Het menselijk lichaam verteld door Balzac

advertisement
Doelgroep: kinderen van 9 tot 12 jaar, van het 5e en
6e basisonderwijs. De activiteit is transversaal en
De animatie duurt 2uur en wordt begeleid door een pluridisciplinair en handelt over geneeskunde,
verteller, een animatrice van het Nationaal Centrum wetenschap, geschiedenis, kunst en literatuur.
voor de Geschiedenis van de Wetenschappen en een
kunsthistorica van het Museum van Geneeskunde.
Tarief: GRATIS
Duur: 2 uur (van 10 tot 12 uur)
Het Museum van Geneeskunde
in samenwerking met
de gemeente Ukkel
Afdelingen van de schepenen van Gezondheid en Onderwijs
&
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Reservatie: Gezondheidscentrum van de gemeente
Ukkel: 02.348.68.34 of [email protected]
Plaats: Domein Latour de Freins, Engelandstraat 555
in 1180 Ukkel.
Het menselijk lichaam verteld
door Balzac
Toegankelijkheid: Bus 43, halte Pasteur.
Het pedagogisch dossier kan gedownload worden
van de website van het Museum van Geneeskunde op
het volgende webadres:
http://www.museemedecine.be/le-corps-humainraconte-par-balzac
Pedagogische animaties voor 9 tot 12-jarigen
Voorstelling
Verloop van de activiteit
Doelstellingen van het bezoek
In de vele bladzijden van de Comédie Humaine
beschrijft Honoré de Balzac (1799 – 1850) de
samenleving van zijn tijd en de geneeskunde in het
bijzonder.
De leerlingen brengen een tijdslijn over de
geschiedenis van de geneeskunde tot stand na kennis -De belangrijke fasen in de
gemaakt te hebben met de meest illustere dokters en geschiedenis van de
medische instrumenten die toentertijd gebruikt geneeskunde vatten
werden.
-De anatomie van het
Vautrin (Le Père Goriot) werd bijvoorbeeld het
menselijk lichaam leren
slachtoffer van een syncope. Raphaël de Valentin (La
kennen (skelet en organen)
Peau de Chagrin) lijdt aan tuberculose en wordt door
dr. Bianchon verzorgd die hem een thermale kuur en
-De bloedsomloop
een behandeling met bloedzuigers aanbeveelt,
begrijpen en hem op het
dezelfde behandeling als tijdens de oudheid!
eigen lichaam waarnemen
De verhalen van Balzac – die het menselijk lichaam
in al zijn verschijningsvormen belichten – vormen
een zowel ludieke als leerzame basis om met
kinderen over anatomie en de geschiedenis van de
geneeskunde te spreken.
-De hartslag en de
ademhaling beluisteren
-De werking van het
spijsverteringssysteem
begrijpen en nagaan
Vervolgens worden de gezondheidsproblemen -Waarnemen met de
aangekaart. Zij dienen als springplank naar een microscoop
activiteit gewijd aan de ontdekking van de anatomie
van het menselijk lichaam.
-Honoré de Balzac en
enkele van zijn
hoofdpersonages vanuit de
Nadien kunnen aan de hand van de 'klinische invalshoek van de
gevallen' van Père Goriot, Vautrin en Raphaël de geneeskunde ontdekken
Valentin, waarover de verteller vertelt, de kinderen
tot enkele wetenschappelijke experimenten overgaan: -De ziekten en remedies die in de XIXe eeuw van
meten van de pols, luisteren naar de hartslag en de kracht waren vaststellen
ademhaling met een stethoscoop en het bestuderen
van het bloed met een microscoop.
Download