Klas - Keizer Karel College

advertisement
Klas 5VWO, Biologie, Periode 1, schooljaar 2011-2012
datum
week
leerstof /leerstofverwijzing
te maken opgaven
7-9
1 (36)
Thema 7: Bescherming
* Opdracht 1+2
huiswerk (zelf in te vullen)
B1: De huid
12-9
2 (37)
B2: Het afweersysteem
Bespreken eindtoets 4VWO
Opdracht schematiseren immuunsysteem
* Opdracht 3 t/m 5
19-9
3 (38)
B2: vervolg, (B3)
* Opdracht 6+7
26-9
4 (39)
B3, B4: Immuniteit; Transplantaties
en bloedtransfusies
* Opdracht 8 t/m 11
3-10
5 (40)
Thema 1: Ordening
Practicum 'het kweken van bacteriekolonies'
(opdracht 8)
10-10
6 (41)
B1, B2, B3: De rijken; Wat is een
soort?; Bacteriën
* Opdracht 1 t/m 7
Toets Thema 7: Bescherming
Uithalen bacteriekolonies
B4: Schimmels
* Opdracht 9
17-10
(42) Herfstvakantie
24-10
7 (43)
B5, B6: Planten, Dieren
Bespreken toets Bescherming
Microscopisch Practicum ‘Schimmels ’
* Opdracht 12, 14 en 18
31-10
8 (44)
Thema 2: Evolutie
Practicum ‘Anatomie van de zeester’
B1, B2, B3: De evolutietheorie;
Fossielen; Argumenten voor
evolutie
* Opdracht 1 t/m 4
7-11
9 (45)
B4, B5: Het evolueren van een
soort; Het ontstaan van nieuwe
soorten
Practicum ‘Anatomie van de pijlinktvis’
* Opdracht 5 t/m 8
14-11
10 (46)
B6, B7: De eerste levensvormen;
De verdere geschiedenis
* Opdracht 9 en10
21-11
(47) Toetsweek 1:
Toetsweek 1: Thema 1 en 2: Ordening en Evolutie; zie www.kkc.nu voor datum en tijd
Download