PET-CT met behulp van F-18 FDG zonder contrastmiddel

advertisement
Nucleaire geneeskunde
PET-CT met behulp van
F-18 FDG
zonder contrastmiddel
Afspraak
Dag en datum:
................................ dag ......................................................................
Tijd:
Waar:
.................................................... uur
JBZ, Henri Dunantstraat 1, ‘s-Hertogenbosch
Gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3
Let op! Lees deze folder uiterlijk twee dagen vóór het onderzoek goed door in
verband met de voorbereidingen!
Wat u moet weten voor het onderzoek:
• 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u niets meer
eten;
• 6 uur vóór het onderzoek mag u géén infuus met suiker hebben, of voeding via
een buis, sonde of naald binnen krijgen;
• 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u alléén maar
WATER drinken;
• in de 2 uur voorafgaand aan het onderzoek moet u minimaal een liter
water drinken;
• in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u géén zware lichamelijke
inspanning verrichten.
Wat is PET-CT?
Met PET (Positron Emissie Tomografie) is het mogelijk om stofwisselingsprocessen
in het lichaam zichtbaar te maken. De stofwisseling is het proces waarbij voedingstoffen worden opgenomen door het lichaam en afvalstoffen worden uitge-
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(LNG-054, uitgave december 2016)
scheiden. Bij alle stofwisselingsprocessen zijn voedingsstoffen zoals suikers nodig. Bij
dit onderzoek wordt dan ook een radioactieve vorm van suiker via een infuus in de
arm toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.
De CT gebruikt röntgenstraling om het lichaam gedetailleerd in beeld te brengen.
PET-CT combineert een PET-scan met een CT-scan zoals die vaak op röntgenafdelingen wordt gemaakt. Het apparaat brengt dus afwijkingen in de celstofwisseling in
beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.
Hoe bereidt u zich voor?
Eten en drinken
• Omdat het onderzoek afhankelijk is van het suikergehalte in het lichaam, is het
belangrijk om 6 uur voor aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde niets
meer te eten. Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan is het belangrijk dat u in
de 6 uur voor het onderzoek ook geen suiker binnenkrijgt via uw infuus, of voeding
via een sonde, buis of naald. Bij twijfel hierover kunt u contact (laten) opnemen met
de afdeling Nucleaire Geneeskunde;
• U mag in de 6 uur voor het onderzoek alleen water drinken. U dient voor het
onderzoek minimaal een liter water drinken. U mag gewoon naar het toilet.
• Omdat spieren ook veel suiker gebruiken is het belangrijk dat u vanaf 24 uur voor
het onderzoek geen zware lichamelijke inspanning meer verricht.
Diabetes
Heeft u suikerziekte (diabetes mellitus), dan moet u contact opnemen met de afdeling
Nucleaire Geneeskunde.
Geen metaal
De scans kunnen worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek
comfortabele, warme kleding aan waar bij voorkeur geen metaal in verwerkt is. Laat
u zo mogelijk ook alle sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enz.) zijn geen probleem bij dit onderzoek.
Overig
U bent ongeveer twee uur op onze afdeling. Als u van ver moet komen kan het wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen (voor ná de scan). Als u last heeft van incontinentie of wanneer u een stoma heeft, neem dan voldoende verschoningen mee.
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De stof die wordt
toegediend kan via de borstvoeding bij de baby komen. Bij zwangerschap zal activiteit
dicht bij het ongeboren kind komen door uitscheiding via de nieren naar de blaas. De
arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde bekijkt of het nodig is om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Wat neemt u mee?
• Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
• Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of kloppen
de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuwe) patiëntenpas maken voordat u naar
uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis, behalve in Zaltbommel
Gamerschestraat.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw eigen apotheek kan dit overzicht voor u
uitprinten. Vraag hierom kort voordat u het ziekenhuis bezoekt.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 4
• Heeft u een brief gekregen van de specialist? Neemt u deze dan ook mee.
Medicatiegegevens delen
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan digitaal uw historisch medicatieoverzicht opvragen,
maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Deze toestemming regelt u bij alle apotheken waar u uw medicatie ophaalt, of online
via www.ikgeeftoestemming.nl. Toch blijft het ook dan belangrijk om uw papieren AMO
mee te nemen naar het ziekenhuis. Aan de hand van uw AMO controleren we welke
medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze
medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.
Waar meldt u zich?
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bij de gele
aanmeldzuil. Volg de instructies op het scherm. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte. U wordt door een laborant opgehaald uit de wachtruimte.
Het is belangrijk dat u op tijd bent omdat de radioactieve stof maar heel kort
bruikbaar is.
Hoe gaat het onderzoek?
In een speciale ruimte komt u eerst in een comfortabele stoel te zitten. Daar krijgt u
een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt ingespoten.
Deze vloeistof moet 60 minuten inwerken. U moet dit uur zo ontspannen mogelijk
blijven liggen. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld te lezen of te puzzelen. Het is
ook niet mogelijk om een familielid of begeleider mee te nemen tijdens het onderzoek.
U krijgt nog wat extra water te drinken.
Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen
onderdelen kunt u aanhouden.
Tijdens het maken van de scan ligt u op een vrij smal bed. U ligt op de rug met de
armen boven het hoofd. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt.
Vervolgens wordt in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die ongeveer 30 minuten duurt. Tijdens beide scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer.
Het is belangrijk dat u gedurende het hele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.
De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in het oog en hoort ook wat u
zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt.
Als u wilt kunt u muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Neem hiervoor
dan eigen cd’s mee. Het apparaat maakt tijdens het scannen weinig geluid. Tijdens
het inwerken van de radioactieve vloeistof kunnen wij u geen muziek bieden, u mag
eventueel wel zelf een MP3-speler of iets dergelijks meebrengen.
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na de scan bent u klaar. U kunt ook direct weer wat eten en drinken.
De radioactieve vloeistof raakt u, zonder dat u daar iets van merkt, vanzelf weer kwijt.
Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag krijgt u later via uw behandelend specialist.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 4
Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Bent u verhinderd, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur voor aanvang van het onderzoek
door, via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan in uw plaats een andere patiënt
geholpen worden.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90.
Voor meer informatie over de afdeling Nucleaire Geneeskunde en een routebeschrijving naar het ziekenhuis kunt u kijken op www.jbz.nl
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 4 van 4
Download