PowerPoint-presentatie - Vereniging Afvalsamenwerking Limburg

advertisement
Eric Segers
Manager Marketing Benelux
Besluit Beheer Verpakkingen –
Een concrete oplossing
De samenwerking...
Beleid
Besluit
Maar dan…
Maar dan…
…gewoon de doelstellingen uit
het besluit realiseren.
Door middel van…
Een praktisch model voor…
VROM
Burger
Consument
Gemeenten
Afvalsector
P/I
Resulterend in…
Op basis van deze uitgangspunten…
• Conformeren aan Besluit Beheer Verpakkingen
• Handhaving bestaande (goedlopende) systemen
• Eenduidig en transparant (landelijk) systeem
• Groeimodel
• Geen discriminatie in verpakkingssoorten
• Breed draagvlak (overheid, PI’s, consumenten)
Ketenmodel eenmalige verpakkingen
Fysieke Stroom:
• Behoud van bestaande (succesvolle) structuren
• Kunststof flessen, flacons, blikjes
• Gemeentelijke regie
Ketenmodel eenmalige verpakkingen
Fysieke Stroom:
• Behoud van bestaande (succesvolle) structuren
• Kunststof flessen, flacons, blikjes
• Gemeentelijke regie
Financiële stroom:
• Van P/I’s naar gemeenten
• Van P/I’s naar inzamelaars
• Van burger naar consument
Ketenmodel eenmalige verpakkingen
Fysieke Stroom:
• Behoud van bestaande (succesvolle) structuren
• Kunststof flessen, flacons, blikjes
• Gemeentelijke regie
Financiële stroom:
• Van P/I’s naar gemeenten
• Van P/I’s naar inzamelaars
• Van burger naar consument
Rapportage:
• Monitoring
Ketenmodel eenmalige verpakkingen
Fysieke Stroom:
• Behoud van bestaande (succesvolle) structuren
• Kunststof flessen, flacons, blikjes
• Gemeentelijke regie
Financiële stroom:
• Van P/I’s naar gemeenten
• Van P/I’s naar inzamelaars
• Van burger naar consument
Rapportage:
• Monitoring
Communicatie:
• Uniform
• Begrijpelijk
Wat betekent het ketenmodel voor
gemeenten?
• Gemeentelijke regie over inzameling (door wie, hoe…)
• Afvalstoffenheffing (van burger naar consument)
• Groeimodel
• Inzameling door professionele (gemeentelijke) bedrijven
• Transparantie
Kortom…
Denken
Durven
Doen
Download