Anatomie van het hart

advertisement
The Nursing Experience
Anatomie van het hart
Albert van Linge, Dylan Henssen, Frederike Haverkamp
Afdeling Anatomie Radboudumc
Anatomie van het hart
• Voordracht embryologie en anatomie
• Practicum
• Mondelinge Evaluatie
Anatomie van het hart
• Voordracht embryologie en anatomie
• Practicum
• Mondelinge Evaluatie
Drie weken
Anatomie van het hart
• Een buis die draait en plooit
• Septatie (ontwikkelen van schotten) in de buis
± 21
dagen
6
7
8
9
10
11
12
LINKS
Rechts
Anatomie van het hart
• Voordracht embryologie en anatomie
• Practicum
• Mondelinge Evaluatie
Anatomie van het hart
•
Anatomie van het Hart.
In een workshop van anderhalf uur kunt u uw kennis van het hart
opfrissen. U krijgt een beknopt college over het hart waarna u zelf
aan de slag mag met geprepareerde harten. Tot slot mag u zelf de
anatomie van het hart zich volledig eigen maken door middel van
een “hands on” practicum met behulp van varkensharten.
Albert van Linge, Dylan Henssen, Frederike Haverkamp.
Afdeling Anatomie Radboudumc.
Practicum
Instrumenten:
•Pincet
•Schaar
•Mesjeshouder
•Mesje
•Varkensharten
•Geplastineerde
harten
•Modellen
Onderwijs op maat;
lezingen, practica.
Afdeling anatomie
[email protected]
Aangeboren
hartafwijkingen
37
Atriaal septum defect (ASD)
•
•
•
•
•
•
•
6/10.000 geboorten
Oorzaken:
•
Septum secundum is te kort om foramen secundum van septum primum te bedekken
•
Foramen secundum is te groot om bedekt te worden
Vaak asymptomatisch  ademnood
Vergroot rechter atrium en ventrikel, atriale arrhitmie, pulmonaire hypertensie 
hartfalen
Detectie via echo
Operatie om te sluiten
Vaak bij Down syndroom
38
Internet
Ventriculair septum defect (VSD)
•
12/10.000 geboorten
•
•
Meest voorkomend: 25% van alle hartafwijkingen
Komt steeds vaker voor:
•
•
•
•
Gebeurd steeds vaker of betere diagnostiek?
Oorzaken
•
Slechte ontwikkeling conotruncal septum
•
Geen fusering van muscular & membraneus ventricular septa
•
Slechte ontwikkeling muscular gedeelte interventriculair septum
Kan leiden tot pulmonaire hypertensie  hartfalen
Operatie om te sluiten
Normaal
39
Langman 11th ed.
VSD
Open ductus arteriosus
•
•
Geen obliteratie van ductus arteriosus na
geboorte
Vermening van O2rijk en O2 arm bloed
40
Transpositie van de grote vaten
•
•
•
5/10.000 geboorten
Vaak dodelijk: primaire oorzaak van
overlijden van kinderen jonger dan 1 jaar
met een cyanotische hartziekte
Overleving alleen mogelijk als O2rijk en
O2arm bloed kan mengen:
•
Open ductus arteriorus
•
ASD of VSD
•
Chirurgisch gemaakte opening
41
Persistente truncus arteriosus
•
•
•
•
•
1/10.000 geboorten
Geen vorming van conotruncal septum
• Dus ook geen sluiting van
interventriculair septum
Pulmonaire hypertensie  hartfalen
Als niet behandeld sterft kind binnen 2 jaar
Chirurgisch: implantatie septumprothese
42
Tetralogie van Fallot
1/1.000 geboorten
Chirurgisch te repareren
43
Coarctatie van de aorta
Preductal & postductal coarctation of the aorta
44
Download