ASSISTENT FUNCTIONELE ANATOMIE

advertisement
ASSISTENT FUNCTIONELE ANATOMIE
De afdeling Anatomie van de Kulak staat in voor het onderwijs in de humane anatomie in de Bacheloropleiding
Geneeskunde. Hoorcolleges worden ondersteund door werkzittingen en practica waarbij de studenten in kleine
groepen op een interactieve manier kennis verwerven en inzicht krijgen in de anatomie van het menselijk
lichaam. Daarnaast voert de afdeling Anatomie ook onderzoek uit in de functionele anatomie en biomechanica
van het musculoskeletaal systeem in samenwerking met onderzoeksgroepen uit Leuven en met clinici uit
regionale ziekenhuizen.
De Kulak is een bachelorcampus met een eigen onderwijs- en onderzoeksprofiel die complementair is aan de
grote stedelijke campussen. Het is de enige campus in Vlaanderen waar je alle faculteiten of opleidingen
binnen één aaneengesloten gebouwencomplex aantreft. Daardoor zijn er goede contacten tussen studenten en
docenten over alle disciplines heen. Door de beperkte omvang van de studentengroepen, de kwaliteit van de
medewerkers, en de eigen inbreng van de studenten in de opleiding, krijgen studenten aan de Kulak een
optimale omkadering, ondersteuning en begeleiding.
Jouw functie
-
Je werkt mee aan de voorbereiding en begeleiding van de werkzittingen en de practica Anatomie in de
Bacheloropleiding Geneeskunde;
-
Je ondersteunt de didactische taken van de docent Anatomie;
-
Je bereidt een doctoraat op proefschrift voor in het gebied van de functionele anatomie en
biomechanica van het musculoskeletaal systeem.
Jouw profiel
-
Je hebt een Masterdiploma in het domein Biomedische Wetenschappen (Master in Biomedical
Sciences, Master in Movement Sciences, Master in Kinesiology, Master in Rehabilitation Sciences,
Master in Biology, Master in Engineering: biomedical technology; Master in Medicine) of
gelijkwaardig. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling
(laatstejaarsstudenten kunnen eveneens kandideren);
-
Je hebt een goede kennis en sterke interesse in de Anatomie en Biomechanica;
-
Je hebt ervaring met het uitvoeren van dissecties, of bent bereid je hierin te verdiepen;
-
Je bent creatief, neemt graag initiatief en kan zelfstandig werken;
-
Je beschikt over goede didactische en communicatieve vaardigheden en je hebt de nodige zin voor
verantwoordelijkheid.
Ons aanbod
-
Een voltijdse tewerkstelling als assistent (AAP) voor een duur van twee jaar, verlengbaar, op de
afdeling Anatomie, subfaculteit Geneeskunde, Kulak.
De vacature blijft open tot invulling van de positie.
Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief, cv en contactgegevens van twee referenten naar Evie Vereecke.
Contact
Prof. Evie E. Vereecke
Afdeling Anatomie, subfaculteit Geneeskunde
Kulak
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
Tel: 056/ 24 64 58
E-mail: [email protected]
Download