Anatomie-onderwijs: -dissectie 2° Bac

advertisement
Anatomie-onderwijs:
-dissectie 2° Bac
-topografische anatomie 3° Bac
Vervanging Prof. Ph. Moerman (1)
• 2° Bac: DISSECTIES GEEN VERANDERINGEN
dit jaar
• Dissecties onder begeleiding van
– Prof. B. Topal
– Prof. P. Herijgers
– De prosectoren:
• Dr. C. Ostyn
• Dr. C. Wonner
• Examen weerspiegelt de leeractiviteit dus aan
het lijk (pass/fail).
Vervanging Prof. Ph. Moerman (2)
• 3° Bac: Topografische anatomie
• Oud systeem: 1 docent, 8 sessies met
– 1 uur theorie (zonder multimediale ondersteuning)
– 2 uur dissectie van 1 streek (uitleg aan elkaar op
einde van sessie)
• Verandering noodzakelijk omwille van 3
docenten (met ruime audiovisuele ervaring):
– Prof. P. Delaere
– Prof. B. Topal
– Prof. P. Herijgers
• Totale studiebelasting moet hetzelfde blijven.
Topografische anatomie
Modernisering mogelijk (1)
• Oppervlakte anatomie als voorbereiding van de
semeiologie en de tutorships (op termijn
praktikum…?)
• Indaling van klinische elementen is perfect
mogelijk in topografische anatomie (zie ook
vraag visitatie)
• De anatomische benaderingswijzen zijn klinisch
sterk geëvolueerd zowel diagnostisch
(beeldvorming, endoscopie) als in de snijdende
disciplines (laparoscopie, thoracoscopie,
endoscopische ingrepen).
Topografische anatomie
Modernisering mogelijk (2)
• Alle regio’s voor alle studenten evenveel
aandacht, om eindtermen te behalen
• Mogelijkheid bieden aan geïnteresseerde
studenten om dieper in te gaan op een bepaalde
regio
• Gephenoliseerde lijken staan zeer ver van de
klinische anatomische kenmerken, eerste stadia
van dissectie zeer tijdsintensief en weinig
didactisch
Topografische anatomie
Modernisering mogelijk (3)
• Zeer goede didactische beeldvorming mogelijk
met klinische relevantie door bv.
Thoracoscopische, laparoscopische,
endoscopische beelden
• Betere integratie met radiologische anatomie
(deel van zelfde OPO).
• Geen multimedia, modellen, preparaten ter
beschikking voor ondersteuning van de lessen,
en voor de (begeleide zelf-)studie van de
studenten. Moet op termijn gepland worden.
Vb. Video over thoracoscopische
kenmerken
• Perfect zicht op verhouding longhilusn.phrenicus
• Verhouding n. phrenicus-a. mammaria
• Costodiaphragmatische sinus terwijl de
cupula volledig opgevuld is
• Centrum tendineum van het diafragma
Voorstel aanpak topografische
anatomie
• Theorie (11 uur) met meer aandacht voor:
– Oppervlakte anatomie
– klinische consequenties
– en multimediaal ondersteund (ruim 1/3 van de tijd)
• Hands-on workshops aan het lijk in kleine
groepen, met vragenlijst, en te-zien, te-doen en
te-voelen lijst. Met aandacht voor alle streken
(HH, thorax, abd)
• Dissectie na voorafgaande inschrijving
(inschrijfmodule op Toledo) per regio
• Extra informatie (video’s, foto’s, tekeningen) op
Toledo
Examen
• Examen moet leerinhoud reflecteren.
Daarom is de lijkenmarathon niet meer de
beste examenvorm in 3°Bac.
• Eéngemaakt examen van het OPO, met
inzichtsvragen, en structuurherkenning op
geprojecteerde beelden (klinisch,
dissectie, tekeningen): duidelijke beelden!
Termijn
Na evaluatie, brainstorming, bezoek enkele binnen- en
buitenlandse centra, overleg docenten+studenten+DOG
• Oppervlakte-anatomie praktikum (met echografische
ondersteuning)
• Multimedia centrum met computerprogramma’s,
preparaten, tekeningen, video’s,…in overleg ook met bib
• Basisarts vs. Keuze-onderwijs !
• Lijn undergraduate-postgraduate
• Andere lijkbalseming?
• Adequate faciliteit, aangepast aan de noden van modern
anatomisch onderwijs (opportuniteit!)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards