Geboorte en adoptie - Inwoner en levensloop - Leven

advertisement
Lichaam aan de wetenschap schenken
Wat?
Voorwaarden
Procedure
Regelgeving
Wat?
U kan beslissen om uw lichaam, na uw overlijden, ter beschikking te stellen
voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Voorwaarden
Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan u uw lichaam aan de wetenschap schenken.
Er is geen maximum leeftijdsgrens.
Procedure?
Via de website van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming
(http://www.ond.vlaanderen.be/leren) vindt u de contactgegevens van de
Vlaamse Universiteiten.
Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Vakgroep Menselijke Anatomie
Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
[email protected]
http://www.vub.ac.be/EXAN/acceuil.htm
Vrije Universiteit Gent
Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185, 9000 Gent
tel. + 32 9 332 51 92 of +32 9 264 53 07
http://www.lichaamsafstand.ugent.be/
Universiteit Antwerpen
Faculteit Geneeskunde - Prof. Dr. Guy Hubens
Lab. Experimentele Heelkunde en Anatomie - Anatomie en Embryologie
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
tel. + 32 3 265 33 90
[email protected]
http://www.ua.ac.be/lichaamsafstand
Katholieke Universiteit Leuven
Secretariaat Anatomie
tel. + 32 16 33 66 81
UHasselt
Er worden op dit ogenblik geen donoren meer aanvaard. Er zijn voldoende
testamentaire beschikkingen.
Regelgeving
Er bestaat geen reglementering over de te volgen procedure. Uw lichaam
afstaan aan de wetenschap moet u bij leven regelen d.m.v. een eigenhandig,
gedateerd en ondertekend document (wilsuiting). Dit kan niet geregistreerd
worden bij de dienst bevolking/ vreemdelingen.
U neemt best contact op met een universitair centrum naar keuze waar
geneeskunde wordt gedoceerd en informeer vooraf omdat de documenten en
de modaliteiten immers kunnen verschillen van instelling tot instelling.
Contact
Vreemdelingen
Stationsstraat 8
1930 Zaventem
02 720 35 50
02 717 88 66
[email protected]
http://www.zaventem.be
Openingsuren
Ma
Di
Wo
Do
Vr
08u30-12u20
08u30-12u20
08u30-12u20
08u30-12u20 en 17u-19u20
08u30-12u20
Gelieve er rekening mee te houden dat u tot 10 min. vóór sluitingstijd wordt
toegelaten teneinde de openingsuren te respecteren.
Download