ITG feliciteert winnaars Nobelprijs voor Geneeskunde

advertisement
ITG feliciteert winnaars Nobelprijs voor Geneeskunde
05-10-15 , 11:02
Dit is de omschrijving
De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar onderzoekers die hebben bijgedragen aan het genezen en voorkomen van malaria (Youyou
Tu) en rondworminfecties (William Campbell en Satoshi Omura).
Prof. dr. Bruno Gryseels, directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, feliciteert de winnaars van de Nobelprijs voor
Geneeskunde:
“De (her)ontdekking van artemisinine voor de behandeling van malaria maakte deze dodelijke ziekte weer geneesbaar. Het was een onderdeel van de
Chinese steun aan de Vietcong, na het verschijnen van resistentie tegen kinine-derivaten. Het heeft enkele decennia geduurd vooraleer de nieuwe
medicijnen overal toegepast werden, maar artemisinine heeft intussen honderden miljoenen levens gered en essentieel bijgedragen aan de aanzienlijke
terugval van malaria over de voorbije vijf jaar.
Avermectine was een even revolutionaire vooruitgang in de behandeling en bestrijding van rondwormen, in het bijzonder de filariosen. Dit zijn infecties met
kleine rondwormen, overgedragen door insecten, van wie de larven in het bloed, de huid, het oog, de lymfeklieren en andere weefsels terechtkomen en
daar allerhande schade kunnen aanrichten. De belangrijkste zijn rivierblindheid, dat vijftig jaar geleden nog tot de ontvolking van grote, vruchtbare gebieden
in West-Afrika leidde, en lymfatische filariase die over de hele tropische wereld honderden miljoenen mensen aantastte met lymfoedeem en de gevreesde
elefantiasis (verminkend oedeem van de ledematen of de genitalia). Door de brede verspreiding van ivermectine, een afgeleide molecule, zijn beide
ziekten wereldwijd zeer sterk teruggedrongen. Ivermectine is ook zeer geschikt voor de behandeling van een aantal darmwormen, en voor de bestrijding
van teken bij het vee.
Het ITG heeft cruciaal werk geleverd in de klinische evaluatie en valorisatie van artemisinine-combinaties, onder meer met de eerste vergelijkende studie
van de belangrijkste formuleringen en met het onderzoeken en bestrijden van de (veel voorkomende) kwaliteitsfraude. Op het gebied van wormziekten is
het vooral actief op schistosomiase, darmwormen en lintwormen met onder meer onderzoek naar de effecten van massabehandeling.”
Link
‘Wat Nobelprijslaureaten hebben ontdekt, is van kolossaal belang’ - Interview met prof. Marc Coosemans
© 2017 Instituut voor Tropische Geneeskunde
Datum: 18/07/2017
Download