Schildklierscan (Onderzoek van de schildklier)

advertisement
Nucleaire geneeskunde
Schildklierscan
(Onderzoek van de schildklier)
Inleiding
Bij een schildklierscan ( = schildklierscintigrafie) maken wij foto’s van de schildklier
na toediening van een licht radioactieve vloeistof. De licht radioactieve vloeistof
verspreidt zich in de schildklier. De nucleair geneeskundige bekijkt de foto’s en
beoordeelt de schildklier op vorm en functie. In deze folder vindt u meer informatie
over het onderzoek.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met de aanvragend
arts. De arts bespreekt dan samen met u of het onderzoek kan doorgaan. Als u
borstvoeding geeft adviseren wij u gedurende 24 uur na de injectie de voeding niet
te geven vanwege de licht radioactieve stof. Wij adviseren u om de voeding af te
kolven en weg te gooien.
Afspraak
Het onderzoek vindt plaats op …………..om…………
De afdeling Nucleaire geneeskunde is gelegen in poli 4 aan het einde van de gang.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geeft u dit dan tijdig door aan de
afdeling Nucleaire geneeskunde. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. De
afdeling is bereikbaar op werkdagen van 07.30-16.30 uur op telefoonnummer
(0543) 54 42 72.
Medicijnen
Gebruikt u thyreostatica zoals strumazol, carbimazol en propylthioracil (PTU), dan
dient u 3 dagen voor het onderzoek daarmee stoppen. De overige medicijnen kunt
u op de gebruikelijke wijze innemen. Dit is niet van invloed op het onderzoek.
Let op:
• De radioactieve vloeistof is speciaal voor uw onderzoek gemaakt. De vloeistof
is beperkt houdbaar. Het is daarom belangrijk dat u op de dag van het
onderzoek op tijd aanwezig bent.
• Wilt u tijdens het onderzoek geen halssieraden dragen, deze kunnen invloed
hebben op de kwaliteit van de foto.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten, inclusief wachttijd. De wachttijd is nodig
voor de verspreiding van de licht radioactieve vloeistof in de schildklier.
1/3
Onderzoek
Bij aankomst op de afdeling Nucleaire geneeskunde meldt u zich door op een bel
te drukken. Een medisch nucleair werker neemt u mee naar de ruimte waar u de
injectie krijgt. De injectie krijgt u in een bloedvat in uw arm. Na de injectie moet u
20 minuten wachten om de licht radioactieve vloeistof te laten verspreiden in de
schildklier. Hierna halen wij u op uit de wachtkamer en beginnen met de scan. U
ligt op uw rug op een onderzoektafel. De medisch nucleair medewerker schuift de
camera vlak boven uw hals/hoofd. Tijdens het onderzoek dient u zo stil mogelijk te
blijven liggen. Het maken van de foto duurt ongeveer 10 minuten.
Nazorg
De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt, zijn niet nadelig
voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve vloeistof is snel uit uw
lichaam verdwenen en u hoeft thuis geen maatregelen te nemen. De totaal
opgelopen hoeveelheid straling is te vergelijken met het maken van één
röntgenfoto.
Bijwerkingen
Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Informatie hierover is aanwezig op de afdeling
Nucleaire geneeskunde, de medewerkers geven u graag een toelichting.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt de arts met u tijdens uw eerstvolgende
afspraak. Als u in het ziekenhuis ligt, bespreekt de arts de uitslag met u op de
afdeling.
Vragen
Hebt u nog vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire
geneeskunde. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 07.30 - 16.30 uur op telefoonnummer
(0543) 54 42 72.
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u toestemming geeft, mogen zij
gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn,
mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw
behandeling nodig is.
Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en
verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat
kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte
ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen.
Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’,
verkrijgbaar op de afdeling.
2/3
Adresgegevens SKB
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
E-mail [email protected]
Website www.skbwinterswijk.nl
_________________________________
Foldernummer: nuc 066 versie: juni 2011
3/3
Download