PET-CT van het hart met behulp van F

advertisement
Nucleaire geneeskunde
PET-CT van het hart met
behulp van F-18 FDG
zonder contrastmiddel
Afspraak
Dag en datum:
................................ dag ......................................................................
Tijd:
Waar:
.................................................... uur
Henri Dunantstraat 1, ‘s-Hertogenbosch
gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3
LET OP! Lees deze folder uiterlijk twee dagen vóór het onderzoek goed door
in verband met de voorbereidingen!
Wat u moet weten voor het onderzoek
Op de dag van het onderzoek:
• moet u vóór 07.00 uur ontbijten;
• het ontbijt moet vetarm maar suikerrijk zijn (zie “hoe bereidt u zich voor”);
• na het ontbijt moet u nuchter blijven;
• vanaf 07.00 uur mag u géén infuus met suiker hebben of voeding via een buis,
naald of sonde binnen krijgen;
• eventuele medicatie neemt u vóór 07.00 uur in;
• in de 30 minuten voorafgaand aan het onderzoek moet u minimaal 1 liter
water drinken;
• in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u géén zware lichamelijke
inspanning doen.
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(LNG-081, uitgave oktober 2016)
Wat is PET-CT?
Een PET-CT is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan. Met een PETscan is het mogelijk om stofwisselingsprocessen in het lichaam zichtbaar te maken.
De stofwisseling is het proces waarbij voedingstoffen worden opgenomen door het
lichaam en afvalstoffen worden uitgescheiden. Deze stofwisseling is afwijkend bij ontstekingen en tumoren. Een CT-scan geeft informatie over de ligging van organen. Een
CT-scan gebruikt röntgenstraling (eventueel in combinatie met een contrastmiddel).
Een PET-CT-scan brengt dus afwijkingen in de stofwisseling in beeld en combineert
dit met een nauwkeurige plaatsbepaling. Een PET-CT van het hart met behulp van
F-18 FDG zonder contrastmiddel wordt uitgevoerd bij patiënten die een hartinfarct
hebben gehad. Bij een hartinfarct blijft er een bloedstolsel in de kransslagader steken,
waardoor dit bloedvat helemaal afgesloten wordt. Doordat het deel van de hartspier
achter de afsluiting geen zuurstof meer krijgt, kan dit deel van de hartspier niet meer
goed werken. Het doel van het onderzoek is om met behulp van een radioactieve
vloeistof te bekijken welke delen van de hartspier goed werken. De cardioloog gebruikt
de uitslag van dit onderzoek om eventuele mogelijkheden tot behandeling te bepalen. Bij dit onderzoek zal de vetzuurstofwisseling onderdrukt worden en de suikerstofwisseling gestimuleerd. Vervolgens wordt een radioactieve vorm van suiker via een infuus
in de arm toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.
Hoe bereidt u zich voor?
Eten en drinken
Omdat het onderzoek afhankelijk is van het suikergehalte in het hart, moet het hart
gestimuleerd worden om suiker op te nemen:
• u moet vóór 07.00 uur ‘s ochtends ontbijten. Dit ontbijt moet vetarm en suikerrijk
zijn;
• gebruik als beleg bijvoorbeeld jam, vruchtenhagel, honing of suiker;
• drink bij het ontbijt thee of koffie met veel suiker;
• ranja drinken mag ook en dan bij voorkeur wat zoeter en meer dan gebruikelijk;
• géén melk door de koffie of thee vanwege het vetgehalte;
• gebruik géén boter, chocolade producten, pindakaas, kaas of vleeswaren vanwege
het vetgehalte;
• hierna moet u nuchter blijven (ook geen suiker via een infuus indien u opgenomen
bent in het ziekenhuis).
• vanaf een half uur voor aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde moet u
minimaal 1 liter water te drinken. U mag gewoon naar het toilet.
Medicatie
U moet eventuele medicatie ook vóór 07.00 uur ‘s ochtends innemen. Dit geldt ook
wanneer u medicijnen voor diabetes gebruikt.
Diabetes
Heeft u suikerziekte (diabetes mellitus), neemt u dan contact op met de afdeling
Nucleaire Geneeskunde.
