Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten

advertisement
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 22 maart 2010
Traditiegetrouw wordt de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid uitgenodigd een drietal leden aan te wijzen om gedurende
enkele dagen de Internationale Arbeidsconferentie bij te wonen als bezoekers.
De jaarvergadering (IAC) van de Internationale Arbeidsorganisatie zal dit jaar
plaatsvinden van 2 juni tot en met 18 juni te Genève. De tweede week
(vertrek woensdag 9 juni vanuit Amsterdam, retour op vrijdag 11 juni) biedt
het beste perspectief voor een interessant programma. Het vertrek naar
Genève zal samenvallen met de landelijke verkiezingen, hetgeen invloed kan
hebben op de beschikbaarheid van de Kamerleden.
Tijdens het bezoek zal uw delegatie worden begeleid door een lid van de
Nederlandse overheidsdelegatie. Bij het naderen van de IAC zult u een
voorstel voor een uitgewerkt programma ontvangen. Vaste elementen zijn
ondermeer bezoeken aan conferentiecomités, gesprekken met de tripartiete
delegatieleden en ontmoetingen met medewerkers van de Internationale
Arbeidsorganisatie.
Voor een goede indruk van wat er dit jaar inhoudelijk speelt tijdens de IAC
verwijs ik u naar de bijgesloten ‘conference guide’.
Mocht er ook dit jaar gebruik worden gemaakt van de uitnodiging verneem ik
graag uiterlijk vrijdag 23 april 2010 de namen van de leden. Uiterlijk twee
weken voor aanvang van de IAC zal een afspraak worden gemaakt met de
leden om aan hen een dossier met achtergrondinformatie en de tickets uit te
reiken. Indien men dat wenst kan er ook een voorbespreking plaatsvinden.
De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards