MIBG-scan (Onderzoek naar de functie van de bijnierschors)

advertisement
Nucleaire geneeskunde
MIBG-scan
(Onderzoek naar de functie van de
bijnierschors)
Inleiding
Een MIBG-scan is een onderzoek van de bijnierschors. Een licht radioactieve
vloeistof verspreidt zich over uw lichaam, hiervan maken wij foto’s. De nucleair
geneeskundige bekijkt deze foto’s en beoordeelt of er stoornissen/afwijkingen in
uw lichaam zichtbaar zijn. In deze folder vindt u meer informatie over het
onderzoek.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met de aanvragend
arts. De arts bespreekt samen met u of het onderzoek kan doorgaan. Als u
borstvoeding geeft adviseren wij u gedurende 24 uur na de injectie de voeding niet
te geven vanwege de licht radioactieve vloeistof. Wij adviseren u om de voeding af
te kolven en weg te gooien.
Afspraak
• Het onderzoek vindt plaats op ……..….......
• Om ….. .. uur krijgt u een bekertje met 25 ml vloeistof, dit middel zorgt ervoor
dat de schildklier geen radioactiviteit opneemt.
• Om………uur krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof.
• Om………uur krijgt u nogmaals een bekertje met 20 ml vloeistof en maken wij
foto’s (24 uurs foto’s)
• Bij enkele vraagstellingen wil de nucleair geneeskundige ook na 48 uur foto’s
maken. Dit hoort u na de 24 uurs foto’s.
De afdeling Nucleaire geneeskunde is gelegen in poli 4 aan het einde van de gang.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, geeft u dit dan tijdig door aan de
afdeling Nucleaire geneeskunde. Wij maken een nieuwe afspraak met u. De
afdeling is bereikbaar op werkdagen van 07.30-16.30 uur op telefoonnummer
(0543) 54 42 72.
Medicijnen
De specialist vertelt u of u dient te stoppen met bepaalde medicijnen vóór het
onderzoek. Als dat niet zo is, kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke wijze
innemen.
Let op:
De radioactieve vloeistof is speciaal voor uw onderzoek gemaakt. De vloeistof is
beperkt houdbaar. Het is daarom belangrijk dat u op de dag van het onderzoek op
tijd aanwezig bent.
1/3
Duur van het onderzoek
De bekertjes drinken en het toedienen van de injectie duurt beide enkele minuten.
Het maken van de foto’s na 24 uur duurt ongeveer 1 uur. Het maken van de foto’s
na 48 uur duurt ongeveer 20 minuten.
Voorbereiding
De volgende punten zijn belangrijk om het onderzoek goed te laten verlopen:
• Wilt u kleding aantrekken zonder metalen delen op het te onderzoeken
lichaamsdeel. Let hierbij ook op losse metalen voorwerpen zoals sleutels en
muntgeld.
• U kunt een begeleider meenemen naar het onderzoek.
Onderzoek
Bij aankomst op de afdeling Nucleaire geneeskunde meldt u zich door op de bel te
drukken. Een medisch nucleair werker geeft u een bekertje met 20 ml vloeistof.
Eén uur na het drinken van de vloeistof meldt u zich opnieuw op de afdeling
Nucleaire geneeskunde. Een medisch nucleair werker neemt u mee naar de
injectieruimte. Hier krijgt u een injectie met een licht radioactieve vloeistof in een
bloedvat in uw arm. 24 uur na de injectie maken wij de foto’s. Voor de foto’s krijgt u
nogmaals 25 ml vloeistof in een bekertje om op te drinken. U meldt zich opnieuw
bij de afdeling Nucleaire geneeskunde en een medewerker neemt u mee naar de
ruimte waar hij de foto’s maakt. U ligt op uw rug op de onderzoektafel. Wij maken
foto’s van het hele lichaam. Soms maken wij ook een SPECT-CT. Bij de SPECTCT draait de camera gedeeltelijk om u heen. Wilt u tijdens het onderzoek zo stil
mogelijk blijven liggen.
Voor de 48 uurs foto’s meldt u zich weer bij de afdeling Nucleaire geneeskunde. U
ligt op uw rug op de onderzoektafel. Wij maken foto’s van een deel van uw
lichaam.
Nazorg
De soort en de hoeveelheid straling die u bij dit onderzoek krijgt, zijn niet nadelig
voor u of de mensen in uw omgeving. De radioactieve vloeistof is snel uit uw
lichaam verdwenen en u hoeft thuis geen maatregelen te nemen. De totaal
opgelopen hoeveelheid straling is te vergelijken met het maken van één
röntgenfoto.
Bijwerkingen
Bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Informatie hierover is aanwezig op de afdeling
Nucleaire geneeskunde, de medewerkers geven u graag een toelichting.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt de arts met u tijdens uw eerstvolgende
afspraak. Als u in het ziekenhuis ligt, bespreekt de arts de uitslag met u op de
afdeling.
Vragen
Hebt u nog vragen, stelt u deze dan gerust bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire
geneeskunde. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn
bereikbaar op werkdagen van 07.30–16.30 uur op telefoonnummer
(0543) 54 42 72.
2/3
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Alleen als u toestemming geeft, mogen zij
gegevens aan derden verstrekken. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn,
mogen alleen onderling gegevens opvragen en uitwisselen als dat voor uw
behandeling nodig is.
Het recht op privacy houdt nog meer in. Alle (para)medische, verpleegkundige en
verzorgende handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat
kunnen zien. Een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener dient in een aparte
ruimte gevoerd te worden. Wij doen ons best om deze afspraken na te komen.
Meer informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’,
verkrijgbaar op de afdeling.
Adresgegevens SKB
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk
Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk
T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
E-mail [email protected]
Website www.skbwinterswijk.nl
________________________________
foldernummer: nuc 063 versie: juni 2011
3/3
Download