Geen metaal
De opnames kunnen worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek comfortabele, warme kleding aan waar bij voorkeur geen metaal in verwerkt
is. Laat u zo mogelijk ook alle sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers,
gewrichtsprothesen, enz.) zijn geen probleem bij dit onderzoek.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 4
Overig
• Omdat alle spieren veel suiker gebruiken is het belangrijk dat u vanaf 24 uur voor
het onderzoek geen zware lichamelijke inspanning meer levert;
• U bent ongeveer drie uur op onze afdeling. Als u van ver moet komen kan het wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen (voor na de scan);
• In geval van incontinentie of als u een stoma heeft: neem voldoende verschoning
mee.
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De stof die wordt
toegediend kan via de borstvoeding bij de baby komen. De arts van de afdeling
Nucleaire Geneeskunde bekijkt of het nodig is om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Wat neemt u mee?
• Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of kloppen
de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken. Dit kan op alle
locaties van het ziekenhuis, behalve in Zaltbommel Gamerschestraat.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u naar het ziekenhuis gaat.
• Heeft u een brief gekregen van de arts die dit onderzoek voor u heeft aangevraagd? Neemt u deze dan ook mee.
• Bent u diabeet en gebruikt u insuline? Brengt u dan uw spuitschema van de
insuline mee.
Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen,
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.
Waar meldt u zich?
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Nadat u
aangemeld bent, neemt u plaats in de wachtruimte. Daar wordt u door een laborant
opgehaald.
Hoe gaat het onderzoek?
U krijgt twee geneesmiddelen toegediend: Acipimox en Ascal.
• Acipimox remt de vetzuurstofwisseling van het hart. Het is echter mogelijk dat u
hiervan bijverschijnselen krijgt, zoals bijvoorbeeld roodheid, jeuk en warmtegevoelens in gezicht of armen.
• Ascal is als preventie van deze eventuele bijverschijnselen van Acipimox bedoeld.
Het suikergehalte in het bloed zal worden gecontroleerd. Indien nodig wordt door
middel van insuline-injecties het suikergehalte bijgesteld. Na toediening van de medicijnen en de controle van het suikergehalte in het bloed, mag u de afdeling verlaten. U
krijgt te horen hoe laat u weer wordt verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 4
De wachttijd bedraagt ongeveer anderhalf uur. U mag in deze anderhalf uur niet eten
of drinken.
Op de afgesproken tijd meldt u zich weer op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bij de
gele aanmeldzuil.
Het is belangrijk dat u op tijd bent omdat de radioactieve stof maar heel kort
bruikbaar is!
U wordt door een laborant opgehaald uit de wachtruimte. Hierna komt u in een speciale ruimte in een comfortabele stoel te zitten of op een bed te liggen. Het suikergehalte in het bloed wordt opnieuw gecontroleerd. Dan krijgt u een infuus waardoor
de radioactieve vloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen
en moet 50-60 minuten inwerken. In deze periode moet u zo ontspannen mogelijk
blijven liggen.
Het is niet mogelijk om een familielid/begeleider mee te nemen naar de voorbereiding
en/of het onderzoek. U krijgt een warme deken en nog wat extra water te drinken. Tijdens het inwerken van de radioactieve vloeistof kunnen wij u geen muziek aanbieden.
U mag eventueel wel zelf een MP3-speler of iets dergelijks meebrengen.
Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen
onderdelen kunt u aanhouden.
Tijdens het maken van de scan ligt u op uw rug op een vrij smal bed. U ligt met
uw armen boven uw hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Daarna wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 20
minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en
weer. Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.
De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in de gaten en hoort ook wat u
zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt.
Als u wilt kunt u naar muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Neem hiervoor
dan eigen cd’s mee. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid. Hoe lang duurt het onderzoek?
Voor het gehele onderzoek bent u in totaal ongeveer drie uur op onze afdeling aanwezig. Dit geldt wanneer u de wachttijd van anderhalf uur doorbrengt op onze afdeling.
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na de scan bent u klaar. U kunt ook direct weer wat eten en drinken. De radioactieve
vloeistof raakt u, zonder dat u daar iets van merkt, vanzelf weer kwijt.
Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag krijgt u later van uw behandelend specialist.
Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Bent u verhinderd, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur voor aanvang van het onderzoek
door, via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan in uw plaats een andere patiënt
geholpen worden.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90.
Voor meer informatie over de afdeling Nucleaire Geneeskunde en een routebeschrijving naar het ziekenhuis kunt u kijken op www.jbz.nl
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 4 van 4
Download