DAT-scan (Onderzoek van de hersenen)

advertisement
Nucleaire geneeskunde
DAT-scan
(Onderzoek van de hersenen)
Inleiding
Een DAT-scan is een onderzoek van de hersenen. Een licht radioactieve vloeistof
verspreidt zich over de hersenen, hiervan maken wij foto’s. De nucleair
geneeskundige bekijkt deze foto’s en beoordeelt of uw neurologische klachten
verband hebben met de ziekte van Parkinson of verwante ziektebeelden. In deze
folder vindt u meer informatie over het onderzoek.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met de aanvragend
arts. De arts bespreekt samen met u of het onderzoek kan doorgaan. Als u
borstvoeding geeft adviseren wij u gedurende 3 dagen na de injectie de voeding
niet te geven vanwege de licht radioactieve vloeistof. Wij adviseren u om de
voeding af te kolven en weg te gooien.
Afspraak
• Het onderzoek vindt plaats op ……..….......
•
Om………uur krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof.
•
Om………uur maken wij de foto’s
De afdeling Nucleaire geneeskunde is gelegen in poli 4 aan het einde van de gang.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geeft u dit dan tijdig door aan de
afdeling Nucleaire geneeskunde. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. De
afdeling is bereikbaar op werkdagen van 07.30-16.30 uur op telefoonnummer
(0543) 54 42 72.
Medicijnen
De specialist deelt u mee als u dient te stoppen met bepaalde medicijnen. Als u
niks hoort kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke wijze innemen.
Let op:
De radioactieve vloeistof is speciaal voor uw onderzoek gemaakt. De vloeistof is
beperkt houdbaar. Het is daarom belangrijk dat u op de dag van het onderzoek op
tijd aanwezig bent.
Duur van het onderzoek
Het toedienen van de injectie duurt ongeveer 5 minuten. Het maken van de foto’s
duurt 45 minuten.
1/2
Onderzoek
Bij aankomst op de afdeling Nucleaire geneeskunde meldt u zich door op de bel te
drukken. Een medisch nucleair werker neemt u mee naar de injectieruimte. Hier
krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een bloedvat in uw arm.
Drie uur na de injectie maken wij de foto’s. In de tussentijd hoeft u niet op de
afdeling of in het ziekenhuis te blijven. Bij de foto’s ligt u op uw rug op een
onderzoektafel met uw hoofd in een speciale hoofdsteun. De hoofdsteun voorkomt
dat u uw hoofd beweegt. Tijdens het foto’s maken, draaien er twee camerakoppen
vlak langs uw hoofd. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen.
Nazorg
De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt, zijn niet nadelig
voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve vloeistof is snel uit uw
lichaam verdwenen en u hoeft thuis geen maatregelen te nemen. De totaal
opgelopen hoeveelheid straling is te vergelijken met het maken van één
röntgenfoto.
Bijwerkingen
Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Informatie hierover is aanwezig op de afdeling
Nucleaire geneeskunde, de medewerkers geven u graag een toelichting.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt de arts met u tijdens uw eerstvolgende
afspraak. Als u in het ziekenhuis ligt, bespreekt de arts de uitslag met u op de
afdeling.
Vragen
Hebt u nog vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire
geneeskunde. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 07.30-16.30 uur op telefoonnummer
0543 54 42 72.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide
informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op
de afdeling en bij de patiënten-informatie in de centrale hal. Ook staat de folder op:
www.skbwinterswijk.nl
____________________________________
foldernummer: nuc 053 versie: februari 2017
2/2
Download