij te zijn, vrij om te sympathiseren, vrij om zijn naaste
zelfs meer dan zichzelf lief te hebben.
Wat leert deze liefde? Waar kun je die leren? Waar kun je die krijgen? De sleutel tot dit liefdeselement is God. En als
we naar het huidige leven kijken met al zijn vooruitgang, wat mist er dan? Dat is God. God is de sleutel tot de
onbeperkte voorraad liefde die zich in het hart van de mens bevindt.
Ik werd ooit vrolijk en verrast bij het antwoord dat een zeer godvruchtig en goedgeaarde dienstmeid mij gaf. Druk
bezig in huis kon ze niet zo snel als dat hoorde reageren op een klop op de deur en de dame die op bezoek kwam en
voor de deur stond te wachten werd zeer ongeduldig en sprak boos tegen haar. Toen ik de dienstmeid vroeg wat er
was gebeurd was ze helemaal niet boos op me. Ze glimlachte en zei: ´Ja, ja, die mevrouw was erg boos op me´. Ik
vroeg: ‘En wat was er aan de hand met die mevrouw, wat maakte haar boos, wat was de reden?’, antwoordde de
dienstmeid met een onschuldig gezicht: ´De reden? Er was geen God!´ Een prachtig antwoord. Waar God ontbreekt,
is geen liefde. Overal waar liefde is, is God. Overal waar God is, is liefde.
Als we dit op de juiste manier interpreteren, wat veroorzaakt pijn en lijden? Dat is een gebrek aan leven. Wat is
leven? Dat is liefde. En wat is liefde? Dat is God. Wat elk individu nodig heeft, wat de wereld nodig heeft, is God.
Alles wat we moeten bereiken door muziek, door harmonie, door toon, door de wetenschap van de juiste
afstemming, door een leven van goedheid – alles wat we moeten winnen om ons leven te zegenen, is God. Dit is het
centrale thema van al het goede.
Translation by Alima Mooijman, [email protected]
International Sufi Movement-USA-Midwest Region http://www.sufimovement.us/
International Sufi Movement-USA-Midwest Region Translation Team http://www.sufimovement.us/workers.htm
http://sufimovementusdutchtranslations.blogspot.com/2011/06/de-mystiek-van-geluid-en-muziek-21.html
To read the original text please visit: http://www.hazrat-inayat-khan.org/php/views.php?h1=10&h2=21
Download