Onderzoek van het hart: het rustgedeelte

advertisement
Nucleaire geneeskunde
Patiënteninformatie
Onderzoek van het hart: het rustgedeelte
Gelieve deze informatie de dag direct voor het onderzoek door te lezen
U ontvangt deze informatie, omdat wij u binnenkort verwachten op de afdeling nucleaire
geneeskunde voor een onderzoek van uw hart. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: rust en
inspanning. Deze worden op twee verschillende dagen uitgevoerd. Hier leest u de instructies voor
het rustgedeelte. Onze patiënteninformatie voor het inspanningsgedeelte verstrekt Nucleaire
Geneeskunde u op de dag van het rustonderzoek.
Doel en duur van het onderzoek
Met behulp van dit onderzoek kunnen wij de doorbloeding van uw hart in rust beoordelen. Hiervoor
injecteren wij u met een licht radioactieve stof. Het onderzoek duurt ongeveer twee uur.
Zwangerschap en borstvoeding
De te injecteren stof is licht radioactief. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, vragen wij u
contact op te nemen met onze afdeling nucleaire geneeskunde. De arts beoordeelt dan of, en zo ja
voor hoe lang, er voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
Voorbereiding van het rustonderzoek
Het rustonderzoek kent de volgende voorbereidingen:

Vanaf de avond vóór het onderzoek mag u geen koffie, thee, chocolade, cola, energiedrank of
paracetamol met coffeïne gebruiken. Deze producten verstoren het onderzoek.

Vóór het onderzoek moet u vier uur nuchter zijn. U mag dus niets eten of drinken en niet roken.

Het is noodzakelijk dat u uw hartmedicijnen inneemt volgens uw normale schema. Ook alle
andere medicijnen mag u gewoon innemen op de dag van het onderzoek.

Neemt u een lijstje van uw medicijnen mee. Dan kunnen wij bepalen welke medicijnen u vóór
het rustonderzoek wel of niet mag gebruiken. Dit gebeurt in overleg met uw cardioloog.

Na de injectie moet u een vetrijke maaltijd nuttigen. Neemt u daarom boterhammen met boter,
kaas, paté en/of pindakaas en een flesje water mee.

Op de dag van het onderzoek mag u zich niet te veel inspannen. U mag dus ook niet fietsen.

Als u suikerziekte (diabetes) heeft, kunt u met vragen contact opnemen met uw
diabetesverpleegkundige.

Als u een vochtbeperking heeft, neemt u dan contact op met de afdeling nucleaire
geneeskunde.
De laatste versie van deze folder vindt u op: folders.rdgg.nl/N Onderzoek van het hart het rustgedeelte
Pagina 1/2
Uitvoering van het rustonderzoek
Eén van onze medisch nucleair werkers roept u binnen. Eerst meten wij uw hartslag en bespreken
uw medicatie met u. Daarna krijgt u een injectie met een radioactieve stof in een ader in uw
onderarm. Direct na de injectie nuttigt u een vetrijke maaltijd (de meegebrachte boterhammen) en
drinkt u minimaal twee glazen water. Vijfenveertig à zestig minuten na toediening van de
radioactieve stof maken wij opnames van uw hart. U ligt dan op een onderzoeksbed met uw armen
boven uw hoofd. De camera draait in stappen om uw bovenlichaam heen en de opnames duren
ongeveer dertig minuten. De totale duur van het rustonderzoek bedraagt ongeveer twee uur.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling nucleaire
geneeskunde. Het telefoonnummer van de afdeling is (015) 260 42 33. Meer informatie vindt u op
onze website www.reinierdegraaf.nl.
Versie: augustus 2015
De laatste versie van deze folder vindt u op: folders.rdgg.nl/N Onderzoek van het hart het rustgedeelte
Pagina 2/2
Download